Toiduohutus

Toidukaupade liikumisega maailma erinevate turgude vahel kaasneb paratamatult ka risk tarbijate tervisele. Seetõttu pöörab Euroopa Liit toiduohutuspoliitikale väga suurt tähelepanu. Sellest tulenevalt on toiduohutus ka Maaeluministeeriumi üks olulisemaid tegevusvaldkondi.

Riigi kohus on jälgida, et meie tarbitav toit oleks päritolust sõltumata ohutu. Selleks töötab Maaeluministeerium välja nõudeid ja õigusakte ning korraldab riigisisest toiduahela kontrolli ja järelevalvet.

Toiduohutuse tagamiseks töötab ministeerium välja toiduhügieeni, toidu lisa- ja saasteainete ning märgistamise, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete, uuendtoidu ja geneetiliselt muundatud organismide ning teiste toidugruppidega seotud õigusakte või osaleb nende õigusaktide väljatöötamisel Euroopa Liidu otsustusprotsessis.

Lisaks vastutab ministeerium rahvusvahelise toidustandardite programmiga Codex Alimentarius seotud teabevahetuse eest Eestis ning koordineerib koostööd Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA), Euroopa Komisjoniga ning Euroopa Liidu liikmesriikide toidujärelevalveasutustega.

Täidetud keedukartulid kodujuustu ja tomatiga. Allikas: Põllumajandusministeerium; autor: Tiit Koha

 

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust toiduohutuse valdkonnas koordineerib toiduohutuse osakond.

Valitsemisala asutused

 

 

Viimati uuendatud: 18. aprill 2022