Riiklikud toetused

Põllumajandusega seotud riiklikke toetusi makstakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel. Kalandusega seotud riiklikke toetusi makstakse kalandusturu korraldamise seaduse alusel.

Seadused sätestavad makstavate riiklike toetuste liigid, nõuded toetuse saamisele ning toetuse taotlemise, määramise ning maksmise nõuded ja korra.

Riiklikke toetusi rahastatakse Eesti riigieelarvest.

 

2020. aasta riiklikud põllumajandustoetused

2020. aastal antakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel järgmisi toetusi riigiabina, vähese tähtsusega abina ning muu toetusena, mis ei ole riigiabi ega vähese tähtsusega abi:

  • mesilaspere toetus;
  • ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus;
  • põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus;
  • põllumajandusloomade aretustoetus;
  • põllumajandustootja asendamise toetus;
  • toidu ekspordivõimaluste edendamise toetus;
  • turuarendustoetus.

Nimekirja aluseks on maaeluministri määrus "2020. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused".

 

 

Riiklikud kalamajandustoetused

  • Koolitustoetus. Koolitustoetust käsitletakse kalamajandusliku vähese tähtsusega abina.
  • Praktikatoetus. Praktikatoetust ei käsitleta riigiabina.

 

Viimati uuendatud: 23. detsember 2020