Sa oled siin

Loomkatse korraldamine

Loomkatsetes kasutatakse katseloomi lubatud teaduslikul või hariduslikul eesmärgil – näiteks mitmesuguste uuringute korraldamise käigus, ravimite, toitude ja muude ainete ohutuse kontrollimiseks, hariduse omandamise käigus või kohtuekspertiisi uuringute tegemiseks.

Loomkatse käigus võib loom olla sunnitud taluma valu, kannatusi või vigastusi, mis on sama suured või suuremad kui hea veterinaartava kohaselt tehtud nõelatorge. Lisaks võib loomkatse kavatsetult või tõenäoliselt lõppeda looma sünni, koorumise või surmaga. Seetõttu on loomkatsete tegemine väga rangelt reguleeritud ning sellele kehtib suur hulk piiranguid. Näiteks ei tohi kasutada loomkatset uuringu läbiviimiseks, kui selle eesmärgi täitmiseks saab rakendada ka sellist teaduslikult põhjendatud meetodit, mille puhul katselooma kasutamist pole ette nähtud.

Illustratsioon: albiino laborihiir laboritöötaja käte vahel.

Luba loomkatseprojekti läbiviimiseks

Ühte või mitut loomkatset hõlmavat ning teaduslikul eesmärgil kasutatavat tööprogrammi nimetatakse loomkatseprojektiks. Loomkatseprojekti läbiviimiseks tuleb esmalt taotleda luba.

Loa saamiseks tuleb esitada taotlus loomkatseprojekti loakomisjonile. Taotluse võib komisjonile esitada paberil allkirjastatuna aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna meilitsi aadressil info@agri.ee.

Loa andmise või sellest keeldumise otsuse langetab komisjon 40 tööpäeva jooksul nõuetele vastava loataotluse saamisest arvates. Seda tähtaega võib komisjon pikendada ühel korral kuni 15 tööpäeva, juhul kui luba taotletakse täiendavat ekspertiisi nõudva loomkatseprojekti läbiviimiseks või kui loomkatseprojekt hõlmab mitut valdkonda. Tähtaja pikendamisest teatab komisjon loa taotlejat meilitsi või posti teel.

Loomkatseprojekti loakomisjoni kuuluvad esindajad Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Maaeluministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaministeeriumist, Terviseametist, Põllumajandus- ja Toiduametist, Eesti Loomakaitse Seltsist ning MTÜ-st Loomus.

 

Loomkatseprojekti loakomisjoni istungid ja taotluste esitamise tähtajad 2021. aastal

Palume esitada loomkatseprojekti loataotlused hiljemalt tabelis märgitud tähtajal enne istungi toimumist aadressile info@agri.ee.

Istungi kuupäev Taotluse esitamise tähtaeg
25. jaanuar 15. jaanuar
25. veebruar 16. veebruar
26. märts 18. märts
27. aprill 19. aprill
26. mai 18. mai
28. juuni 16. juuni
18. august 10. august
17. september 9. september
19. oktoober 11. oktoober
17. november 9. november
16. detsember 8. detsember

 

 

 
 

Loe ja vaata lisaks

Loomkatsete kokkuvõtted ja statistika

Lisainfo

 

Viimati uuendatud: 27. september 2021