Sa oled siin

Koolipiim

NB! Alates 1. augustist 2017 asendab koolipiima abiskeemi koolikava toetus.

 

Euroopa Liidu koolipiima abiskeemi eesmärk on panna lasteaialapsi ja kooliõpilasi tarbima rohkem piima ja piimatooteid ning harjutada neid tervislikumalt toituma. Koolipiimatoetus võimaldab pakkuda lasteaialastele ning õpilastele abiskeemi raames lubatud tooteid soodsama hinnaga.

Koolipiimatoetuse raames pakutakse lasteaialastele ning kooliõpilastele kvaliteetset piima ja piimatooteid, et aidata kaasa tervisliku eluviisi väljakujunemisele ja toitumisalase teadlikkuse tõstmisele.

Eestis rakendatakse koolipiimatoetuse skeemi alates 1. oktoobrist 2004.

Koolipiimatoetuse rakendusasutus Eestis on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Koolipiimakava rakendamise riiklik strateegia

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi käigus kehtestati koolipiimatoetuse skeemi rakendada soovivatele liikmesriikidele uus nõue. 

Alates 2015/2016. õppeaastast peavad liikmesriigid koostama skeemi rakendamise strateegia, mis sõnastaks liikmesriigi tasandil skeemi täiendavad eesmärgid ning aitaks kaasa nende efektiivsele täitmisele.

Mainitud õppeaastast kehtiva Eesti riikliku strateegia kinnitas maaeluminister 18. juunil 2015 käskkirjaga nr 92.

 

 

Viimati uuendatud: 6. august 2018