Taimekasvatus

Taimekasvatusega seotud valdkonnad hõlmavad seemnete ja taimse paljundusmaterjali, väetiste, taimetervise ja -kaitse, sordikaitse ning geneetiliselt muundatud (GM) ja muundamata põllukultuuride kooseksisteerimise nõudeid.

Maaeluministeeriumi eesmärk on tagada ohutu ja nõuetekohane taimekasvatustoodang ning elukeskkond.

Ministeerium töötab selle nimel, et Eestis toodetaks ja kasutataks kvaliteetseid ja keskkonnale ohutuid väetisi ja taimekaitsevahendeid,  kvaliteetseid seemneid ja paljundusmaterjali ning ohtlikest kahjustajatest vabu taimi. Lisaks tegeleb ministeerium mahepõllumajanduse arengusuundade kavandamise ja rakendamisega.

Eesmärgi täitmiseks töötab ministeerium välja riiklikke õigusakte, arengukavasid ja abinõusid ning osaleb Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamisel ja korraldab nende rakendamist Eestis.

Ministeerium teeb koostööd ka valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonidega – Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitse Organisatsioon (EPPO), Taimekaitse Konventsioon (IPPC) ja Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse Liit (UPOV).

Värsked hernekaunad. Allikas: Põllumajandusministeerium; autor: Tiit Koha

Registrid

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust taimekasvatusega seotud teemadel koordineerib taimetervise osakond.

Strateegilised dokumendid

Valitsemisala asutused

  • Põllumajandus- ja Toiduamet korraldab taimetervise, taimekaitsevahendite, seemnete ning taimse paljundusmaterjali järelevalvet. Lisaks korraldab amet mahepõllumajandusliku taimekasvatuse, töötlemise, toitlustamise ning turustamise järelevalvet.

  • Põllumajandusuuringute Keskus korraldab põldkatseid, teeb erinevaid laboratoorseid analüüse, koostab väetis- ja lubjatarbekaarte, teeb uuringuid hea põllumajandustava ja agrokeemia alal ning hindab põllumajanduse keskkonnameetmete rakendamist.

 

Viimati uuendatud: 13. juuli 2021