Sa oled siin

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmine ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniad 2017

Maaeluministeerium kutsub mittetulundusühinguid taotlema enda lisamist toetuse kasutamise kavasse. Toetuseks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) rakenduskava raames antav kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus.

Toetuse eesmärgiks on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava efektiivne elluviimine ning kalandussektori konkurentsivõimelisemaks muutmine eeskätt kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamise läbi.

Euroopa Liidu embleem viitega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile

 

Osalejale

  • Kes? Taotlusi võivad esitada mittetulundusühingud, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega vähemalt viie viimase tegutsemisaasta jooksul.
  • Millal? Tähtaeg taotluste esitamiseks on 10. oktoober 2017.
  • Kuidas? Taotlemiseks tuleb esitada nõuetele vastav taotlus.
  • Kuhu? Taotlused esitada Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märksõnaga "Uued turud 2017".
  • Lisainfo: Hannes Ulmas (hannes.ulmas@agri.ee, tel 625 6264) ja Maarja Purik (maarja.purik@agri.ee, tel 625 6223), Maaeluministeerium, kalamajandusosakond.
 

Toetuse kasutamise kava eelnõu

  • Toetuse nimetus: kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus
  • Tegevuse abikõlblikkuse periood: kuni 31. detsember 2022
  • Eelarve aastateks 2014-2020: 5 333 333 €

Eesmärk

Toetuse eesmärgid:

  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele toodetele uute turgude leidmine toiduainete (sh kalapüügi- ja vesiviljelustoodete) messide  külastamise läbi;
  • jätkusuutlike kalapüügi- ja vesiviljelustoodete riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamine üldsuse teadlikkuse suurendamise eesmärgil.

Uute turgude leidmine annab võimaluse toota kalapüügi- ja vesiviljelustooteid uutele turgudele ning aitab tõsta kalandussektori konkurentsivõimet.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamine tõstab elanikkonna teadlikkust kalatoodete tarbimise tervislikkusest.

 

Viimati uuendatud: 21. september 2016