Bioloogiline ohutus

Bioloogilise ohu allikaks toidus on bakterid, viirused, parasiidid ja muud haigusetekitajad.

Mõned neist, näiteks Salmonella ja Listeria bakterid piima-, liha- ja kalatoodetes ning Trichinella keeritsussid lihas, võivad põhjustada tõsiseid tervisehäireid. Seetõttu tuleb vältida inimeste kokkupuudet bioloogiliste ohtudega toidu kaudu.

Euroopa Liidus tugineb toiduohutuse tagamine ja tarbija tervise kaitse järgmistele põhimõtetele:

  • toiduhügieenile lähenetakse koordineeritult ja terviklikult, hõlmates toiduahela kõiki etappe, ning kõigile toidu- ja söödakäitlejatele rakendatakse läbipaistvat hügieenipoliitikat;
  • patogeenide allikate ja leviku kohta kogutakse teavet, jälgides neid läbi terve toidu- ja söödaahela, ning terviseriskide vähendamiseks ja nende ohjemeetmete rakendamiseks luuakse toidutekkeliste haigustekitajate kontrollprogrammid;
  • toidu ohutust ja kvaliteeti hinnatakse mikrobioloogiliste nõuete alusel nii tootmise, töötlemise kui ka turustamise etapis.

Imporditud ehk Euroopa Liitu sissetoodud toit peab vastama samadele standarditele.

Bioloogilise ohutuse tagamiseks rakendatakse üldiseid toidu säilitamise nõudeid. Erinõuded kehtivad külmutatud toidu käitlemisel ja märgistamisel. Toidu kvaliteedi ning saastumise ulatuse hindamiseks on kehtestatud mikrobioloogilised nõuded. Üha tähtsamaks teemaks toiduohutuse tagamisel on kujunemas ka mikroobide resistentsuse vähendamine.

Viimati uuendatud: 13. aprill 2015