Sa oled siin

Kalandusnõukogu

Kalandusnõukogu määrab kalandusturu korraldamise seaduse alusel antavate riiklike toetuste liike ja suurusi, analüüsib toetuste andmist ja kasutamist, teeb ettepanekuid teemakohaste probleemide lahendamiseks ning arutab tootmise ja töötlemise valdkonna küsimusi.

Kalandusnõukogus osalevad Maaeluministeeriumi esindajad ning ka teiste asjaomaste valitsusasutuste ja mittetulundusühingute esindajad.

Nõukogu ettepanekud ja järeldused teeb maaeluminister teatavaks Vabariigi Valitsusele, et neid saaks vajaduse korral arvestada riigieelarve koostamisel.

Nõukogu töökorra ning nõukogu järelduste ja ettepanekute esitamise korra kehtestab maaeluminister.

 

Nõukogu ülesanded

 • Analüüsida kalandussektori majandustegevuse tulemusi ja kalandusturu olukorda.

 • Anda soovitusi järgmise aasta kalandustoote tootmise, arengueelistuste ja neist lähtudes kalandussektorile antavate toetuste liigi ja suuruse ning muu riigiabi vajaduse kohta.

 • Anda hinnanguid Euroopa Liidu komiteedes ja töögruppides kalanduse valdkonnas arutlusel olevatele õigusaktidele.

 • Teha ettepanekuid kalanduse arendamiseks, kalandustoodete tootmise arenguks vajalike abinõude rakendamiseks ning toetuste andmise ja kasutamise parandamiseks.

 • Teha ettepanekuid Eesti tootmispiirkondade loetelu kehtestamiseks ja täiendamiseks.

 • Võtta arvesse kalandustoodete tootjate arvamusi ja ettepanekuid kalanduse arendamiseks.

 • Täita hindamiskomisjoni ülesandeid Euroopa Liidu kalanduse struktuurabi rakendamisel.

Koosseis

Seisuga 14. mai 2015

 • Esimees
  • maaeluminister
 • Aseesimees
  • Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler
 • Liikmed
  • Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Kalaliidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Kalastajate Seltsi esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Kalurite Liidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Kaugpüüdjate Liidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Rohelise Liikumise esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Vesiviljelatei Liidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Haridusministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
  • Keskkonnainspektsiooni esindaja (tema nõusolekul)
  • Keskkonnaministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
  • Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja (tema nõusolekul)
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja (tema nõusolekul)
  • Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakonna juhataja (tema nõusolekul)
  • Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja (tema nõusolekul)
  • Rahandusministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
  • rannapiirkondade rannikumere kalanduse esindaja (tema nõusolekul).
  • rannapiirkondade sisevete kalanduse esindaja (tema nõusolekul)
  • Siseministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
  • Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia esindaja (tema nõusolekul)
  • Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi esindaja (tema nõusolekul)
  • Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi esindaja (tema nõusolekul)
  • Veterinaar- ja Toiduameti esindaja (tema nõusolekul)

Istungite materjalid

2021

Aeg Istung Pealkiri/Kirjeldus
2020-04-05 15. märts 2021 Päevakava (105.04 KB, PDF)
Protokoll (612.25 KB, PDF)
Istungi salvestis YouTube'is
"Jahutus- ja külmutusseadmetes F-gaaside kasutamise piirangud" (839.57 KB, PDF). Ene Kriis, Eesti Keskkonnauuringute Keskus
"EMKF 2014-2020 rakenduskava elluviimise hetkeseis" (171.06 KB, PDF). Merle Juur, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Arutelu EMKF 2014-2020 rakenduskava toetusmeetmetele eraldatud eelarvejääkide kasutamisest (16.61 KB, XLSX)
"EMKVF 2021-2027 rakenduskava ettevalmistamise hetkeseis" (350.67 KB, PDF). Oleg Epner, Maaeluministeerium
"Kalalaevade registri vaba püügivõimsuse kasutamine" (246.1 KB, PDF). Epp Meremaa, Maaeluministeerium
"Kavandatavad muudatused kutselise kalapüügi korraldust reguleerivates õigusaktides" (127.97 KB, PDF). Epp Meremaa, Maaeluministeerium

