Sa oled siin

Kalad ja mereannid

Kalast või mereandidest toote pakendilt peab ostja kindlasti saama teada, millest toode on tehtud, kust see pärineb, kas toodet on külmutatud ning kui kaua see säilib. Lisaks võib tootja anda vabatahtlikult ka muud teavet, näiteks püügikuupäeva või sadama, kus tooted lossiti.

Teave ei pruugi alati olla trükitud pakendile – pakendamata toote puhul võib see olla kirjas ka näiteks läheduses asuval plakatil või stendil.

Märgistusnõuded kehtivad pea kõigile Euroopa Liidus turustatavatele kalatoodetele (nii kalapüügi- kui ka vesiviljelustooted).

Kalatooted lahtises letis, kõrval sildid kohustusliku teabega

Tooted, millele nõuded kehtivad

Kohustuslikku teavet on ostjal õigus saada järgmiste toodete kohta:

 • eluskala,
 • värske või jahutatud kala,
 • külmutatud kala,
 • kalafileed ja muu kalaliha (nt kalahakkliha),
 • kuivatatud, soolatud või soolvees kala,
 • külm- või kuumsuitsukala,
 • vähid,
 • limused,
 • kalast, vähkidest või limustest valmistatud, inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid,
 • vetikad.

Tooted, millele nõuded ei kehti

Tooted, millelt ostja ei pruugi leida kirjeldatud teavet:

 • toidud ja konservid, mis on valmistatud kalast, vähkidest, limustest või veeselgrootutest,
 • kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad,
 • kala, mida kalur müüb pärast püüki kalalaevalt otse tarbijatele.

Illustratsioon: kalamari suupistel.

 

Kohustuslik teave

Liik

Etiketilt saad teada toote valmistamiseks kasutatud kala, vähi, limuse vms liiginimetuse nii eesti kui ka ladina keeles.

Tootmismeetod

Tootmismeetodi rida ütleb, kas tooraine on püütud (merest või mageveekogust) või kasvatatud (vesiviljelus).

Püügi- või tootmispiirkond

Etiketilt peab ostja saama teavet tooraine püügi- või tootmispiirkonna kohta. Teabe sisu sõltub tootmismeetodist.

 • Merest püütud tootel – FAO püügipiirkonna, alapiirkonna või rajooni nimi. Piirkonda võib kujutada ka joonis või kaart. Lisaks on merest püütud tootel kirjas ka kasutatud püügivahendi liik (näiteks traalpüünis, kastmõrd vms).
 • Mageveekogust püütud tootel – selle veekogu nimi, kust toode pärineb.
 • Vesiviljelustootel – riik, kus tootes kasutatud kala, karp vms saavutas vähemalt poole oma lõplikust massist või asus vähemalt poole oma kasvatamisperioodist.

Lisaks võib pakendile olla märgitud ka täpsem püügi- või tootmispiirkond (nt QR koodi näol).

Külmutatud/sulatatud

Kui toodet on külmutatud ja/või sulatatud, peab see olema etiketil kirjas.

Töötlemata toote pakendil peab olema kirjas külmutamise kuupäev (nt "külmutatud 31. mail 2014").

Külmutatud, kuid sulatatuna müüdava toote nimetuses peab olema märge "sulatatud".

Kui külmutatuna müüdava toote sulatamine mõjutab selle kasutusvõimalusi, peab tootel olema sellekohane teave.

Säilimisaeg

Minimaalne säilimisaeg näitab, kui kaua toode kindlasti säilib või mis ajaks peab toote ära tarvitama.

Säilimisaja viimane päev, kuu või aasta arvatakse säilimisaja sisse.

Märgistuselt võid leida ka tingimused toidu säilitamiseks (nt "hoida temperatuuril +2 °C kuni +6 °C").

Vabatahtlik lisateave

Kalatoote pakendilt võib leida ka andmeid, mis tootja või töötleja on sinna lisanud vabatahtlikult. See võib olla esitatud ka näiteks QR koodi abil. Lisateave peab olema tõene ega tohi tarbijat eksitada.

Lisateabeks võib olla näiteks

 • püügikuupäev,
 • lossimise kuupäev ja sadam,
 • püügivahendi ja püügilaeva täpsem kirjeldus,
 • keskkonnaalane teave,
 • tootmismeetodite ja –tavade kirjeldus,
 • toitumisalane teave (kohustuslik alates 13. detsembrist 2016. Erandiks on ühest koostisosast valmistatud, töötlemata tooted.)

Näide: kohustuslik ja lisateave sulatatud pakslaup-pangaasiuse filee pakendil.

 

Loe ja vaata lisaks

 

Toidumärgistusest tarbijale »
tagasi teemalehele

Viimati uuendatud: 29. oktoober 2015