Sa oled siin

Koolipuuvili ja -köögivili

NB! Alates 1. augustist 2017 asendab koolipuuvilja ja -köögivilja kava koolikava toetus.

 

Koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava on Euroopa Liidu programm, mille eesmärk on panna lapsed sööma rohkem aedvilja ning harjutada neid tervislikult toituma.

Kava raames jagatakse värsket puu- ja köögivilja koolieelsetes lasteasutustes käivatele lastele ning koolide 1.–5. klassi õpilastele. Toetust saab taotleda ka tegevusteks, mille eesmärk on tõsta laste teadmisi puu- ja köögiviljadest ning tervislikust toitumisest.

Taotlejale antava toetuse määra arvutab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Toetuse määr avaldatakse 10 tööpäeva enne uue taotlusperioodi algust PRIA kodulehel.

Õppenädalas õpilasele antava puu- ja köögivilja kogust ei piirata. Tuleb aga meeles pidada, et PRIA kehtestatud toetuse määra õpilase kohta õppenädalas ei tohi ületada.

Lisateave toetuse taotlemise, määra ja väljamaksmise kohta on kättesaadav PRIA kodulehelt.

 

Kava rakendamisest Eestis

Koolipuuvilja ja -köögivilja kava rakendamise aluseks on riiklik strateegia. Liikmesriik, kes soovib teatud perioodil koolipuuvilja ja -köögivilja kava rakendada, peab strateegia esitama Euroopa Komisjonile. Eestis kinnitab kava rakendamise riikliku strateegia maaeluminister oma käskkirjaga.

Eestis rakendatakse kava alates 2009/2010. õppeaastast. Rakendamise aluseks on riiklik strateegia, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks 15. aprillil 2010. Strateegia koostamisel peeti nõu põllumajandusministri kokku kutsutud töörühmaga.

Koolieelsed lasteasutused saavad kavas osaleda alates õppeaastast 2012/2013. Samal õppeaastal kaasati programmi lisaks 1.–4. klassile ka 5. klasside õpilased. Kava ulatuse laiendamiseks taotleti Euroopa Komisjonilt täiendavaid rahalisi vahendeid.

Alates 2014/2015 õppeaastast saab kooliköögivilja ja -puuvilja toetust taotleda ka kavas osalevate laste harimiseks puu- ja köögiviljade ning tervisliku toitumise teemal (n-ö seotud tegevused).

 

Materjalid lastele

Koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava tõhustamiseks valmis aastal 2011 ministeeriumi ja lasteportaali Lastekas.ee koostöös kaheosaline multifilm "Jänku-Juss joonistab koolipuuvilja plakati".

 

Koolipuuvilja ja -köögivilja kava hindamine

Puuvilja ja köögivilja koolides jagamise kavas osalev riik peab hindama oma kava tõhusust.

Koolipuuvilja ja -köögivilja kava hinnati 2011/2012. ning 2015/2016. õppeaastal. Hindamised viis läbi Tervise Arengu Instituut. Hindamise käigus küsitleti õpilasi, õpetajaid ning kava vahendajaid.

 

Viimati uuendatud: 6. august 2018