Sa oled siin

Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kava "Eesti toit 2015–2020"

Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kava "Eesti toit 2015–2020" keskendub Eesti toidu positiivse kuvandi loomisele ning toidutarneahela osaliste koostöö ja ekspordi edendamisele.

Kavaga seatud eesmärkide täitmisesse annavad panuse nii Maaeluministeerium koos teiste riigiasutustega kui ka põllumajandustootjad, toidutööstused, toitlustajad ning kaubanduse esindajad, viies ellu turundustegevusi, mis aitavad luua, kinnistada ja levitada Eesti toidu positiivset kuvandit.

Materjalid

Kavast lähemalt

Kontakt

 • Kerli Nõges
  valdkonnajuht
  põllumajanduspoliitika osakond
  eestitoit@agri.ee
  tel 625 6560

Logo "Ma ♥ Eesti toitu" sinises kalligraafilises käekirjas ning sini-must-valge südamega

 

Kava sihtrühmad ja eesmärgid

Kava raames plaanitud tegevused on suunatud kolmele sihtrühmale:

 • Eesti turg,
 • välisturud,
 • lapsed ja noored.

Eesti toidu tutvustamiseks ning selle hea maine loomiseks ja levitamiseks nii sise- kui ka välisturgudel on plaanis välja töötada turundusmaterjale, mis oleks kõigile huvilistele vabalt kasutatavad.

 • Eesti turule suunatud tegevuste raames on plaanis tutvustada Eesti toitu aktiivsemalt kohalikel kultuuriüritustel, arendada Eesti piirkondlikku kööki ja kohalikku toidukultuuri ning edendada institutsionaalset toitlustamist, julgustades toitlustajaid ja kohalikke toidutootjaid tihedamale koostööle. Oluliseks eesmärgiks on ka tõsta tarbijate teadlikkust toidumärgistusest.

 • Ekspordivõimaluste edendamisel ning Eesti toidu hea kuvandi loomisel välisturgudel mängib olulist rolli Eesti toidu tutvustamine rahvusvahelistel üritustel, sh kultuuriüritustel ning messidel. Sellega seoses on plaanis panustada ka aktiivsele koostööle Eesti välisesindustega.

 • Eesti toidu ja toidukultuuri tutvustamiseks lastele ja noortele on plaanis korraldada hariduslikke programme, mis räägiksid maaelust, toidutootmisest ning Eesti toidukultuurist ja traditsioonidest. Samuti on kavas korraldada põllumajandusettevõtete ja toidutööstuste külastusi, kokkade juhendamisel toimuvaid töötubasid ning võistlusi ja konkursse, mis tutvustaksid Eesti toidu saamise lugu ning valmistamise võimalusi nii traditsioonilises kui ka kaasaegses võtmes.

 

Eesti toitu ja toidukultuuri iseloomustavad väärtused

Eesti toidu tutvustamisel ja turundamisel nii kohapeal kui ka välisturgudel on oluline määratleda, milline on meie edastatav sõnum ehk n-ö Eesti toidu lugu. Edastatav sõnum aga kasvab välja ühistest väärtustest, mis on omased Eesti toidule ja toidukultuurile ning mida peavad oluliseks nii toidu tootjad kui ka tarbijad.

Väike tüdruk heegeldatud mütsiga söömas tomatit, naeratades samal ajal kaamerasse

Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kavas "Eesti toit 2015–2020" on sõnastatud peamised sõnumid ja väärtused, mis Eesti toitu ja toidukultuuri kõige paremini iseloomustavad ning mida nii erasektor kui ka riik oma tegevuste kaudu peaksid edastama. Need sõnumid ja väärtused sõnastati kava koostamisel riigiasutuste ning toidusektori esindajatest koosnevas töörühmas.

Eesti toitu ja toidukultuuri iseloomustavad peamised väärtused:

 • neli aastaaega, mis väljenduvad ka meie toidulaual;
 • omanäolise köögi ja toidukultuuriga piirkonnad;
 • põhjamaine kliima, metsaanni- ja ulukirikkad metsad, kalarikkad veekogud, viljakad põllud ning liigirikkad rohumaad, mis võimaldavad toota kvaliteetset teravilja, piima ja liha;
 • nutikad põllumajandustootjad, töötlejad ja kokad, kes panustavad toodete väärindamisse, ning teadlikud ja nutikad tarbijad, kes oskavad toidult palju nõuda – seega ka väga kvaliteetne toit;
 • traditsioon süüa mitu korda päevas sooja toitu ning oskus seda ise valmistada.
 

Kava taustast

Esimest korda rakendas Eesti riik kohaliku toidu edendamiseks arengukava aastatel 2006–2008. Toonase arengukava „Eesti toit“ eesmärk oli aidata kaardistada eestlaste tüüpilise toidu tootmise, töötlemise, turustamise ja tarbimise seisu, kujundada Eesti toidu kuvandit ning parandada Eesti toidukaupade konkurentsivõimet ja tarbijate rahulolu Eesti toidu ja toidukaubaga. Arengukava oli suunatud toidusektori jätkusuutliku arengu toetamisele ning tarbijate informeerimisele ja nende huvide kaitsmisele.

Uue Eesti toidu arengukava koostamise töögrupp kohtus Maaeluministeeriumis (toona veel Põllumajandusministeerium) esimest korda 9. jaanuaril 2014, et arutada võimalusi Eesti toidu populaarsuse ja nähtavuse suurendamiseks nii Eestis kui ka välismaal. Töögrupis tõdesid kohtunud ühiselt, et nad tunnevad vajadust tutvustada Eesti toidukultuuri (eriti lastele ja noortele) ning arendada Eesti toidu üldist kuvandit, mis aitaks kaasa Eesti toidutoodete ekspordile.

Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kava "Eesti toit 2015–2020" valmis 2014. aasta detsembris. Visioonidokumendi koostamiseks panid seljad kokku paljud riigiasutused ja valdkondlikud organisatsioonid, et ühiselt panustada Eesti toidu populariseerimisse sise- ja välisturul.

Kava koostamise töögruppi kuulusid Maaeluministeerium, Kultuuriministeerium, Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Piimaliit, Eesti Peakokkade Ühendus, Tervise Arengu Instituut, Eesti Kaupmeeste Liit, MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, MTÜ Eesti Maaturism, Riigikogu turismi ja kohaliku toidu toetusrühm, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Kalaliit.

Viimati uuendatud: 9. september 2021