Riigi erahaldustegevus

Erahaldustegevuse raames täidab Maaeluministeerium avalikest huvidest tulenevaid ülesandeid ja/või teenib riigile tulu. Selleks võib ministeerium tegutseda eraõiguslikus vormis või kasutada erasektorile omast, lepingulist haldusviisi. Lisaks paindlikkusele kaasneb sellega ka avaliku ressursi võimendumine.

Erahaldustegevust reguleerivad täiendavalt avaliku õiguse normid, sellekohased põhimõttelised otsused kuuluvad aga valitsemissfääri. Riigivara valitsemise üldiseid põhimõtteid, sealhulgas riigisisese pädevuse jaotust ja otsuste vastuvõtmise korda reguleerib riigivaraseadus. Täpsem teave riigi osaluste valitsemisest on toodud Rahandusministeeriumi kodulehel. Sealt leiab muu hulgas ka nimekirjad kõigist riigi osalusega äriühingutest ja sihtasutustest.

Maaeluministeeriumi hallata on kaks riigi osalusega sihtasutust (Maaelu Edendamise Sihtasutus ja SA Eesti Maaelumuuseumid) ning kaks riigi osalusega aktsiaseltsi (AS Vireen ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS).

 

Osaluste valitsemise ja asutajaõiguste teostamise aruanded

 

Viimati uuendatud: 10. juuni 2019