Majandusteave

Eelarve

Teave riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta on avaldatud Rahandusministeeriumi kodulehel. Konkreetse aasta riigieelarve jaotuse saab kätte Riigi Teatajast.

Toonase Põllumajandusministeeriumi aastate 2009–2013 eelarved leiab Eesti veebiarhiivist.

 

Majandusaasta aruanded

Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Maaeluministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Majandusaasta aruande raamatupidamise osa õigsust ja tehingute seaduslikkust auditeerib Riigikontroll. Kõik nende finantsauditite aruanded saate kätte Riigikontrolli kodulehelt.

Toonase Põllumajandusministeeriumi aastate 2009–2014 majandusaastate aruandeid näete Eesti veebiarhiivis.


 

Riigieelarvelised eraldised

Riigieelarves ministeeriumi valitsemisala täiendava eraldisena ettenähtud vahendite kasutamiseks sõlmitakse üldjuhul riigieelarve eraldise kasutamise leping riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel.

Riigieelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted ja arvutused on esitatud Rahandusministeeriumi kodulehel.

Maaeluministeeriumi valitsemisalas sihtotstarbeliste toetuste andmiseks ettenähtud vahendite arvelt annab ministeerium tegevustoetusi ja projektitoetusi.

Toetuse saamiseks tuli organisatsioonidel esitada oma taotlused meilitsi hiljemalt 10. mail 2021 kell 12.

Toetuste taotlemise kord on sätestatud maaeluministri 2021. a 13. aprilli käskkirjaga nr 57.

 

Viimati uuendatud: 10. mai 2021