Siseriiklikud toetused

Siseriiklikke toetusi  rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Põllumajandusega seotud siseriiklikke toetusi makstakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel.  Seadus sätestab makstavate riiklike toetuste liigid, nõuded toetuse saamisele ning toetuse taotlemise, määramise ning maksmise nõuded ja korra.

 

Põllumajandusega seotud siseriiklikud toetused

  • Põllumajanduskindlustustoetus
  • Põllumajandusloomade aretustoetus
  • Põllumajandustootja asendamise toetus
  • Turuarendustoetus
  • Praktikatoetus

Neist 2017. aastal antavad toetused

  • Põllumajanduskindlustustoetus
  • Põllumajandusloomade aretustoetus
  • Põllumajandustootja asendamise toetus
  • Turuarendustoetus
  • Praktikatoetus

Nimekirja aluseks on maaeluministri määrus "2017. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused".

 

 

Viimati uuendatud: 14. juuni 2017