Sa oled siin

Energia- ja ressursiauditite infopäev kalakäitlemisettevõtetele 12. aprillil 2018

Maaeluministeerium ja Kalanduse Teabekeskus korraldasid kalakäitlemisettevõtetele infopäeva energia- ja ressursiauditite tegemise kohta.

Infopäev toimus 12. aprillil 2018 Tallinnas hotelli Hestia Hotel Europa konverentsikeskuses (Paadi 6, Tallinn) algusega kell 10.00.

 

Energia- ja ressursiauditi toetus

Maaeluministeerium annab alates 2017. aasta kevadest kalakäitlemisettevõtetele toetust energia- ja ressursiauditite tegemiseks.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 eelarvest on võimalik toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisse tehtavaid investeeringuid, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale. Üheks toetusmeetmeks on energia- ja ressursiauditi tegemise toetus. Maaeluministeerium toetab alates 2017. aasta kevadest kalakäitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditite tegemist. Kalakäitlemisettevõtete energia- ja ressursisäästu parimate ja tõhusamate võimaluste väljaselgitamiseks teevad pädevad audiitorid kalakäitlemisehitistele energia- ja ressursiauditeid. Detailsem teave auditite toetusmeetme nõuetest ja tingimustest on kirjas määruses "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus".

EMKF-i eelarvest toetatakse ka investeeringuid, mis aitavad muuta kalakäitlemisettevõtteid energia- ja ressursisäästlikumaks. Esimene taotlusvoor toimus 2017. aasta detsembris. Toetuse taotlemisel on esmatähtis, et kalakäitlemisettevõttes oleks viimase kolme aasta jooksul tehtud energia- või ressursiaudit. Üksikasjalikumat teavet investeeringute toetusmeetme nõuetest ja tingimustest saab lugeda määrusest "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus".

Maaeluministeerium kutsub kõiki kalakäitlemisettevõtteid saama rohkem teavet energia- ja ressursiauditite tegemisest ning energia- ja ressursiauditite toetusmeetmetest.

Lisateavet infopäeva kohta annab Hannes Ulmas, Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo juhataja (tel 625 6264, hannes.ulmas@agri.ee)

Mis on energia- ja ressursiaudit?

Energiaaudit on süstemaatiline analüüs, mis tehakse selleks, et saada adekvaatset teavet hoone või tööstusliku protsessi energiatarbimise profiili kohta. Auditi tulemusena koostatakse aruanne, kus määratakse kulutõhusa energiasäästu võimalused ja säästu suurus.

Ressursiaudit on ettevõtte ressursikasutuse süstemaatiline analüüs, mille raames kaardistatakse kasutusel olevad tootmisvahendid ja -tagavarad, kaupade ja teenuste tootmistegurid ning tootmisprotsessis tekkivate jäätmete hulk. Ressursiauditi eesmärk on hinnata ettevõttes kasutatavate ressursside säästmise võimalusi ning selle tulemuste põhjal koostatakse aruanne.

 

Päevakava


Infopäev toimub kell 10.00–13.40 Tallinnas Hestia Hotel Europa (Paadi 6, Tallinn; vaata Google'i kaardilt) konverentsikeskuses, saalis nimega Põhja-Euroopa.

Aeg Tegevus
10.00‑10.30 Registreerimine ja tervituskohv
10.30‑10.40 Sissejuhatus Maaeluministeeriumilt
10.40‑11.10 Maaeluministeeriumi väljatöötatud energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse ning energia- ja ressursisäästu saavutamise investeeringutoetuse tutvustus
11.10‑11.45 Keskkonnaministeeriumi väljatöötatud ressursitõhususe toetusmeetme tutvustus. Meetme hetkeseisust ja ressursijuhtide koolitustest – Jaana Merisaar (KeM). Auditi aruannete kvaliteedist ning esinenud väljakutsetest – Siim Umbleja (KIK)
11.45‑12.20 Energia- ja ressursiauditite tutvustus. Audiitorite kogemuslood, näpunäited, soovitused (elekter, valgustus, külmatehnoloogia jms). Ülo Kask (OÜ Pilvero)
12.20‑13.00 Lõunapaus
13.00‑13.20 Maaeluministeeriumi energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse ning energia- ja ressursisäästu saavutamise investeeringutoetuse hetkeseisu ülevaade PRIAlt
13.20‑13.40 Ettevõtjate kogemuslood ja diskussioon