Muuseumid

Põllumajandusliku ja maaelu tutvustava ajaloo- ja maakultuuripärandi säilitamise, tutvustamise ja edasikandmisega tegelevad Maaeluministeeriumi valitsemisalas olevad SA Eesti Maaelumuuseum ja SA Eesti Piimandusmuuseum.

 

SA Eesti Maaelumuuseumid

Sihtasutuse eesmärk on koguda, säilitada ja uurida Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali ning seda vahendada hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

Lisaks on muuseumi eesmärk säilitada Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tori Hobusekasvandust.

Sihtasutuse asutajaõigusi teostab maaeluminister, kes määrab ka sihtasutuse nõukogu liikmed.

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamiseks on sõlmitud haldusleping.

 

SA Eesti Piimandusmuuseum

Sihtasutuse eesmärk on koguda, uurida ja säilitada Eesti piimanduse ajalugu kajastavate ja Imavere piirkonna ajalugu puudutavaid kultuuriväärtusega esemeid, vahendada neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel ning säilitada Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega Eesti Piimandusmuuseumi.

Sihtasutuse asutajateks on Järva vald (endine Imavere vald), Estonia Farmid OÜ ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, kes määrab nõukogu koosseisu.

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamiseks on sõlmitud haldusleping.

Viimati uuendatud: 13. august 2018