Sa oled siin

Esitatud põllumajandusliku riigiabi teatised ja abimeetmete terviktekstid (kehtivad ja kehtetud)

Komisjoni määruse (EL) 702/2014 või "Euroopa Liidu suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020" alusel esitatud riigiabi teatised ja abimeetmete terviktekstid.

Horisontaalse riigiabi teatised on üleval Rahandusministeeriumi kodulehel. Kõiki riigiabi teatisi, mis Eesti on Euroopa Komisjonile esitanud, saab vaadata konkurentsi peadirektoraadi kodulehelt.

 
Riigiabi nr ja link avaldatud riigiabi teatisele või komisjoni otsusele Teavitatud abimeede
ja link selle terviktekstile
Abi andja Abi eesmärk Teatise / otsuse kehtivuse lõpptähtaeg Märkus
SA.40657 (2015/XA) (PDF) Turuarendustoetus PRIA Abi põllumajandustoodete müügiedendusmeetmete jaoks; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks 10.01.2016  
SA.43938 (2015/XA) (PDF) Turuarendustoetus PRIA Abi põllumajandustoodete müügiedendusmeetmete jaoks; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks 24.01.2017 Muudab teatist SA.40657 (2015/XA)
SA.47292 (2017/XA) (PDF) Turuarendustoetus PRIA Abi põllumajandustoodete müügiedendusmeetmete jaoks 25.01.2018 Muudab teatist SA.43938 (2015/XA)
SA.50035 (2018/XA) (PDF) Turuarendustoetus PRIA Abi põllumajandustoodete müügiedendusmeetmete jaoks 31.12.2020 Muudab teatist SA.47292 (2017/XA)
SA.39547 (2014/XA) (PDF) Põllumajandustootja asendamise toetus Maaeluministeerium Abi põllumajandusettevõtte asendusteenuste jaoks 30.09.2018  
SA.49390 (2017/XA) (PDF) Põllumajandustootja asendamise toetus (2) PRIA Abi põllumajandusettevõtte asendusteenuste jaoks 31.12.2020 Muudab teatist SA.39547 (2014/XA)
SA.40782 (2015/XA) (PDF) Põllumajandusloomade aretustoetus PRIA Abi loomakasvatussektorile 14.02.2016  
SA.44355 (2016/XA) (PDF) Põllumajandusloomade aretustoetus PRIA Abi loomakasvatussektorile 19.12.2016 Muudab teatist SA.40782 (2015/XA)
SA.46980 (2016/XA) (PDF) Põllumajandusloomade aretustoetus PRIA Abi loomakasvatussektorile 31.12.2020 Muudab teatist SA.44355 (2016/XA)
SA.40488 (2015/XA) (PDF) Põllumajanduskindlustustoetus PRIA Abi kindlustusmaksete tasumiseks 31.12.2020  
SA.41648 (2015/XA) (PDF) Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus PRIA Abi metsapõlengutest, loodusõnnetustest, ebasoodsatest ilmastikutingimustest, haigustest, kahjuritest ja katastroofidest tingitud metsakahjustuste ennetamiseks ja kõrvaldamiseks; abi uute metsandustehnoloogiate ning metsandustoodete töötlemise, kokkukogumise ja turustamisega seotud investeeringuteks 31.12.2020  
SA.41637 (2015/XA) (PDF) Teadmussiirde pikaajalised programmid Maaeluministeerium Abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks metsandussektoris; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks maapiirkondades asuvatele VKEdele 31.08.2017  
SA.48817 (2017/XA) (PDF) Teadmussiirde pikaajalised programmid (2) PRIA Abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks metsandussetoris; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks maapiirkondades asuvatele VKEdele 30.06.2023 Muudab teatist SA.41637 (2015/XA)
SA.41494 (2015/XA) (PDF) Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võlakohustuste tagamise kord (tagatiste kava) (PDF) Maaelu Edendamise Sihtasutus Abi põllumajandusliku esmatootmisega seotud põllumajanduslikes majapidamistes materiaalsesse või immateriaalsesse varasse tehtavateks investeeringuteks; põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud investeerimisabi 31.12.2020  
SA.41246 (2015/XA) (PDF) Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus PRIA Abi seoses ebasoodsate tingimustega Natura 2000 metsaaladel 31.01.2016  
SA.44095 (2016/XA) (PDF) Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus PRIA Abi seoses ebasoodsate tingimustega Natura 2000 metsaaladel 23.01.2017 Muudab teatist SA.41246 (2015/XA)
SA.47248 (2017/XA) (PDF) Natura 2000 erametsamaa toetus PRIA Abi seoses ebasoodsate tingimustega Natura 2000 metsaaladel 31.12.2020 Muudab teatist SA. SA.44095 (2016/XA)
SA.41636 (2015/XA) (PDF) Nõustamisteenuse toetamine Maaeluministeerium Nõustamisteenuste jaoks antav abi metsandussektoris 31.12.2021  
SA.41173 (2015/N) Toetus nõustajate koolitamiseks – Eesti maaelu arengukava meede 2.3 PRIA Nõustajate koolitus 31.12.2021 Muudetud 25.06.2018
SA. 49827 (2018/N) (ex 2017/PN) (PDF) Toetus nõustajate koolitamiseks – Eesti maaelu arengukava meede 2.3 PRIA Nõustajate koolitus 31.12.2021 Muudab teatist SA.41173 (2015/N)
SA.41986 (2015/XA) (PDF) Teadmussiirde ja teavituse toetuse metsanduslikud tegevused PRIA Abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks metsandussektoris 19.10.2017  
SA.49253 (2017/XA) (PDF) Teadmussiirde ja teavituse toetuse metsanduslikud tegevused (2) PRIA Abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks metsandussektoris 31.12.2023 Muudab teatist SA.41986 (2015/XA)
