Töörühmad

Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PõKa) aastani 2030 koostamiseks on loodud hulk valdkondlikke ja valdkonnaüleseid töörühmi.

Töörühmades arutatakse teemasid arengukava kolme samba vahel jaotuvate ning horisontaalsete, arengukava läbivate plokkide kaupa.

Töörühmadega seotud teave ja materjalid täienevad ja lisanduvad töö käigus.

Arengukava struktuur muutus 2018. a 15. juuni seisuga. Uut struktuuri näeb lehel olevalt jooniselt. Vana struktuuri saab alla laadida allolevalt lingilt.

Arengukavas kajastatavate teemade käsitluse aluseks olev struktuur seisuga 15. juuni 2018. Töörühmades arutatakse teemasid joonisel kujutatud teemaplokkide kaupa. Vajuta pildile, et näha seda suuremalt.

Töörühmade teave ja materjalid

Kohtumiste ajakava

NB! Ajakava võib töö käigus muutuda.
PõKa 2030 töörühmade kohtumiste ajakava (seisuga 17. mai 2018)
Töörühm Teema/Kirjeldus Aeg
Avaüritus Arengukava koostamise avaüritus ja tulevikuarutelu. Vaata ürituse materjale » 28. veebruar (T)
I samba töörühm:
tark ja säästlik põllumajandus, ohutu toit
Hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 14. märts (K)
Eesmärgid ja võtmemõõdikud 11. aprill (K)
Riigi sekkumine valdkonna arengusse 9. mai (K)
Arengukava tervikteksti arutelu 27. september (N)
Haridus, teadus, teadmussiire, innovatsioon 4. oktoober (N)
II samba töörühm:
kestlik toidutootmine ja maaelu
Hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 4. aprill (K)
Eesmärgid ja võtmemõõdikud 2. mai (K)
Riigi sekkumine valdkonna arengusse 30. mai (K)
Arengukava tervikteksti arutelu 2. oktoober (K)
III samba töörühm:
kestlik kalandus
Vesiviljeluse ja töötlemise hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 20. märts (T)
Harrastuspüügi hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 26. märts (E)
Kutselise püügi hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 29. märts (N)
Kutselise ja harrastuspüügi eesmärgid ja mõõdikud 18. aprill (K)
Vesiviljeluse ja töötlemise eesmärgid ja mõõdikud 19. aprill (N)
Riigi sekkumisloogika ja meetmed 22. mai (T)
Riigi sekkumisloogika ja meetmed (jätk) 12. juuni (T)
Arengukava tervikteksti arutelu 26. september (K)
Horisontaalne töörühm: eksport   22. märts (N)
Horisontaalne töörühm: haridus, teadus   24. aprill (T)
  13. juuni (K)
Horisontaalne töörühm: keskkond   28. märts (K)

I samba töörühm: tark ja säästlik põllumajandus, ohutu toit

I samba töörühma teemad on jagatud nelja meetme vahel.

Töörühma juht: Toomas Kevvai (Maaeluministeerium)

Töörühma koordinaator: Marge Nõmmik, marge.nommik@agri.ee (Maaeluministeerium)

I samba meetmed

  • 1.1 Põllumajanduskeskkond
  • 1.2 Taimetervis, loomade tervis ja heaolu
  • 1.3 Toiduohutus
  • 1.4 Haridus, teadus, teadmussiire ja innovatsioon
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
I samba töörühma (tark ja säästlik põllumajandus, ohutu toit) kohtumiste materjalid
2018-05-09 Kokkuvõte (164.32 KB, PDF)
Ettekanne (957.28 KB, PDF)
Meede 1.1 – Põllumajanduskeskkond ja taimetervis – sekkumisloogika (9. mai kohtumise arutelu tulemus) (343.92 KB, PDF)
Meede 1.2 – Loomade tervis ja heaolu – sekkumisloogika (9. mai kohtumise arutelu tulemus) (106.95 KB, PDF)
Meede 1.3 – Toiduohutus – sekkumisloogika (9. mai kohtumise arutelu tulemus) (113.24 KB, PDF)
2018-04-11 Kokkuvõte (120.26 KB, PDF)
Ettekanne (948.13 KB, PDF)
Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030: I samba eesmärgid ja mõõdikud (127.89 KB, PDF)
2018-03-14 Kokkuvõte (124.18 KB, PDF)
Sissejuhatus (1.14 MB, PDF)
Põllumajanduse ja kalanduse arengukava I samba hetkeolukorra kirjeldus (220.17 KB, PDF)
tööversioon seisuga 4. mai 2018
Keskkonnapõhimõtted. Meetme 1.1 hetkeolukord (432.09 KB, PDF)
Meede 1.2. Loomatervis ja -heaolu (166.73 KB, PDF)
Meede 1.3. Toiduohutuse hetkeolukord (509.34 KB, PDF)
SWOT-analüüs: meede 1.1 (453.12 KB, PDF)
SWOT-analüüs: meede 1.2 (453.04 KB, PDF)
SWOT-analüüs: meede 1.3 (462.74 KB, PDF)

