Sa oled siin

Räägi kaasa

Maaeluministeeriumi visioon on olla riiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud administratsioon, kes suudab täita püstitatud strateegilisi eesmärke tänu partnerite kaasabile.

Soovime teha rohkem koostööd oma partneritega nii eesmärkide püstitamisel kui ka nende täitmisel. Selleks olemegi loonud kodulehele kaasamise rubriigi. Siit leiate ministeeriumis parasjagu loomisel või täiendamisel olevaid arengukavasid ja õigusaktide eelnõusid, et nende paremaks muutmisele ise kaasa aidata.

Kaasamist kasutame selliste poliitikaalgatuste väljatöötamisel, millel on arvestatav mõju huvirühmadele või mis mõjutavad kogu ühiskonda. Juhindume põhimõttest, et mida suurema mõjuga on otsus, seda suurem peaks olema huvilistel võimalus selle langetamisel kaasa rääkida.

Kaasamise vajalikkuse ja ulatuse üle otsustatakse mõjude hindamisel ning partnereid kaasame hinnanguliselt olulise mõjuga või olulist huvi äratavate eelnõude ettevalmistamisel.

 
 

Aare Kasemets

Strateegia- ja finantsosakonna nõunik, kaasamiskoordinaator

 Telefon: 625 6131
aare.kasemets@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 14. veebruar 2022