Uuendtoit

Uuendtoit on toit või toidu koostisosad, mida pole enne 15. maid 1997. a Euroopa Liidu territooriumil inimeste toiduna olulisel määral kasutatud ning mis kuulub vähemalt ühte järgmistest kategooriatest:

 • on uue või tahtlikult muudetud molekulaarstruktuuriga;
 • koosneb, on saadud või tootetud
  • mikroorganismidest, seentest või vetikatest,
  • mineraalset päritolu materjalist,
  • taimedest või nende osadest,
  • loomadest või nende osadest,
  • rakukultuurist või koekultuurist (loomadest, taimedest, mikroorganismidest, seentest, vetikatest);
 • koosneb tehisnanomaterjalist;
 • on saadud uue tootmisprotsessiga, kui see põhjustab toidu koostises või struktuuris olulisi muutusi, mõjutades sellega toiteväärtust, inimese ainevahetust või ebasoovitavate ainete sisaldust.

Uuendtoidud on näiteks õlisalvei seemned, kukeharja ekstrakt, sünteetiline zeaksantiin, lükopeen, krilliõli, koriandriseemneõli jpm. Erinevaid uuendtoite tarbitakse iseseisvalt või kasutatakse teiste toitude koostises.

Uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade määratlus on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2015/2283.

Üldteavet uuendtoitudest, samuti andmeid Euroopa Liidu turule viidud uuendtoitude ja toidu uuendkoostisosade kohta saate Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadist (DG SANTE).

 

Uuendtoidu turule toomine

Uuendtoitu tohib Euroopa Liidus turule viia vaid siis, kui on täidetud uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade nõuded, mis on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 2015/2283.

Euroopa Liidu määrused on Eestis vahetult kohaldatavad, mistõttu tohib uuendtoitu turule viia üksnes vastavalt määruse nr 2015/2283 nõuetele. Lisaks käsitleb uuendtoitu ka toiduseaduse paragrahv 13 "Uuendtoit ja geneetiliselt muundatud toit".

Ettevõtja, kes soovib Euroopa Liidu turule tuua uuendtoidu, mida pole liidu uuendtoitude loetelus, peab esitama taotluse või teatise ning muud nõutavad dokumendid Euroopa Komisjonile, kes edastab need vajadusel hindamiseks Euroopa Toiduohutusametile (EFSA). Uuendtoidu taotluste ja teatiste esitamiseks on loodud elektroonne taotluste esitamise süsteem (inglise keeles).

Uuendtoidu taotlustele esitatud nõuded leiab Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest 2017/2469. Kolmandatest riikidest pärit traditsiooniliste toitude teatisele ja taotlusele esitatud nõuded leiab rakendusmäärusest 2017/2468.

Euroopa Liidus võivad kõik toidukäitlejad turustada ainult neid uuendtoite, millele on antud luba ja mis on kantud liidu loetellu. Lubatud uuendtoite võib turustada ainult esitatud tingimusi ja märgistusnõudeid järgides.

Täpsemat teavet uuendtoidu turule toomisest saab Veterinaar- ja Toiduametist.

Airika Salumets
Veterinaar- ja Toiduamet
Toiduosakond
Telefon: 605 4765
E-post: airika.salumets@vet.agri.ee

 

Annika Leis
toidu üldnõuete büroo
toiduohutuse osakond

telefon 625 6271
e-post annika.leis@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 3. oktoober 2019