Riiklikud toetused

Põllumajandusega seotud riiklikke toetusi makstakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel. Kalandusega seotud riiklikke toetusi makstakse kalandusturu korraldamise seaduse alusel.

Seadused sätestavad makstavate riiklike toetuste liigid, nõuded toetuse saamisele ning toetuse taotlemise, määramise ning maksmise nõuded ja korra.

Riiklikke toetusi rahastatakse Eesti riigieelarvest.

 

Riiklikud põllumajandustoetused

 • Põllumajanduskindlustustoetus
 • Põllumajandusloomade aretustoetus
 • Põllumajandustootja asendamise toetus
 • Turuarendustoetus
 • Praktikatoetus

Neist 2018. aastal antavad toetused

 • Põllumajanduskindlustustoetus
 • Põllumajandusloomade aretustoetus
 • Põllumajandustootja asendamise toetus
 • Turuarendustoetus
 • Praktikatoetus (põllumajanduse, maamajanduse ja veterinaaria valdkond)
 • Regionaalprogrammide alusel antav toetus

Nimekirja aluseks on maaeluministri määrus "2018. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused".

 

 

Riiklikud kalamajandustoetused

 

Viimati uuendatud: 19. detsember 2018