Sa oled siin

Euroopa Liidu finantshuvide kaitse

Finantshuvide kaitse tagab ELi raha õiguspärase kasutamise ning takistab ühenduse rahalisi huve kahjustavaid tegevusi.

Finantshuvide kaitset veab kõikides valdkondades Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF, European Anti-Fraud Office), mis teeb koostööd liikmesriikide rahandusministeeriumide, tolliametite, politsei ja uurimisasutustega. Uutes liikmesriikides tegutsevad ka kohalikud OLAFi üksused (kannavad nime AFCOS, Anti-Fraud Co-ordinating Service), mis on ühenduslüliks OLAFi ja riigiasutuste vahel.

Eestis täidab OLAFi partneri rolli rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond, mis tagab OLAFi ja riigiasutuste vahelise infovahetuse ja koostöö, koostab ja rakendab finantshuvide kaitse tugevdamise strateegiat, teavitab Euroopa Komisjoni ja avalikkust rikkumistest ning vajadusel koolitab ja annab juhiseid.

Rikkumistega seotud infot saab OLAFi kodulehelt.

Teavita rikkumisest!

Kuhu ja kuidas pöörduda korruptsioonijuhtumi korral?

Keskkriminaalpolitseisse, kui tegu on omavalitsustes ja riigiametites töötavate ametnikega ning eraettevõtete või mittetulundusühingutega. Keskkriminaalpolitsei ootab infot võimalike korruptsioonijuhtumite kohta vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.ee, automaatvastajale 612 3657 või postiaadressile Tööstuse 52, 10416 Tallinn.

Kaitsepolitseiametisse, kui tegu on kõrgete riigiametnikega (president, Riigikogu liige, minister, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik; Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve või Jõhvi kohaliku omavalitsuse üksuse või selle ametiasutuse juht või muu juhtimisülesandeid täitev ametnik või töötaja). Kaitsepolitseiamet ootab infot võimalike korruptsioonijuhtumite kohta vihjetelefonil  612 1500.

 

Viimati uuendatud: 15. detsember 2016