Sa oled siin

Integreeritud mereseire arendamise toetus 2018

Maaeluministeerium kutsub 2018. a suvel Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava raames täidesaatva riigivõimu asutusi taotlema enda nimetamist integreeritud mereseire arendamise toetuse kasutamise kavva.

 

Eesmärk

Toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel kavas nimetatud täidesaatva riigivõimu asutustele.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava meetme "Integreeritud mereseire arendamine" eesmärk on integreeritud mereseire, eelkõige ühise teabejagamiskeskkonna CISE arendamine Euroopa Liidu merenduse seireks. Meede kuulub rakenduskavas prioriteedi "Integreeritud merenduspoliitika rakendamise edendamine" alla.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 80 lõike 1 punkti a alusel  võib toetada toiminguid, mis võimaldavad kaasa aidata integreeritud mereseire, eelkõige CISE eesmärkide saavutamisele.

 

Taotlejale

  • Taotlusi võivad esitada täidesaatva riigivõimu asutused.
  • Tähtaeg taotluse esitamiseks on 15. juuni 2018.
  • Täidesaatva riigivõimu asutus, kes soovib enda nimetamist toetuse kasutamise kavas, esitab taotluse esitamise tähtaja jooksul taotluse, milles sisalduvad määruse "Integreeritud mereseire arendamise toetus" § 6 lõike 4 punktides 1–7 ja § 6 lõike 5 punktides 1–3 nimetatud andmed.
  • Toetuse kasutamise kava eelarve on 631 708 eurot.
  • Taotlused esitada Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga "EMKF meede 8.1 taotlus".
  • Lisainfo: Reili Kivilo (reili.kivilo@agri.ee, tel 625 6525), Maaeluministeeriumi kalamajandusosakond.

Materjalid

 

Viimati uuendatud: 24. mai 2018