II samba töörühm: kestlik toidutootmine ja maaelu

II samba töörühma teemad on jagatud kolme meetme vahel.

Töörühma juht: Marko Gorban (Maaeluministeerium)

II samba meetmed

  • 2.1 Kvaliteetsed sisendid põllumajanduses
  • 2.2 Põllumajandussaaduste tootmine, väärindamine ja turustamine
  • 2.3 Maa- ja rannapiirkonna areng
II samba töörühma (kestlik toidutootmine ja maaelu) kohtumiste materjalid
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-10-02 Protokoll (344.14 KB, PDF)
Ettekanne: PõKa 2030 II samba töörühma IV kohtumine (420.87 KB, PDF)
Marko Gorban (Maaeluministeerium)

2018-05-30

Päevakava (124.74 KB, PDF)
Protokoll (309.37 KB, PDF)
Ettekanne: PõKa 2030 II samba töörühma III kohtumine (886.25 KB, PDF)
Marko Gorban, Katrin Rannik, Eveli Naaris, Kai Kalmann (Maaeluministeerium)
Ettekanne: PõKa 2030 I samba ülevaade (945.5 KB, PDF)
Marge Nõmmik, Katrin Lõhmus (Maaeluministeerium)
Ettekanne: PõKa 2030 III samba ülevaade (904.42 KB, PDF)
Eve Külmallik (Maaeluministeerium), Indrek Ambos (Keskkonnaministeerium)
2018-05-02 Päevakava (124.33 KB, PDF)
Protokoll (326.71 KB, PDF)
Põllumajanduse ja maaelu eesmärkide mõõdikute arutelu ettekanne (536.5 KB, PDF)
Marko Gorban, Martin Kukk jt (Maaeluministeerium)
II samba eesmärgid ja mõõdikud (509.56 KB, PDF)
tööversioon seisuga 18. mai 2018
2018-04-04 Protokoll (206.3 KB, PDF)
"Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PõKa): kvaliteetsed sisendid põllumajanduses" (1.17 MB, PDF)
Marko Gorban, Siim Tiidemann, Katrin Rannik (Maaeluministeerium)
Põllumajanduse ja maaelu SWOT-analüüsi kokkuvõte (215.2 KB, PDF)
Põllumajanduse ja maaelu hetkeolukorra kirjeldus (771.51 KB, PDF)
tööversioon seisuga 19. aprill 2018

III samba töörühm: kestlik kalandus

III samba töörühma teemaks on üks meede.

Töörühma juht: Siim Tiidemann (Maaeluministeerium), Marku Lamp (Keskkonnaministeerium)

Töörühma koordinaatorid: Eve Külmallik (Maaeluministeerium), Kaire Märtin (Keskkonnaministeerium)

