Otsetoetused ja turukorraldus

Põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames ette nähtud erinevad toetusskeemid.

Turukorralduslikeks toetusteks loetakse otsetoetused ning turukorralduslike meetmete raames rakendatavad vahendid. Nende rakendamise kord on kehtestatud õigusaktidega.

Põllumajanduslikke otsetoetuseid, turukorralduslikke toetusi ning põllumajandussaaduste töötlemise, kasutuse ja ekspordi toetusi rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF).

Põllumajanduse, kalanduse, maaelu ja toiduainetööstuse toetusi on võimalik taotleda mitmele valdkonnale kehtestatud korra ja tingimuste kohaselt.

Täpsemat teavet toetuste taotlemise kohta saab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA).

 

Õigusaktid

Otsetoetuste ja turukorraldusmeetmete rakendamise aluseks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (nn ÜPP seadus).

Otsetoetused

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

Lisamaterjalid

Turukorraldusmeetmed

 

Viimati uuendatud: 23. jaanuar 2018