Sa oled siin

Maaeluminister Urmas Kruuse

Urmas Kruuse on Eesti Vabariigi maaeluminister alates 26. jaanuarist 2021. Ta kuulub Eesti Reformierakonda.

Urmas Kruuse sündis 14. juulil 1965 Elvas, ta on abielus ning kuue lapse isa. Kruuse astus Eesti Reformierakonda 2002. aastal.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2015–2021 kuulus Riigikogu XIII ja XIV koosseisu.
 • Aastatel 2015–2016 oli maaeluminister.
 • Aastatel 2014–2015 oli Urmas Kruuse Eesti Vabariigi tervise- ja tööminister.
 • Aastatel 2007–2014 oli ta Tartu linnapea.
 •  Aastatel 2002–2007 töötas Kruuse Elva linnapeana.
 • Kruuse oli aastatel 1999–2002 Kesko Food AS müügijuht.
 • Aastatel 1997–1999 töötas Urmas Kruuse Siberry Rebase Hulgilaos müügijuhina. Varem oli ta samas töötanud laojuhatajana.
 • Eelnevalt on Kruuse veel olnud tegev vabakutselise muusikuna ning töötanud Tallinna Tööstuskaubastu lao-operaatorina.
 • Kruuse on lõpetanud Elva keskkooli ja Audentese Ülikooli ärijuhtimise eriala.
Maaeluminister Urmas Kruuse
 

Maaeluminister

Maaeluminister juhib Maaeluministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul. Minister astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.

 • Maaeluminister töötab Eesti maaelu ning põllu- ja kalamajanduse jätkusuutliku arengu nimel.
 • Maaeluminister juhib maaeluministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru maaeluministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Maaeluminister nimetab Eesti esindajad oma valitsemisala valdkonnaga tegelevatesse Euroopa Liidu asutustesse, nagu Ühenduse Sordiamet ja Euroopa Toiduohutusamet.
 • Maaeluminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Maaeluminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Maaeluminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 19. mai 2022