Koolikava toetus

Koolikava on Euroopa Liidu põllumajandustoodete ühise turukorralduse raames rakendatav programm, mis asendab alates 1. augustist 2017 senist koolipuuvilja ja -köögivilja kava ning koolipiimakava.

Koolikavaga soodustakse puu- ja köögivilja, piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ning toetatakse laste tervislike toitumisharjumuste kujunemist.

Koolikava rakendamist reguleerivad Eestis koolikava toetuse määrus ning koolikava rakendamise riiklik strateegia, mida rakendatakse õppeaastatel 2017/2018.–2022/2023.

Koolikava toetus hõlmab haridusasutustes puu- ja köögivilja pakkumise toetust, piima ja piimatoote pakkumise toetust ning kaasnevate haridusmeetmete toetust.

Puu- ja köögivilja pakkumise toetuse ning kaasnevate haridusmeetmete toetuse sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuste 1.–5. klassi õpilased. Piima ja piimatoote pakkumise toetuse sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed, haridusasutuse 1.–12. klassi õpilased ja kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.

Õigusaktid

 

Viimati uuendatud: 28. mai 2021