Säilitamisnõuded

Toidukäitleja (toidutoorme tootja, esmane töötleja, toidu valmistaja või pakendaja) vastutab käideldava toidutoorme ja toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja peab kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks.

Euroopa Liidu määrustega on kehtestatud toiduhügieeninõuded, toidu mikrobioloogilised kriteeriumid ning toidualase teabe esitamise nõuded. Toidu säilimisaja märgistus on toidualase teabe kohustuslik osa. Toidu  tootja, töötleja, valmistaja või pakendaja töötab välja ja kehtestab toidu säilimisaja, säilitamistingimused ning vajaduse korral toidu ohutu tarbimise juhised ettevõtte enesekontrolli raames.

Abimaterjalid

Abistamaks käitlejat toidu säilitamisnõuete määramisel on koostatud kolmeosaline käsiraamat "Toidu säilimisaja määramine".

Käsiraamatu I osas tutvustatakse toidu säilimisaja määramise põhimõtteid ja meetodeid ning antakse ülevaade toidus mikroorganismide kasvu mõjutavatest teguritest ja jahetemperatuuridel säilitatavate valmistoitude mikrobioloogilistest ohtudest.

II osas tutvustatakse toidu mikrobioloogilisi kriteeriume ning esitatakse valik toite ja toidugruppe koos soovituslike juhendväärtustega.

III osas tutvustatakse toidu säilitamisnõuete määramist, kui käitleja ei ole teinud kestvuskatseid. Toidu säilimisaeg kestvuskatseid tegemata on esitatud ekspertarvamuste põhjal.

Rohkem abimaterjale saab portaali toiduteave.ee väljaannete rubriigist.

 

Viimati uuendatud: 26. mai 2022