Ettevalmistus

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 ettevalmistuseks on kokku kutsutud juhtkomisjon, kuhu kuuluvad valdkondade huvigruppide ning riigiasutuste esindajad.

Lehel saab tutvuda juhtkomisjoni ülesannete ja koosseisuga. Lisaks saab pärast istungite toimumist vaadata nende materjale.

Juhtkomisjon

Ülesanded

ÜPP Eesti strateegiakava 2021–2027 ettevalmistav juhtkomisjon alustas tööd 2019. a juunis.
Komisjoni ülesanded:
 • kujundada Eesti seisukohad Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu toetuste andmist reguleerivate õigusaktide kohta;
 • koordineerida ÜPP strateegiakava koostamist, teha ettepanekuid ja kujundada seisukoht ÜPP strateegiakava kohta enne kava esitamist Vabariigi Valitsusele.

Seotud käskkirjad

Koosseis

Seisuga 18. juuni 2019.

 • Esimees:
  • Maaeluministeeriumi kantsler
 • Aseesimees:
  • Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler
 • Liikmed:
  • Eesti Aiandusliit MTÜ esindaja
  • Eesti Erametsaliit MTÜ esindaja
  • Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja
  • Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
  • Eesti Leader Liit MTÜ esindaja
  • Eesti Maaparandajate Selts MTÜ esindaja
  • Eesti Maaturism MTÜ esindaja
  • Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi esindaja
  • Eesti Mesinduse Koostöökogu esindaja
  • Eesti Noortalunikud MTÜ esindaja
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ esindaja
  • Eesti Taimekasvatuse Instituudi esindaja
  • Eesti Toiduainetööstuse Liit MTÜ esindaja
  • Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esindaja
  • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja
  • Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ esindaja
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
  • Keskkonnaministeeriumi esindaja
  • Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja
  • Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
  • Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja
  • Mahepõllumajanduse Koostöökogu MTÜ esindaja
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja
  • Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna esindaja
  • Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna esindaja
  • Riigikantselei strateegiabüroo esindaja
  • Sotsiaalministeeriumi esindaja

Materjalid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-10-03

Päevakava (298.97 KB, PDF)

Protokoll (442.27 KB, PDF)

Sekkumisstrateegia (1.1 MB, PDF)
ÜPP strateegiakava 2021–2027 SWOT-analüüsile ja vajaduste kirjeldusele esitatud kommentaarid (1.24 MB, PDF)
"ÜPP strateegiakava 2021–2027: SWOT-analüüs ja vajaduste kindlaksmääramine erieesmärkide kaupa" (mustand seisuga 18. september 2019) (996.93 KB, PDF)
"Kavandatavad ÜPP strateegiakava sekkumised. Erieesmärgid 1–3" (157.51 KB, PPTX). Kristel Maidre, Maaeluministeerium
"Kavandatavad ÜPP strateegiakava sekkumised. Erieesmärgid 4–6" (170.23 KB, PPTX). Martti Mandel, Maaeluministeerium
"Kavandatavad ÜPP strateegiakava sekkumised. Erieesmärgid 7–9" (197.62 KB, PPTX). Olavi Petron, Maaeluministeerium

"Kavandatavad töögrupid" (127.23 KB, PPTX). Olavi Petron, Maaeluministeerium

2019-06-21 Päevakava (299.39 KB, PDF)
Protokoll (340.48 KB, PDF)
"Juhtkomisjoni töökord" (118.54 KB, PDF). Vivia Aunapuu-Lents, Maaeluministeerium
"ÜPP strateegiakava ülesehitus ja võimalused" (332.49 KB, PDF). Ove Põder, Maaeluministeerium
"ÜPP strateegiakava 2021–2027: SWOT-analüüs ja vajaduste kindlaksmääramine erieesmärkide lõikes" (940.54 KB, PDF) (mustand seisuga 28. juuni 2019)

 

Viimati uuendatud: 23. oktoober 2019