Eritoit

Eritoiduks nimetatakse sellist toitu, mis on mõeldud tavapärasest erinevate toitumisvajadustega inimestele ning mis on seetõttu valmistatud eritehnoloogiat kasutades või millel on tavatoidust erinev koostis.

Eritoiduna käsitletakse imiku piimasegu, jätkupiimasegu, teraviljapõhist töödeldud toitu ja imikutoitu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toitu ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajat. Eritoiduna käsitletavad toidud on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 609/2013 (artikli 2 lõike 2 punktides c–h).

Teatud eritoitude esmakordsel turuleviimisel tuleb teavitada Veterinaar- ja Toiduametit. Koostis- ja märgistusnõuded eritoidule on kehtestatud õigusaktidega.

 

Eritoidu nõuete regulatsioon

Eritoidu mõiste kui selline kaotati määrusega (EL) nr 609/2013, mida kohaldatakse alates 20. juulist 2016. a.

Määrusega kaasnevate muudatuste eesmärk on täpsemalt piiritleda eri toitumisvajadustega inimestele (nt imikud, väikelapsed) mõeldud toidu koostis- ja kvaliteedinõudeid. Taolise lähenemisviisi kohaselt ei kuulu  eritoidu mõiste alla enam gluteenivaba, laktoosivaba ja sportlastele ettenähtud toidud.

Määrusega 609/2013 antakse Euroopa Komisjonile õigus reguleerida teatud küsimusi delegeeritud määrustega. Delegeeritud määrustega võetakse üle seni eritoidu valdkonda reguleerinud direktiivides ja määrustes sätestatud nõuded, arvestades seejuures Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) arvamustega koostisnõuete teemal tehtud ettepanekute kohta.

Gluteenivabale, laktoosivabale ja sportlastele ettenähtud toidule puuduvad erinõuded. Neile rakenduvad horisontaalsed õigusaktid (nt 1169/2011, 1925/2006, 178/2002). Tarbijale esitatavas teabes väljendite "gluteenivaba" ja "väga väikese gluteenisisaldusega" kasutamisele kohaldatakse alates 20. juulist 2016. a rakendusmäärust (EL) nr 828/2014.

 

Teavitamine eritoidu turuleviimisel

Osa eritoitude esmakordsel turuleviimisel tuleb teavitada Veterinaar- ja Toiduametit. Teavitatud eritoidud kantakse andmebaasi.

Teavitama peab imiku piimasegust, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidust ja väga väikese energiasisaldusega toidust (päevase koguse energiasisaldus alla 800 kcal). Nõude aluseks on toiduseaduse § 654.

Teavitama ei pea imiku jätkupiimasegust (erandid kirjeldatud järgmises lõigus), teraviljapõhisest töödeldud toidust ja imikutoidust ega väikese energiasisaldusega toidust (päevase koguse energiasisaldus jääb 800 ja 1200 kcal vahele). Alates 20. juulist 2016 ei pea enam teavitama gluteenivabast, laktoosivabast ja sportlastele ettenähtud toidust.

Lähtuvalt delegeeritud määruse kohaldamise tähtajast (täpsemalt allpool) peab tulevikus teavitama VTA-d kogu päevase toidu asendamiseks ettenähtud toidust ning jätkupiimasegudest, mis põhinevad valgu hüdrolüsaatidel või mille koostises on kasutatud aineid, mida pole delegeeritud määruses loetletud.

Täpsem teave teavitamisest on saadaval Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel.

 

Tähtajad ja üleminekuajad

Riiklikud määrused

Kuni Euroopa Komisjoni delegeeritud määruste (nr 2016/127 ja 2016/128) kohaldamise alguse tähtpäevani kehtivad maaeluministri määrused nr 42 ja 43.

  • Eritoit (s.t imiku piimasegu ja jätkupiimasegu, imiku ja väikelapse toit, vähendatud energiasisaldusega toit) – nõudeid reguleerib maaeluministri määrus nr 43 (enne 20. juulit 2016 Vabariigi Valitsuse määrus nr 436).
  • Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit – nõudeid reguleerib maaeluministri määrus nr 42 (enne 20. juulit 2016 Vabariigi Valitsuse määrus nr 198).

Euroopa Komisjoni delegeeritud määrused

  • Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu – nõudeid reguleerivat Euroopa Komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 2016/127 kohaldatakse alates 22. veebruarist 2020. a.
    • Erandiks on valgu hüdrolüsaatidel põhinev imiku piimasegu ja jätkupiimasegu – nendele kohaldatakse delegeeritud määrust alates 22. veebruarist 2021. a.
  • Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit – nõudeid reguleerivat Euroopa Komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 2016/128 kohaldatakse alates 22. veebruarist 2019. a.
    • Erandiks on imikute ja väikelaste toitainevajaduste rahuldamiseks meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit – neile kohaldatakse delegeeritud määrust alates 22. veebruarist 2020. a.
 

Lisainfo

Õigusaktid

 

Evelin Kivima
toidu üldnõuete büroo

telefon 625 6231
e-post evelin.kivima@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 20. detsember 2018