Sa oled siin

Kutselise kalapüügi korraldus alates 1. detsembrist 2017

Alates 1. detsembrist 2017. a viiakse kutselise kalapüügilubade andmise ja püügiandmete kogumisega ning kalalaevaregistris kalalaevade registreerimise ja kustutamisega seonduv tehniline töö Maaeluministeeriumist ministeeriumi valitsemisalas olevasse Veterinaar- ja Toiduametisse (VTA).

Maaeluministeeriumi ülesandeks jääb jätkuvalt kutselise kalapüügi korraldamisega seonduva poliitika kujundamine ning seda valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamine.

Kutselise kalapüügi (rannapüük, traalpüük, kaugpüük) korraldamise olulisemad tegevused:

  • kaluri ja kalalaeva kalapüügiloa taotluste vastuvõtt ja menetlemine;
  • kutselise kalapüügivõimaluste arvestamine;
  • kutselise kalapüügilubade väljastamine;
  • kutselise kalapüügiga seonduvate andmete kogumine, k.a elektrooniliste vahendite kaudu saadetava info töötlemine ning avaldamine;
  • merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete püügisertifikaatide menetlemine;
  • kalalaevaregistris kalalaevade registreerimine ja kustutamine ning kalalaevatunnistuste väljastamine ning kehtetuks tunnistamine.

Kutselise kalapüügi korralduse muutmise tõttu viiakse Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo ametnikud 1. detsembrist 2017 üle Veterinaar- ja Toiduameti koosseisu. Ametnikud jätkavad seniste tööülesannete täitmist.

Kalapüüdjaid teenindavate piirkondlike kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo peaspetsialistide asukoht ja telefonid üleviimisega ei muutu. E-posti aadressides asendub aadressi lõpus olev domeeniosa @agri.ee domeeniosaga @vet.agri.ee. Piirkondlike keskuste kontaktandmed »

Palume kogu kutselise kalapüügiga seonduv kirjavahetus, kalapüügilubadega, püügivõimalustega ja kalalaevaregistri toimingutega seotud taotlused ning täidetud püügipäevikute, üleandmisdeklaratsioonide, esmakokkuostukviitungite ja transpordidokumentide lehed adresseerida alates 1. detsembrist 2017. a Veterinaar- ja Toiduametile.

Kooskõlas kalapüügiseaduse muudatusega esitatakse kalapüügiga seonduvad andmed alates 1. detsembrist 2017. a kutselise kalapüügi registrisse. Elektrooniliselt rakenduste kaudu kalapüügiga seonduvaid andmeid esitavate ettevõtjate jaoks andmete sisestamisel midagi ei muutu, kuna tegemist on sisuliselt sama infosüsteemiga, ning ettevõtjad saavad oma andmesisestustööd kehtiva korra kohaselt jätkata samas rakenduses.

Täiendav informatsioon kalapüügi korralduse büroo tegevuse kohta avaldatakse büroo üleviimisel Maaeluministeeriumi kodulehel www.agri.ee ning Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel www.vet.agri.ee

Viimati uuendatud: 3. november 2017