Muuseumid

Põllumajandusliku ja maaelu tutvustava ajaloo- ja maakultuuripärandi säilitamisele, tutvustamisele ja edasikandmisele aitavad kaasa põllumajandusmuuseumid.

Maaeluministeeriumi valitsemisalas on kolm muuseumi, mis on eestlaste põllumajandusalase ajalookogemuse auväärseks edasikandjaks.

 • Eesti Põllumajandusmuuseum

  Eesti Põllumajandusmuuseum kogub, uurib, säilitab ja vahendab üldsusele põllumajandust ja maarahva ajalugu kajastavaid kultuuriväärtustega esemeid.

  Muuseumi püsinäitused annavad põhjaliku ülevaate teraviljakasvatusest, linaharimisest, linnu- ja loomakasvatusest ning mesindusest läbi aastasadade.

 • C. R. Jakobsoni Talumuuseum

  C. R. Jakobsoni Talumuuseumi esmane ülesanne on säilitada ja uurida Carl Robert Jakobsoni ning tema perekonna elu ja tegevust, tutvustada Jakobsoni-aegset talu ja põllupidamist ning 19. sajandi ärkamisaega.

  C. R. Jakobsoni Talumuuseumi koduleht »

 • Eesti Piimandusmuuseum

  Piimandusmuuseumi tegevusel on kaks peamist eesmärki: koguda, säilitada, teaduslikult töödelda ja eksponeerida Eesti piimatöötlemise ajalugu ning tuua esile selle väärikaid traditsioone; populariseerida piima ning selle tarbimist.

  Eesti Piimandusmuuseumi koduleht »

 

Viimati uuendatud: 23. jaanuar 2018