Riiklikud toetused

Põllumajandusega seotud riiklikke toetusi makstakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel. Kalandusega seotud riiklikke toetusi makstakse kalandusturu korraldamise seaduse alusel.

Seadused sätestavad makstavate riiklike toetuste liigid, nõuded toetuse saamisele ning toetuse taotlemise, määramise ning maksmise nõuded ja korra.

Riiklikke toetusi rahastatakse Eesti riigieelarvest.

 

2019. aasta riiklikud põllumajandustoetused

  • põllumajandusloomade aretustoetus;
  • põllumajandustootja asendamise toetus;
  • turuarendustoetus;
  • toidu ekspordivõimaluste edendamise toetus;
  • mesilaspere toetus;
  • põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus;
  • regionaalprogrammi rakendamiseks antav toetus.

Nimekirja aluseks on maaeluministri määrus "2019. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused".

 

 

Riiklikud kalamajandustoetused

 

Viimati uuendatud: 23. jaanuar 2019