2020

Aeg Istung Pealkiri/Kirjeldus
2020-03-05 4. märts 2020 Päevakava (171.43 KB, PDF)
Istungi helisalvestis YouTube'is
"EMKF 2014-2020 rakendamise hetkeseis" (259.16 KB, PDF). Piret Ilves, PRIA
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmete taotlusvoorud 2020" (95.05 KB, PDF). Ain Soome, Maaeluministeerium
"EMKVF 2021-2027 ettevalmistamise hetkeseis" (1013.48 KB, PDF). Oleg Epner, Maaeluministeerium
"Kutselise kalapüügivõimaluste jaotussüsteemi analüüs ja ettepanekud" (132.79 KB, PDF). Ain Soome, Maaeluministeerium
"Kalanduse rahvusvaheline teaduskoostöö" (638.39 KB, PDF). Eve Külmallik, Maaeluministeerium
""Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021‒2027 rakenduskava" rahastamisvahendi eelhindamine" (561.06 KB, PDF).
Kersti Aro, Eesti Maaülikool

2019

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-08-21 Päevakava (105.3 KB, PDF)
Istungi helisalvestis YouTube'is
„EMKF 2014–2020 rakenduskava elluviimise hetkeseis“ (144.5 KB, PDF)
Piret Ilves, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
„EMKF 2014–2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamine toetusmeetmete vahel“ (257.16 KB, PDF)
Ain Soome, Maaeluministeerium
„Kavandatavad muudatused kalandusturu korraldamise seaduses“ (219.71 KB, PDF)
Ain Soome, Maaeluministeerium
„EMKVF 2021–2027 ettevalmistamise hetkeseis“ (482.97 KB, PDF)
Oleg Epner, Maaeluministeerium
„2019. a Läänemere kalakvootide perspektiiv“ (291.15 KB, PDF)
Kaire Märtin, Keskkonnaministeerium
2019-02-04 Päevakava (147.92 KB, PDF)
Istungi helisalvestis YouTube'is
"EMKF 2014–2020 rakendamise hetkeseisu ülevaade" (90.79 KB, PDF)
Piret Ilves, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmete taotlusvoorud 2019" (85.03 KB, PDF)
Ain Soome, Maaeluministeerium
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2021–2027: läbirääkimiste hetkeseis" (160.35 KB, PDF)
Juhani Papp, Maaeluministeerium
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2021–2027: rakenduskava koostamine" (111.72 KB, PDF)
Ain Soome, Maaeluministeerium
"Uuringu „Ohtlike ainete sisaldus kalades“ tutvustus" (253.75 KB, PDF)
Marek Nurmik, Eesti Keskkonnauuringute Keskus
"Kalandussektori ettevõtete arendusvajaduste küsitluse tulemuste tutvustus" (192.24 KB, PDF)
Reili Kivilo, Maaeluministeerium
"Kutselise kalapüügilubade andmise korras kavandatavad muudatused" (110.93 KB, PDF)
Epp Meremaa, Maaeluministeerium

 

2018

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-08-06 Päevakava (121.97 KB, PDF)
"Püügivõimaluste jaotussüsteemi analüüs" (242.59 KB, PDF). Ain Soome, Maaeluministeerium
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2021–2027" (204.8 KB, PDF). Juhani Papp, Maaeluministeerium
"Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kauplemistavasid" (222.06 KB, PDF). Kaie Laaneväli, Maaeluministeerium

