Sa oled siin

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava rahastamisvahendi eelhindamine

Selleks, et poliitikaeesmärkide saavutamiseks kindlaks tehtud vajadusi kõige sobivamal viisil katta, on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest võimalik abi anda toetustena, auhindadena, tagastatava abina, rahastamisvahenditena või nende kombinatsioonina.

Üha tähtsamaks muutuvad seejuures just rahastamisvahendid, kuna need avaldavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele võimendavat mõju (sest nende puhul on võimalik kombineerida eri liiki avalikke ja erasektori vahendeid) ning muudavad toetuse pikemas perspektiivis jätkusuutlikumaks.

Rahastamisvahendid võivad olla omakapitali- või kvaasiomakapitali investeeringud, laenud, tagatised või muud riskijagamisvahendid. Neid kasutatakse selliste investeeringute toetamiseks, mida peetakse rahaliselt elujõuliseks, kuid mis ei leia turult piisavaid rahastamisallikaid.

Rakendatavad rahastamisvahendid ei tohi tõrjuda välja erasektorist tulevat rahastamist. Eesmärk on kooskõlas programmi eesmärkidega rahuldada konkreetsed turuvajadused ning reageerida turutõrgetele ja mitteoptimaalsetele investeerimisolukordadele kulutõhusal viisil. Otsus rahastada abimeetmeid rahastamisvahenditena tuleb seega teha eelhindamise põhjal, mille käigus on leitud tõendeid turutõrgetest ja mitteoptimaalsetest investeerimisolukordadest ning lähtuvalt avaliku sektori investeerimisvajaduste hinnangulisest tasemest ja ulatusest.

Rahastamisvahendi hindamise korraldus

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava raames rakendatava rahastamisvahendi eelhindamine viidi läbi vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti nõudmistele, juhistele ja kriteeriumidele.

Rahastamisvahendi eelhindamise käigus analüüsiti rahastamisvahendi võimalikke rakendusvaldkondi, turutõrkeid ja sihtgruppe ning töötati välja ettepanekud rahastamisvahendite kujundamiseks ja rakendamiseks ning kavandati investeerimisstrateegia.

Eelhindamine algas detsembris 2013 ja aruanne koostati seisuga 18. juuni 2014 teada olnud teabe põhjal.

Ministeeriumi kontakt on maaelupoliitika ja analüüsi osakond.

Hindamise viis läbi Ernst & Young Baltic AS. Läbiviija kontaktisik on Ernst & Youngi ärikonsultatsioonide osakonna juhtivkonsultant Keiu Rõa (tel 611 4613, e-post keiu.roa@ee.ey.com).

Rahastamisvahendi eelhindamise aruanne

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2019