Sa oled siin

Garanteeritud traditsioonilise toote "kali" nimetuse registreerimine

Eesti Õlletootjate Liit MTÜ on esitanud taotluse koos tootespetsifikaadiga garanteeritud traditsioonilise toote "kali" nimetuse registreerimiseks.

Maaeluministeerium ootab huvitatud osapoolte ettepanekuid või vastuväiteid tootespetsifikaadi kohta ministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee hiljemalt 22. novembriks 2016.

Garanteeritud traditsiooniliste toodete kava eesmärgiks on traditsiooniliste tootmismeetodite ja retseptide säilitamine, aidates traditsiooniliste toodete tootjail oma tooteid turustada ja tarbijaile selgitada oma traditsiooniliste retseptide ja toodete väärtust tõstvaid omadusi.

Juhul kui nimetus "kali" registreeritakse garanteeritud traditsioonilise tootena, võib sellist nimetust edaspidi kasutada toodetel, mille tootmisel on järgitud nimetuse tootespetsifikaadis sätestatud tingimusi. Pärast nimetuse "kali" registreerimist võivad seda edaspidi kasutada kõik huvitatud ettevõtjad, kelle tootmine vastab tootespetsifikaadis toodud nõuetele.

Mida peab sisaldama esitatud vastuväide?

1. Vastuväite esitaja andmeid

 • Füüsilise isiku puhul:
  • ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • registrikood (füüsilisest isikust ettevõtja puhul)
  • ärinimi (füüsilisest isikust ettevõtja puhul)
  • elukoht/asukoht
 • Juriidilise isiku puhul:
  • nimi
  • registrikood
  • esindaja ees- ja perekonnanimi
  • ettevõtte asukoht (ettevõtja tegevuskoht)

2. Vastuväite esitamise põhjus

 • Mittevastavus määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 18 sätestatud tingimustele.
 • Nimetuse registreerimine oleks vastuolus määruse (EL) nr 1151/2012 tingimustega [määruse artikli 21 lõike 1 punkt a].
 • Nimetus, mille registreerimist taotletakse, on seaduslik, tuntud ja majanduslikult oluline sarnaste põllumajandustoodete või toidu puhul [määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 21 lõike 1 punkt b].

3. Vastuväite üksikasjad

 • Esitada tuleb vastuväite esitamise põhjused ja põhjendused.
 • Esitada tuleb ka avaldus, kus selgitatakse vastuväite esitaja õigustatud huvi, välja arvatud juhul, kui vastuväite esitab riiklik asutus, millisel puhul ei tule esitada avaldust õigustatud huvi kohta.
 • Vastuväide tuleb allkirjastada ning märkida kuupäevaga.

 

Viimati uuendatud: 22. august 2016