Toiduensüümid

Ensüüme lisatakse toidule, et need täidaks tehnoloogilist funktsiooni toidu tootmisel, töötlemisel, käitlemisel või mõnes teises toote valmistamise etapis.

Näiteks kasutatakse glükoos-oksidaasi pudelisse villitud jookidest jääkhapniku eraldamiseks, kümosiini juustutootmises piima kalgendamiseks ning laktaasi piimasuhkru laktoosi lõhustamiseks laktoosivabade toodete valmistamisel.

Toiduensüüme saadakse taimedest, loomadest või mikroorganismidest või nendest saadud toodetest ning nad on suutelised katalüüsima spetsiifilisi biokeemilisi reaktsioone. Toiduensüümi preparaat on ühest või mitmest toiduensüümist koosnev segu, mille koostisesse nende ladustamise, müügi, lahjendamise või lahustamise hõlbustamiseks lisatakse lisaaineid ja/või teisi toidu koostisosi.

 

Kasutamine ja märgistamine

Toiduensüümide kasutamise üldnõuded on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) määrusega nr 1332/2008. Määrust kohaldatakse ensüümide suhtes, mida kasutatakse tehnoloogilisel eesmärgil toidu tootmisel, töötlemisel ning käitlemisel, sealhulgas abiainetena kasutatavate ensüümide suhtes. Reguleerimisalasse ei kuulu näiteks toitumis- ja seedimiseesmärgil kasutatavad ensüümid.

Kuni toiduensüümide loetelu kehtestamiseni on kahe ensüümi invertaasi (E 1103) ning lüsosüümi (E 1105) toidus kasutamine reguleeritud toidu lisaainete valdkonna all.

Ensüümid, mis omavad tehnoloogilist funktsiooni valmistoidus, esitatakse märgistusel toidu lisaainetega sarnasel viisil.

Enamasti aga toidu tootmisprotsessis kasutatud ensüümid tehnoloogilist funktsiooni valmistoidus ei oma. Seetõttu käsitletakse neid toidu abiainetena, mida toidu pakendil koostisosade loetelus ei esitata.

 

Toiduensüümide loetelu

Praegu puudub ühtne Euroopa Liidu toiduensüümide loetelu, kuid selle koostamiseks on tehtud esimesed sammud.

Kuni 11. märtsini 2015 võivad tööstused esitada taotlusi Euroopa Komisjonile toidus kasutatavate ensüümide ohutuse hindamiseks ning toiduensüümide loetellu lisamiseks. Tähtaeg tuleneb Komisjoni määrusest (EL) nr 1056/2012.

Toiduensüümide taotlused peavad vastama tingimustele, mis on sätestatud Komisjoni määruses (EL) nr 234/2011. Eraldi tingimused toksikoloogiliste andmete esitamiseks ning taotluste grupeerimiseks ühe taotluse alla on toodud Komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 562/2012.

Toiduensüüm lisatakse loetellu, kui see vastab järgmistele tingimustele:

  • see ei kujuta ohtu tarbija tervisele;
  • selle toidus kasutamiseks on tehnoloogiline vajadus;
  • selle kasutus ei eksita tarbijat.
 

Külli Johanson
toidu üldnõuete büroo

telefon 625 6508
e-post kylli.johanson@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 3. oktoober 2019