Külmutatud toit

Külmutatud (ka sügavkülmutatud) toiduks nimetatakse toitu, mis on läbinud sügavkülmutamisprotsessi. Selle lõplik temperatuur pärast stabiliseerumist peab säilima kogu toidu ulatuses -18 °C.

Külmutatud toidu käitlemisel (sealhulgas valmistamisel, säilitamisel ja veol) ning märgistamisel tuleb järgida õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

Sügavkülmutatud spinat lõikelaual. Allikas: pixabay.com; autor: Kaz

Käitlemine

Külmutatud toidu temperatuur peab säilima -18 °C juures või madalamal kogu toidu ulatuses. Temperatuuri lühiajaline tõus 3 °C võrra on lubatud toidu veol, toidu säilitamisel kaupluse külmletis ja kohaliku turustamise käigus, kui seejuures järgitakse häid ladustamis- ja turustamistavasid.

Külmutatud toidu veovahendid ning lao- ja säilitamisruumid peavad olema varustatud standarditele EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 vastavate temperatuuriseirevahenditega.

Temperatuurisalvestusi peab säilitama vähemalt ühe aasta jooksul või kauem, lähtuvalt toidu liigist ja säilimisajast. Erandina on jaekaupluse alla 10 m3 mahuga säilitamisruumis, külmletis ning kohaliku turustamise käigus lubatud kasutada üht selgesti nähtavat termomeetrit.

Külmutatud toidu käitlemisel kehtivad täpsemad nõuded on toodud õigusaktides.

 

Märgistamine

Külmutatud toidu märgistusel lisatakse toidu nimetusele sõna "sügavkülmutatud" või "külmutatud" üksnes siis, kui on täidetud kõik kolm tingimust:

  • toit on läbinud sügavkülmutamisprotsessi, mille käigus külmutatav toit peab jääkristallide moodustumise etapi läbima võimalikult kiiresti,
  • toidu lõplik temperatuur säilib kogu toidu ulatuses -18 °C või sellest madalamal temperatuuril ning
  • toitu turustatakse sellisena.

Külmutatud toidu märgistamise erinõuded kehtivad nii tarbijale ja toitlustusettevõttele turustatava kui ka edasisele käitlejale järgnevaks töötlemiseks müüdava külmutatud toidu puhul.

Täpsemad märgistusnõuded on toodud õigusaktides.

Õigusaktid

 

Elsa Peipman
toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo

telefon 625 6246
e-post elsa.peipman@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 3. oktoober 2019