Vähese tähtsusega abi

Vähese tähtsusega abiks (de minimis) loetakse abi, mis oma väikese mahu tõttu ei moonuta Euroopa Liidu sisest konkurentsi.

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi on eraldi mõisted. Vähese tähtsusega abi võib anda näiteks juhtudel, kui riigiabi valdkonna õigusaktides ei ole kavandatavat abi nimetatud. Põllumajandusliku vähese tähtsusega abina on antud näiteks ettevõtluse alustamise toetust töötutele (Töötukassa) ning kaitsealuste loomade tekitatud kahju hüvitist (Keskkonnaamet).

Vähese tähtsusega abi andja teavitab (üldjuhul abi andmise otsuses) abi saajat, et tegu on vähese tähtsusega abiga.

Kuna vähese tähtsusega abi piirmäärad on madalad, on võimalusel soovitatav kasutada muid õiguslikke aluseid abi andmiseks.

Vähese tähtsusega abi abikõlblikud kulud ei ole üldjuhul piiratud. Keelatud on:

  • ekspordiabi;
  • toetus, mida antakse turule viidava toodangu hinna või koguse alusel;
  • kodumaiste toodete reklaamiks antav abi.

Põllumajandustoodete esmatootmiseks antava vähese tähtsusega abi piirmäär ühe ettevõtja kohta on 20 000 € kolmeks järjestikuseks majandusaastaks (st tegemist on liikuva perioodiga). Piirmäär Eesti riigile kolmeks järjestikuseks kalendriaastaks on 11 375 375 €.

Põllumajandustootja limiidi jälgimiseks kannavad abi andjad alates 1. jaanuarist 2015 põllumajandustootjale antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmed Rahandusministeeriumi riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse (RAR).

Limiiti ning antud vähese tähtsusega abi saab alates 1. veebruarist 2015 kontrollida avaliku päringuga Rahandusministeeriumi kodulehel.

Põllumajandusliku riigilimiidi jälgimiseks palume abi andjatel kord aastas teavitada Maaeluministeeriumi kavandatavast abist (maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, § 20). Teavituses märgitakse vähemalt abi nimetus, taotlusvooru nimetus, abi suurus eelarveaasta osas ja taotlusvooru kestus. Maaeluministeerium annab kirjalikult vastuse, kas riigilimiit võimaldab abi anda.

Otsus või haldusleping vähese tähtsusega abi kohta, mida annab Maaeluministeerium abikavavälise üksikabina (maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, § 181), avalikustatakse Maaeluministeeriumi avalikus dokumendiregistris.

Kontakt: Peegi Kaibald, peegi.kaibald@agri.ee, tel 625 6534.

 
Vähese tähtsusega abi määrad põllumajandussektoris võrreldes teiste sektoritega

 

Põllumajandustoodete esmatootjad

Muud sektorid
(sh toiduainetööstus)

Kalandussektor

Abi määr ettevõtjale

20 000 €

200 000 €

30 000 €

Eesti riigi piirmäär

11 375 375 €

Riigil piirmäära ei ole

3 930 000 €

Õiguslik alus

(EL) nr 1408/2013

(EL) nr 1407/2013

(EL) nr 717/2014

 

Peegi Kaibald
maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo
maaelupoliitika ja analüüsi osakond

telefon 625 6534
e-post peegi.kaibald@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2019