Sordikaitse

Igaüks, kes ostab kindlat sorti taime, tahab olla kindel, et saadud taim on just sellest sordist ja selliste omadustega, nagu ta ostu tehes eeldas.

Seetõttu peab iga turustatav taimesort olema omanäoline, omaduste poolest teistest sortidest erinev ning selgelt eristatava nimega. Lisaks ei tohi sordi omadused muutuda — need peavad jääma aastate jooksul samasuguseks.

Näiteks valides poes kartulisordi Laura, teab ostja, et see on punasekooreline, tumekollase sisuga mittelagunev kartul. Järgmisel aastal sama sorti kartulit ostes ei või ostja saada hoopis kollasekoorelist ja murenevat kartulit. Sellest tulenevalt on sortidele seatud eristatavuse, ühtlikkuse, püsivuse ja sordinime nõuded.

Sortide eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse tagamiseks ning turustamise lubamise aluseks kasutatakse sordilehte.

Täpsemalt on sortidele esitatavad nõuded toodud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses.

  • Eristatavus – sort peab selgelt erinema teistest sama liigi sortidest.
  • Ühtlikkus – sama sordi taimed peavad olema ühesuguste omadustega.
  • Püsivus – taime paljundamisel peavad selle sordiomadused jääma samaks.
  • Sordinimi – igal sordil peab olema oma nimi, mis peab erinema teiste sortide nimedest.

Tomatisort 'Härjasüda' ('Oxheart', 'Cœur-de-bœuf'). Allikas: pixabay.com; autor: Hans

Sordileht

Selleks et veenduda, kas sort on eristatav, ühtlik ja püsiv, viiakse läbi põldkatsed ning näiteks teravilja, rapsi ja rüpsi ning söödakultuuridest heintaimede korral ka majandusviljelusväärtuse katsed.

Katsed edukalt läbinud sordid võetakse Eesti sordilehte.

Samamoodi toimitakse ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ning kõikide liikmesriikide sordilehtedest kokku moodustatakse Euroopa Liidu sordileht.

Euroopa Liidu liikmesriikides tohib turustada vaid EL sordilehte võetud sorte. Sordi kandmine EL sordilehte kujutab endast seega luba sordi turustamiseks.

Sorte võetakse sordilehte sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel. Taotluse leiate määruse "Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord" lisast.

Sorti hoitakse sordilehes 10 kalendriaastat, misjärel tuleb vajadusel uuesti taotleda sordi kandmist sordilehte.

Taotlusi taimesordi kandmiseks Eesti sordilehte võtab vastu Põllumajandusamet.

Põldkatseid ning majandusviljelusväärtuse katseid viib Eestis läbi Põllumajandusuuringute Keskus.

 

Viimati uuendatud: 29. juuli 2014