2017

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-10-31 Päevakava (151.27 KB, PDF)
Istungi helisalvestis YouTube'is
"EMKF 2014–2020 rakendamise hetkeseis" (312.72 KB, PDF). Piret Ilves, PRIA
"2018 messide nimekirja tutvustus" (694.45 KB, PDF). Valdur Noormägi, Eesti Kalaliit
"Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 koostamise eeltutvustus" (109.75 KB, PDF). Marten-Ingmar Merivee, Maaeluministeerium
"Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine" (695.26 KB, PDF). Liis Reinma, Maaeluministeerium
"2018. a kalapüügikvoodid" (265.53 KB, PDF). Kaire Märtin, Keskkonnaministeerium
2017-05-09 Päevakava (127.72 KB, PDF)
"Kutselise ja harrastuspüügi sektorite vahel võimalike vastuolude ja ühishuvide kaardistamine". Uuringu tutvustus (1.62 MB, PDF). Markus Vetemaa, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
"Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014–2020 rakendamise hetkeseis" (347.8 KB, PDF). Piret Ilves, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
"Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014–2020 taotlusvoorud 2017. aastal" (194.87 KB, PDF). Ain Soome, Maaeluministeerium
"PERK ehk püügiandmete esitamise rakendus kaluritele". Rakenduse tutvustus (174.17 KB, PDF). Keno Kaasiksoo, Maaeluministeerium

2016

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2016-10-18 Päevakava (94.02 KB, PDF)
Istungi helisalvestis YouTube'is
Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 lõpetamise ülevaade (146.76 KB, PDF). Kädi-Liis Sepp, Maaeluministeerium
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 hetkeseisu tutvustus (449.71 KB, PDF). Piret Ilves, PRIA
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 toetuste määruste ajakava (230.82 KB, PDF). Kädi-Liis Sepp, Maaeluministeerium
Nõuete esitamine MTÜ Eesti Kalaliit poolt (252.28 KB, PDF)
Kalanduse teabekeskuse tutvustus (364.65 KB, PDF). Toomas Armulik, Kalanduse teabekeskus
2017. aasta püügivõimalused (339.14 KB, PDF). Kaire Märtin, Keskkonnaministeerium
2016-05-18 Päevakava (89.81 KB, PDF)
Istungi helisalvestis YouTube'is
Ülevaade EKF 2007–2013 finantstabeli jääkidest (135 KB, PPTX). Piret Ilves, PRIA
Finantsinstrumentide kalandussektoris kasutamise ettepaneku tutvustus. (144.22 KB, PPTX) Hannes Ulmas, Maaeluministeerium
Ettepanek finantsinstrumentide kasutamiseks kalandussektoris (304.45 KB, PDF)
Innovatsioonimeetme rakendamine (178.35 KB, PPTX). Kalamajandusosakond, Maaeluministeerium
Eesti ja Hiina vahel sõlmitud kalatoodete ekspordi protokoll (inglise keeles) (1.17 MB, PDF)
EL mitmeliigikava määruse eelnõu (529.14 KB, PPTX). Kaire Märtin, Keskkonnaministeerium
2016-02-18 Päevakava (64.23 KB, PDF)
Istungi helisalvestis YouTube'is
Kalandusnõukogu istungil arutelule tulevate 2016. aasta messide nimekiri (21.88 KB, DOCX). Valdur Noormägi, Eesti Kalaliit
Uuringu „Vesiviljeluse laiendamiseks sobivate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavus“ tutvustus (565.43 KB, PDF). Heiki Jaanuska, Eesti Maaülikool
Auvere soojuselektrijaama jahutusvee kasutamise võimaluse tutvustus (2.51 MB, PDF). Eesti Energia
Uuringu „Vertikaalne integratsioon vesiviljeluses, senine kogemus, sotsiaalmajandusliku mõju ja vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavuse uuring Eestis Saaremaa näitel“
tutvustus
(818.81 KB, PDF). Rando Värnik, Eesti Maaülikool
Rannapüügiandmete elektroonilise esitamise tulevikuvisiooni tutvustus (380.06 KB, PPTX). Ain Soome, Maaeluministeerium

2015

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2015-12-17 Päevakava (64.3 KB, PDF)
Istungi helisalvestis YouTube'is
Ülevaade EKF 2007–2013 finantstabeli ülejääkidest. (128.31 KB, PPTX) Piret Ilves, PRIA
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 hetkeseis. (86.65 KB, PPTX) Ain Soome, Maaeluministeerium
Käibemaksu abikõlblikkus SF projektides. (186.23 KB, PPTX) Margit Karu, Rahandusministeerium
2016. a kalapüügikvoodid. (613.06 KB, PPTX) Kaire Märtin, Keskkonnaministeerium
Merevesiviljeluse arendamiseks vajalike lubade andmise protseduuri tutvustus. (457.08 KB, PPTX) Eduard Koitmaa, Maaeluministeerium
Merevesiviljeluse arendamiseks vajalike lubade andmise protseduur (128.45 KB, PDF). Eduard Koitmaa, Maaeluministeerium
2015-05-13 Istungi protokoll (122.23 KB, PDF)