SA.42902 (2015/XA) (PDF) Sigade aafrika katku likvideerimise kulude katmine ja kahjude hüvitamine põllumajandustootjatele, kes on VKE-d Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet Abi loomahaiguste ja taimekahjuritega tõrjeks 25.06.2016  
SA.45614 (2016/XA) (PDF) Sigade aafrika katku likvideerimise kulude katmine ja kahjude hüvitamine põllumajandustootjatele, kes on VKE-d (2) (PDF) Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet Abi loomahaiguste ja taimekahjuritega tõrjeks 31.12.2020 Muudab teatist SA.42902 (2015/XA)
SA.42894 (2015/N) (PDF) Sigade Aafrika katku likvideerimiskulude katmine ja kahjude hüvitamine suurettevõtjatele Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet Hüvitada suurettevõtjatele sigade Aafrika katku likvideerimismeetmete kulud ja korvata selle haiguse põhjustatud kahjud 31.12.2020 (muudetud 28.09.2016)  
SA.45613 (2016/N) (PDF) Muudatused abikavas, milles käsitletakse sigade Aafrika katku likvideerimiskulude katmist ja kahjude hüvitamist põllumajandustootjatest suurettevõtjatele (PDF) Maaeluministeerium; Veterinaar- ja Toiduamet Hüvitada suurettevõtjatele sigade Aafrika katku likvideerimismeetmete kulud ja korvata selle haiguse põhjustatud kahjud 31.12.2020 Muudab teatist SA.42894 (2015/N)
SA.43893 (2015/XA) (PDF) Hukkunud põllumajandusloomade hävitamise ja kokkuveo kulude katmine Maaeluministeerium Abi hukkunud loomade kõrvaldamiseks 31.12.2016  
SA.47034 (2016/XA) (PDF) Hukkunud põllumajandusloomade hävitamise ja kokkuveo kulude katmine Maaeluministeerium Abi hukkunud loomade kõrvaldamiseks 31.12.2017  
SA.49733 (2017/XA) (PDF) Hukkunud põllumajandusloomade hävitamise ja kokkuveo kulude katmine Maaeluministeerium Abi hukkunud loomade kõrvaldamiseks 31.12.2018  
SA.52653 (2018/XA) (PDF) Hukkunud põllumajandusloomade hävitamise ja kokkuveo kulude katmine Maaeluministeerium Abi hukkunud loomade kõrvaldamiseks 31.12.2019  
SA.55938 (2019/XA) (PDF) Hukkunud põllumajandusloomade hävitamise ja kokkuveo kulude katmine Maaeluministeerium Abi hukkunud loomade kõrvaldamiseks 31.12.2020  
SA.42893 (2015/N) (PDF) Starditoetus metsandussektori tootjarühmadele (Eesti maaelu arengukava meetme M09.1 metsanduse osa) PRIA Toetada tootjarühmade loomist metsandussektoris 31.12.2023 Muudetud 08.12.2017
SA.49244 (2017/N) (PDF) Metsandussektori tootjarühmadele mõeldud starditoetuse muudatused (Eesti maaelu arengukava meetme M09.1 metsanduse osa) PRIA Toetada tootjarühmade loomist metsandussektoris 31.12.2023 Muudab teatist SA.42893 (2015/N)
SA.44105 (2016/XA) (PDF) Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus PRIA Abi kvaliteedikavaga hõlmatud puuvilla ja toiduainete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete jaoks 20.03.2016  
SA.44938 (2016/XA) (PDF) Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus PRIA Abi kvaliteedikavaga hõlmatud puuvilla ja toiduainete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete jaoks 31.12.2020 Muudab teatist SA.44105 (2016/XA)
SA.44989 (2016/XA) (PDF) (Interreg V-A) EE-LV - Estonia-Latvia (Agriculture) Rahandusministeerium Abi põllumajandusliku esmatootmisega seotud põllumajanduslikes majapidamistes materiaalsesse või immateriaalsesse varasse tehtavateks investeeringuteks; põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud investeerimisabi; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks; abi nõustamisteenuste kasutamiseks; abi põllumajandustoodete müügiedendusmeetmete jaoks 31.12.2020  
SA.46650 (2016/XA) (PDF) Estonia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 (call for proposals, ABER) Rahandusministeerium Abi põllumajandusliku esmatootmisega seotud põllumajanduslikes majapidamistes materiaalsesse või immateriaalsesse varasse tehtavateks investeeringuteks; põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud investeerimisabi; abi teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks; abi põllumajandustoodete müügiedendusmeetmete jaoks 31.12.2020  
SA.47100 (2016/XA) (PDF) Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus PRIA Abi loomahaiguste ja taimekahjuritega tõrjeks 31.12.2020  
SA.47279 (2017/XA) (PDF) Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus PRIA Puuvilla või toiduainete kvaliteedikavadega liitumiseks aktiivsetele põllumajandustootjatele antav abi 28.07.2019  
SA.54939 (2019/XA) (PDF) Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus PRIA Puuvilla või toiduainete kvaliteedikavadega liitumiseks aktiivsetele põllumajandustootjatele antav abi 31.12.2023  
SA.51750 (2018/XA) (PDF) Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, mittetulundussektorile ja laenu finantseerijatele laenu andmise kord (laenamise kava) (PDF) Maaelu Edendamise Sihtasutus Abi põllumajandusliku esmatootmisega seotud põllumajanduslikes majapidamistes materiaalsesse või immateriaalsesse varasse tehtavateks investeeringuteks; põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud investeerimisabi 31.12.2020  

 

Viimati uuendatud: 6. jaanuar 2020