Sa oled siin

Maaeluministeeriumi personal

Maaeluministeeriumis töötajatest enamik on apoliitilised teenistujad, kes jäävad ametisse edasi ministri ning valitsuse vahetumise korral.

Vaid ministri nõunike töö kestus Maaeluministeeriumis on seotud ministri ametiajaga.

  • 2021. aasta 1. septembri seisuga oli ministeeriumi struktuuris 243 teenistuskohta, neist 204 ametikohta ja 39 töökohta.

Maaeluministeerium pävis 2020. a lõpus peresõbraliku tööandja märgise programmi algmärgise

 

Tööpakkumised

Avaldame oma tööpakkumised ja konkursikuulutused lisaks veel kahes kohas:

 

Praktikavõimalused

Maaeluministeeriumis saavad praktikat sooritada kutse- või kõrgkoolide õppurid, kes soovivad saada erialalist töökogemust ning tunnevad huvi avaliku halduse ja ministeeriumi tegevusvaldkonna vastu. Oma teadmisi saavad õppurid praktiseerida erinevates osakondades. Töötahteliste ja teadmishuviliste praktikantide seast loodame leida võimalikke tulevasi töötajaid.

Praktika taotlemiseks tuleb meile saata avaldus ja CV. Avaldusi koos CV-ga ootame meilitsi info@agri.ee, faksiga numbril 625 6201 või posti teel aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn. Praktika sooritamine sõltub ministeeriumi võimalustest ja vajadustest. Täpsemat teavet annab Leiti Tulf (leiti.tulf@agri.ee, telefon 625 6177).

Avalduses peab olema kirjas:

  • õppeasutuse nimetus, eriala ja kursus;
  • põhjendus, miks soovitakse praktikale asuda Maaeluministeeriumi;
  • soovitav praktika kestvus ja soovitav praktikale asumise aeg ning praktiseerimise periood;
  • millises ministeeriumi struktuuriüksuses soovitakse praktikat sooritada.

Avaldusele soovitame lisada:

  • praktikakava;
  • õppejõu nimi ja kontaktandmed, kes võiksid vajadusel õppurit soovitada;
  • konkreetne teema või valdkond, millega soovitakse praktika jooksul tegeleda;
  • eelnevalt kirjutatud uurimustööd ja kursusetööd ning projektid, milles on osaletud.

Ministeeriumi koosseis ja palgaandmed

 Koosseis

 Palgajuhend

 

Viimati uuendatud: 1. detsember 2021