2014

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2014-10-23 Istungi protokoll (136.77 KB, PDF)
2014-08-25 Istungi protokoll (63.35 KB, PDF)
2014-06-30 Istungi protokoll (35.32 KB, PDF)
2014-04-16 Istungi protokoll (121.96 KB, PDF)

2013

2012

2011

2010

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2010-12-20 Istungi protokoll (46.01 KB, PDF)
Dioksiinide, dioksiinilaadsete PCB-de ja benso(a)püreeni sisaldusest (188.5 KB, PPT)
2010-10-19 Istungi protokoll (58.59 KB, PDF)
2011. a kalandustoetuste ajakava (760.75 KB, PDF)
Hülgekahjude vähendamine hülgepeletite hülgekindlamaks ehitamise ja hülgepeletite kasutusele võtmise abil (4.72 MB, PPT)
EKF meetmete rakenduskava 2007-2013 hetkeseis (3.98 MB, PDF)
2010-06-21 Istungi protokoll (67.5 KB, DOC)
EKF ühishuvimeetmete 3.1, 3.2 ja 3.5 projektiideede kinnitamine (639.77 KB, PDF)
Traallaevade poolt kasutatavate sadamate moderniseerimisvajaduste analüüs (2.02 MB, PPT)
Mittestandardse ja sekundaarse kalatoorme väärindamise uuring (1.19 MB, PDF)
Veeviljeluse kvaliteedi uuring (272.32 KB, PDF)
2010-05-10 Istungi protokoll (70.5 KB, DOC)
Ühishuvimeetmete 3.1 "Muud ühistegevused", 3.2 "Veeloomastiku ja –taimestiku kaitse ja arendamine" ning 3.5 "Katseprojektid" projektide hetkeseisu ülevaade (42.74 KB, PDF)
Kalanduspoliitika reformi seisukohtadest (93.2 KB, PDF)
Meetme 3.4 toetuse kasutamise kava (197.5 KB, PPT)
2010-01-28 Istungi protokoll (73.5 KB, DOC)
Eesti vastused Euroopa Komisjoni dokumendis KOM(2009)163 "Ühise kalanduspoliitikareformi roheline raamat" toodud küsimustele (72.04 KB, PDF)
Elektrooniline püügiandmete esitamise süsteem (ERS) (74.5 KB, PPT)
Projekt "Kalamajanduse info-, koolitus- ja nõuandekeskus" (86 KB, DOC)
Projekt "Kalakoelmute seisund ja koelmualade melioreerimise lähteülesannete koostamine" (42 KB, DOC)
Projekt "Koha loodusliku sigimise tagamine kunstkoelmute abil" (45 KB, DOC)
Projekt "Töönduskalade varu hindamiseks vajaliku materiaalse baasi ajakohastamine, uurimusmeetodite juurutamine ja akrediteerimine" (52.5 KB, DOC)
Projekt "Kalapüügi ja selleks kasutatavate passiivsete püüniste selektiivsusalased uuringud" (40 KB, DOC)
Katseprojekt "Uute selektiivsemate traalnootade ja pärade projekteerimine ja ehitamine" (38 KB, DOC)
Euroopa Kalandusfondi 2010. a toetuste ajakava (197 KB, PPT)

2009

2008

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2008-10-20 Istungi protokoll (59.5 KB, DOC)
2008-04-02 Istungi protokoll

2006

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2006-04-27 Istungi protokoll (31 KB, DOC)
2006-01-05 Istungi protokoll (34.5 KB, DOC)

2005

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2005-10-27 Istungi protokoll (35 KB, DOC)

 

Viimati uuendatud: 5. aprill 2021