Rikastatud toit

Üheks toidulaua mitmekesistamise võimaluseks on tavatoidu rikastamine vitamiinide ja mineraaltoitainete ning muude ainetega (rasvhapped, aminohapped, kiudained, probiootikumid).

Lisaks toitainelistele põhifunktsioonidele on rikastatud toidul füsioloogiline mõju inimese organismile või isegi mõne haiguse riski vähendav toime.

Toidukäitlejale on toidu rikastamine enamasti vabatahtlik. Teatud vitamiinide ja mineraaltoitainete lisamine on aga mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis rahvatervisest tulenevatel põhjustel jällegi kohustuslik. Eestis ühegi toidu rikastamise kohustust ei ole.

Toidule rikastamise eesmärgil aineid lisades on oluline tagada inimeste tervise kaitse ja tarbija informeeritus. Seega tohib toidule lisada vaid vitamiine ja mineraaltoitaineid ning nende ühendeid, mis on saanud Euroopa Komisjoni heakskiidu.

Lisatavad ained peavad olema inimorganismile omastataval kujul. Samuti peab olema pakendil teave toidule lisatud ainete sisalduse kohta.

 

Evelin Kivima
toidu üldnõuete büroo

Telefon: 625 6231
E-post: evelin.kivima@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 20. detsember 2018