Muuseumid

Põllumajandusliku ja maaelu tutvustava ajaloo- ja maakultuuripärandi säilitamisele, tutvustamisele ja edasikandmisele aitavad kaasa põllumajandusmuuseumid.

Maaeluministeeriumi valitsemisalas on kolm muuseumi, mis on eestlaste põllumajandusalase ajalookogemuse auväärseks edasikandjaks.

 • Eesti Põllumajandusmuuseum

  Eesti Põllumajandusmuuseum kogub, uurib, säilitab ja vahendab üldsusele põllumajandust ja maarahva ajalugu kajastavaid kultuuriväärtustega esemeid.

  Muuseumi püsinäitused annavad põhjaliku ülevaate teraviljakasvatusest, linaharimisest, linnu- ja loomakasvatusest ning mesindusest läbi aastasadade.

 • C. R. Jakobsoni Talumuuseum

  C. R. Jakobsoni Talumuuseumi esmane ülesanne on säilitada ja uurida Carl Robert Jakobsoni ning tema perekonna elu ja tegevust, tutvustada Jakobsoni-aegset talu ja põllupidamist ning 19. sajandi ärkamisaega.

  C. R. Jakobsoni Talumuuseumi koduleht »

 • Eesti Piimandusmuuseum

  Piimandusmuuseumi tegevusel on kaks peamist eesmärki: koguda, säilitada, teaduslikult töödelda ja eksponeerida Eesti piimatöötlemise ajalugu ning tuua esile selle väärikaid traditsioone; populariseerida piima ning selle tarbimist.

  Eesti Piimandusmuuseumi koduleht »

 

Põllumajandusmuuseumide nõukogu

Maaeluministeeriumi valitsemisalas olevate põllumajandusmuuseumide haldamiseks on loodud põllumajandusmuuseumide nõukogu.

Nõukogu moodustati 2006. aastal. Selle koosseisu kuuluvad Põlumajandusministeeriumi, kõigi kolme muuseumi ning ka Kultuuriministeeriumi esindajad.

Nõukogu

 • osaleb muuseumide tegevuse arengusuundade ning nende rahastamise põhimõtete väljatöötamises,
 • arutab muuseumikogude kaitset, kasutamist ja muid muuseumidega seotud küsimusi,
 • nõustab muuseume ning osaleb nende koostöö koordineerimises,
 • teeb ettepanekuid maaeluministrile muuseumide arenguga ja museoloogiaga seotud muude küsimuste lahendamiseks.

 

Liikmed

Seisuga 28. oktoober 2014

 • esimees: Külli Kaare, Maaeluministeerium
 • esimehe asetäitja: Ants Välimäe, Eesti Piimandusmuuseum
 • liikmed:
  • Monika Jõemaa, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum
  • Margit Kadak, Carl Rober Jakobsoni Talumuuseum
  • Liina Kaljula, Maaeluministeerium
  • Mai Kukk, Eesti Piimandusmuuseum
  • Marju Reismaa, Kultuuriministeerium
  • Merli Sild, Eesti Põllumajandusmuuseum
  • Mare Viiralt, Eesti Põllumajandusmuuseum

 

Viimati uuendatud: 3. september 2015