III samba meetmed

  • 3.1 Kestlik kalandus
III samba töörühma (kestlik kalandus) kohtumiste materjalid
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-06-12 Kokkuvõte (116.85 KB, PDF)
  Ettekanne: kohtumise sissejuhatus (Olavi Petron) (232.43 KB, PDF)
2018-05-22 Kokkuvõte (horisontaalne töörühm) (331.16 KB, PDF)
lingid failis parandatud 12. juunil 2018
Ettekanne: Kalanduse eesmärgid ja mõõdikud (Marku Lamp, Olavi Petron) (470.7 KB, PDF)
Ettekanne: Ajaraamistik (Siim Tiidemann) (289.53 KB, PDF)
Ettekanne: PõKa keskkonna ootuste töörühma tulemused (Martin Kukk) (292.82 KB, PDF)
Ettekanne: Haridus, teadus, teadmussiire ja innovatsioon (Maarja Malm) (152.16 KB, PDF)
Ettekanne: PõKa I samba tutvustus – toiduohutus, taime- ja loomatervis, keskkonnahoid põllumajanduses (Martin Kukk) (688.51 KB, PDF)
Ettekanne: PõKa II samba tutvustus –konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik põllumajandus, toiduainesektor ja maapiirkond (Katrin Rannik jt) (595.21 KB, PDF)
Ettekanne: ekspordi töörühma tulemused – SWOT (Marie Allikmaa) (614.2 KB, PDF)
Varude ja püügisektori (meede 3.1) olukorra kirjeldus (535.2 KB, PDF)
tööversioon seisuga 22. mai 2018
Vee elusressursside tootmise, väärindamise ja turustamise (meede 3.2) olukorra kirjeldus (464.86 KB, PDF)
tööversioon seisuga 22. mai 2018
Kitsaskohad ja sekkumised kalavarude kaitsel ja püügil (meede 3.1) (429.19 KB, PDF)
näited 22. mai 2018 kohtumiseks
Kitsaskohad ja sekkumised kalanduses (meede 3.2) (440.29 KB, PDF)
näited 22. mai 2018 kohtumiseks
2018-04-19 Vesiviljeluse, töötlemise ja turustamise eesmärkide ja mõõdikute arutelu. Kokkuvõte (108.26 KB, PDF)
Ettekanne (Olavi Petron) (626.61 KB, PDF)
Ettekanne (Siim Tiidemann) (247.56 KB, PDF)
2018-04-18 Kalavarude ja -püügi eesmärkide ja mõõdikute arutelu. Kokkuvõte (81.41 KB, PDF)
2018-03-29 Varude ja püügi olukorra arutelu. Kokkuvõte (336.62 KB, PDF)
Ettekanne (278.54 KB, PDF)
Varude ja püügisektori olukorra kirjeldus (meede 3.1) (90.97 KB, PDF)
tööversioon sesisuga 4. mai 2018
2018-03-26 Harrastuspüügi olukorra arutelu. Kokkuvõte (82.06 KB, PDF)
Ettekanne (506.17 KB, PDF)
Varude ja püügisektori olukorra kirjeldus (meede 3.1) (90.97 KB, PDF)
tööversioon seisuga 4. mai 2018
2018-03-20 Vesiviljeluse, töötlemise ja turustamise olukorra arutelu. Kokkuvõte (127.12 KB, PDF)
Sissejuhatus (1.08 MB, PDF)
Vesiviljeluse, töötlemise ja turustamise olukorrakirjeldus (meede 3.2) (108.52 KB, PDF)
tööversioon seisuga 2. mai 2018

Horisontaalne töörühm: eksport

Arengukava läbiva valdkonnaülese teema töörühm.

Töörühma juht: Marko Gorban (Maaeluministeerium)

Töörühma koordinaator: Marie Allikmaa, marie.allikmaa@agri.ee (Maaeluministeerium)

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Horisontaalse töörühma (eksport) kohtumiste materjalid
2018-03-22 Protokoll (217.15 KB, PDF)
SWOT-analüüsi olulisemad punktid (198.01 KB, PDF)
Ettekanded (416.05 KB, PDF)
Horisontaalsete teemade peatüki eksporti käsitlev alapeatükk (116.15 KB, PDF)

Horisontaalne töörühm: haridus, teadus

Arengukava läbiva valdkonnaülese teema töörühm.

Töörühma juht: Toomas Kevvai (Maaeluministeerium)

Töörühma koordinaatorid: Maarja Malm, maarja.malm@agri.ee (Maaeluministeerium); Sirli Pehme, sirli.pehme@agri.ee (Maaeluministeerium)

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Horisontaalse töörühma (haridus, teadus) kohtumiste materjalid
2018-06-13 Kokkuvõte (114.41 KB, PDF)
Ettekanne (Toomas Kevvai) (444.59 KB, PDF)
2018-04-24 Kokkuvõte (222.49 KB, PDF) (täiendatud 8. mail 2018)
Ettekanne (1.17 MB, PDF)

Horisontaalne töörühm: keskkond

Arengukava läbiva valdkonnaülese teema töörühm.

Töörühma juht: Toomas Kevvai (Maaeluministeerium)

Töörühma koordinaator: Martin Kukk, martin.kukk@agri.ee (Maaeluministeerium)

Horisontaalse töörühma (keskkond) kohtumiste materjalid
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-03-28 Kokkuvõte (123.29 KB, PDF)
Ettekanne (1.24 MB, PDF)
Arutelu tulemused (44.6 KB, XLSX)
I grupi arutelu (71.5 KB, DOC)
II grupi arutelu (75.5 KB, DOC)
III grupi arutelu (78 KB, DOC)

 

Viimati uuendatud: 23. oktoober 2018