Hanked ja riigivara müük

Maaeluministeeriumi tööülesannete hulka kuulub oma põhifunktsioonide täitmiseks vajaliku avaliku ressursi olemasolu tagamine ja selle heaperemehelik valitsemine.

 

Hanked

Vajaliku riigivara soetamiseks korraldab ministeerium enamasti riigihanked.

Maaeluministeeriumi hangete korraldamist reguleerib ministeeriumi hankekord ja iga-aastaselt kinnitatav hankeplaan.

Maaeluministeeriumi hangete, sh lihthangete teated ja dokumendid on avaldatud riigihangete registris. Andmete leidmiseks tuleb kirjutada väljale "Hankija" märksõna "Maaeluministeerium" (enne 1. septemberit 2015 tehtud hangete leidmiseks "Põllumajandusministeerium").

Riigihangete korraldamist reguleerib Euroopa Liidu direktiividel põhinev riigihangete seadus. Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) saab kätte e-riigihangete keskkonnast.

 

Riigivara müük

Võõrandamisele kuuluva riigivara müüki korraldab Maaeluministeerium enampakkumistena portaali Osta.ee vahendusel.

Avalike enampakkumiste tulemused

  • 21.06.–5.07.2016. a oksjoniportaalis osta.ee toimunud elektroonse enampakkumise, mille objektiks oli Maaeluministeeriumi valitsemisel ja Pärnumaa Veterinaarkeskuse valduses olev sõiduk Nissan Almera (394MDP), võitis Kalle Salumets, kes pakkus sõiduki hinnaks 750,00 €.

 

Eelteated

Praegu eelteateid ei ole.

 

Viimati uuendatud: 11. detsember 2020