Riiklikud toetused

Põllumajandusega seotud riiklikke toetusi makstakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel. Kalandusega seotud riiklikke toetusi makstakse kalandusturu korraldamise seaduse alusel.

Seadused sätestavad makstavate riiklike toetuste liigid, nõuded toetuse saamisele ning toetuse taotlemise, määramise ning maksmise nõuded ja korra.

Riiklikke toetusi rahastatakse Eesti riigieelarvest.


 

Riiklikud põllumajandustoetused

 

Riiklikud kalamajandustoetused

  • Koolitustoetus. Koolitustoetust käsitletakse kalamajandusliku vähese tähtsusega abina.
  • Praktikatoetus. Praktikatoetust ei käsitleta riigiabina.

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2022