Töörühmad

Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PõKa) aastani 2030 koostamiseks on loodud hulk valdkondlikke ja valdkonnaüleseid töörühmi.

Töörühmades arutatakse teemasid arengukava kolme samba vahel jaotuvate ning horisontaalsete, arengukava läbivate plokkide kaupa.

Töörühmadega seotud teave ja materjalid täienevad ja lisanduvad töö käigus.

Arengukavas kajastatavate teemade käsitluse aluseks olev struktuur. Töörühmades arutatakse teemasid joonisel kujutatud teemaplokkide kaupa. Vajuta pildile, et näha seda suuremalt.

Töörühmade teave ja materjalid

Kohtumiste ajakava

NB! Ajakava võib töö käigus muutuda.
PõKa 2030 töörühmade kohtumiste ajakava (seisuga 2. aprill 2018)
Töörühm Teema/Kirjeldus Aeg
Avaüritus Arengukava koostamise avaüritus ja tulevikuarutelu. Vaata ürituse materjale » 28. veebruar 2018 (T)
I samba töörühm:
taimed, loomad ja toiduohutus
Hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 14. märts 2018 (K)
Eesmärgid ja võtmemõõdikud 11. aprill 2018 (K)
Riigi sekkumine valdkonna arengusse 9. mai 2018 (K)
Meetme täisteksti arutelu selgumisel
II samba töörühm:
põllumajandus ja maaelu
Hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 4. aprill 2018 (K)
Eesmärgid ja võtmemõõdikud 2. mai 2018 (K)
Riigi sekkumine valdkonna arengusse 30. mai 2018 (K)
Meetme täisteksti arutelu selgumisel
III samba töörühm:
kalandus ja vesiviljelus
Vesiviljeluse ja töötlemise hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 20. märts 2018 (T)
Harrastuspüügi hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 26. märts 2018 (E)
Kutselise püügi hetkeolukorra ülevaade, SWOT-analüüs 29. märts 2018 (N)
Kutselise ja harrastuspüügi eesmärgid ja mõõdikud 18. aprill 2018 (K)
Vesiviljeluse ja töötlemise eesmärgid ja mõõdikud 19. märts 2018 (N)
Riigi sekkumisloogika ja meetmed 22. mai 2018 (T)
Horisontaalsed teemad 13. juuni 2018 (K)
Horisontaalne töörühm: eksport   22. märts 2018 (N)
Horisontaalne töörühm: keskkond   28. märts 2018 (K)
Horisontaalne töörühm: haridus, teadus, innovatsioon   24. aprill 2018 (T)

 

I samba töörühm: taimed, loomad ja toiduohutus

I samba töörühma teemad on jagatud kolme meetme vahel:
  • 1.1 Taimetervis ja keskkonnahoid
  • 1.2 Loomatervis ja heaolu
  • 1.3 Toiduohutus
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
I samba töörühma (taimed, loomad ja toiduohutus) kohtumiste materjalid
2018-03-14 Kokkuvõte (124.18 KB, PDF)
Sissejuhatus (1.14 MB, PDF)
Keskkonnapõhimõtted. Meetme 1.1 hetkeolukord (432.09 KB, PDF)
Meede 1.2. Loomatervis ja -heaolu (166.73 KB, PDF)
Meede 1.3. Toiduohutuse hetkeolukord (509.34 KB, PDF)
SWOT-analüüs: meede 1.1 (453.12 KB, PDF)
SWOT-analüüs: meede 1.2 (453.04 KB, PDF)
SWOT-analüüs: meede 1.3 (462.74 KB, PDF)

II samba töörühm: põllumajandus ja maaelu

II samba töörühma teemad on jagatud kolme meetme vahel:
  • 2.1 Kvaliteetsed sisendid põllumajanduses
  • 2.2 Põllumajandussaaduste tootmine, väärindamine ning turustamine ja eksport
  • 2.3 Maaelu arendamine

III samba töörühm: kalandus ja vesiviljelus

III samba töörühma teemad on jagatud kahe meetme vahel:
  • 3.1 Keskkonnahoidlik kalavarude majandamine
  • 3.2 Vee elusressursside tootmine, väärindamine ning turustamine ja eksport
III samba töörühma (kalandus ja vesiviljelus) kohtumiste materjalid
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-03-29 Varude ja püügi olukorra arutelu. Kokkuvõte (336.62 KB, PDF)
Ettekanne (278.54 KB, PDF)
2018-03-26 Harrastuspüügi olukorra arutelu. Kokkuvõte (82.06 KB, PDF)
Ettekanne (506.17 KB, PDF)
2018-03-20 Vesiviljeluse, töötlemise ja turustamise olukorra arutelu. Kokkuvõte (127.12 KB, PDF)
Sissejuhatus (1.08 MB, PDF)

Horisontaalne töörühm: eksport

Arengukava läbiva valdkonnaülese teema töörühm.
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Horisontaalse töörühma (eksport) kohtumiste materjalid
2018-03-22 Protokoll (217.15 KB, PDF)
SWOT-analüüsi olulisemad punktid (198.01 KB, PDF)
Ettekanded (416.05 KB, PDF)
Horisontaalsete teemade peatüki eksporti käsitlev alapeatükk (116.15 KB, PDF)

Horisontaalne töörühm: haridus, teadus, innovatsioon

Arengukava läbiva valdkonnaülese teema töörühm.

Horisontaalne töörühm: keskkond

Arengukava läbiva valdkonnaülese teema töörühm.

 

Viimati uuendatud: 18. aprill 2018