Teadus, arendus ja nõuanne

Teadus- ja arendustöö, valdkondlik koolitus ning nõuandesüsteem mängivad tähtsat rolli Eesti põllumajanduspoliitika elluviimisel ning põllumajanduse, toiduainetööstuse, maaeluga ja metsandusega seotud ettevõtluse konkurentsivõime tõstmisel.

Maaeluministeerium aitab mitmeti põllumajandusega seotud teadus- ja arendustööd korraldada ja selle tulemusi rakendada. Näiteks rahastab ministeerium teaduslikke analüüse poliitiliste otsuste kujundamiseks, tagab valitsemisala asutuste teadmistepõhise toimimise, aitab tõsta teadmiste ja tööalase ettevalmistuse taset ning pakkuda edukaks majandamiseks vajalikku nõustamist ja teaduspõhiseid rakendusi. Lisaks toetab ministeerium põllumajandustootjate asendusteenistuse kasutamist.

Ministeeriumi hallata on ka kaks muuseumide sihtasutust, mis tegelevad Eesti põllumajandusajaloo uurimisega, maakultuuripärandi säilitamisega ning nimekate ajalootegelaste pärandi tutvustamisega.

Rubriigist leiate teavet põllumajandusvaldkonna teadus- ja arendustegevuse korraldusest, ülevaate põllu- ja maamajanduse nõuandesüsteemist, valdkonna hariduse ja teadmussiirde tegevustest ning riiklike põllumajandus- ja maaelumuuseumide tutvustuse.

Fotomontaaž: maasikataim lambipirnis. Allikas: freerangestock.com; autor: Geoffrey Whiteway

 

Strateegilised dokumendid

 

Kontakt

Põllumajanduslikku teadus- ja arendustegevust koordineerib, nõuandesüsteemi arendab ning põllumajandushariduse pollitika kujundamisel osaleb ministeeriumi teadus- ja arendusosakond.

Valdkonna asutused

 • Eesti Taimekasvatuse Instituut

  Ministeeriumi valitsemisala asutustest tegeleb põllumajandusteadusega Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI). Teistest Eesti teadusasutustest tegelevad põllumajandusteadusega veel ka Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool.

  ETKI koduleht

 • Maaelu Edendamise Sihtasutus

  Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) toetab ettevõtlust soodustavate tagatiste ja laenudega Eesti maapiirkonna majanduslikku arengut, ettevõtlust ning tegeleb maaelu maine kujundamisega. Lisaks korraldab MES nõuandeteenistuse arendamist ning õppetoetuse andmist maamajanduserialadele.

  MESi koduleht

 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

  Valdkonna toetusi annab ministeeriumi valitsemisalas olev Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

  PRIA koduleht

 • Põllumajandus- ja maaelumuuseumid

  Põllumajandusliku ja maaelu tutvustava ajaloo- ja maakultuuripärandi säilitamisele, tutvustamisele ja edasikandmisele aitavad kaasa SA Eesti Maaelumuuseumid ja SA Eesti Piimandusmuuseum.

 

Viimati uuendatud: 24. märts 2022