Sa oled siin

Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus 2017

Maaeluministeerium kutsub Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava raames täidesaatva riigivõimu asutusi taotlema enda nimetamist merekeskkonnaalaste teadmiste toetuse kasutamise kavva.

 

Eesmärk

EMKF rakenduskava 2014-2020 logoEuroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava meetme "Merekeskkonna alaste teadmiste parendamine" eesmärk on rannikuressursside säästev kasutamine ning merekeskkonda mõjutava inimtegevuse säästlikkuse piiride täiendav kindlaksmääramine. Meede kuulub rakenduskavas prioriteedi "Integreeritud merenduspoliitika elluviimise soodustamine" alla.

Toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel kavas nimetatud täidesaatva riigivõimu asutustele.

Toetatavad on tegevused, mis aitavad viia ellu Eesti merestrateegia meetmekavas käsitletud meetmeid.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 508/2014 artikli 80 lõike 1 punkti c alusel võib toetada teadmiste parandamist merekeskkonna seisundi kohta, eesmärgiga kehtestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/56/EÜ ette nähtud seireprogrammid ja meetmeprogrammid kooskõlas direktiivis sätestatud kohustustega.

 

Taotlejale

  • Taotlusi võivad esitada täidesaatva riigivõimu asutused. Taotlus peab sisaldama määruse "Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus" § 6 lõike 4 punktides 1–7 ja § 6 lõike 5 punktides 1–3 nimetatud andmeid.
  • Tähtaeg taotluse esitamiseks: 8. september 2017. a.
  • Toetuse kasutamise kava eelarve: 1 550 000,50 €
  • Taotlused esitada meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga "EMKF meede 8.3 taotlus".
  • Lisainfo: Sirli Nellis (sirli.nellis@agri.ee, tel 625 6179), kalanduse arengu büroo nõunik.

 

Viimati uuendatud: 24. august 2017