Majandusteave

Eelarve

Teave riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta on avaldatud Rahandusministeeriumi kodulehel. Konkreetse aasta riigieelarve jaotuse saab kätte Riigi Teatajast.

Toonase Põllumajandusministeeriumi aastate 2009–2013 eelarved leiab Eesti veebiarhiivist.

 

Majandusaasta aruanded

Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Maaeluministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Majandusaasta aruande raamatupidamise osa õigsust ja tehingute seaduslikkust auditeerib Riigikontroll. Kõik nende finantsauditite aruanded saate kätte Riigikontrolli kodulehelt.

Toonase Põllumajandusministeeriumi aastate 2009–2014 majandusaastate aruandeid näete Eesti veebiarhiivis.

Viimati uuendatud: 16. märts 2021