Sa oled siin

Dokumendiregister

Maaeluministeeriumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ministeeriumi tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega – saabunud ja väljastatud kirjade, käskkirjade, otsuste ja lepingutega.

Dokumendiregistri avalikus vaates on avaldatud loetelu dokumentide liikidest ja kasutusjuhis dokumendiregistris otsingu sisestamiseks. Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagame juurdepääsu ministeeriumis alates 1. jaanuarist 2009 registreeritud dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Varasemate aastate dokumendid on kooskõlas dokumentide arhiivi üleandmist reguleerivate õigusaktidega arhiveeritud ja neid väljastatakse asjaomase teabe küsimisel. Ministri määrused on kättesaadavad Riigi Teatajas.

Dokumendiregistri sisujuhis on toodud väljavõte dokumentide loetelust, kus dokumendid on paigutatud sarjadesse ministeeriumi funktsioonide põhiselt. See annab ülevaate, milliste Maaeluministeeriumi (kuni 31. augustini 2015. a Põllumajandusministeerium) ülesannete täitmisel saadud ja loodud dokumentidega on  dokumendiregistri kaudu võimalik tutvuda.

Puhkuste ja lähetuste dokumente saab vaadata Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2018