AS Vireen

AS Vireen (endine Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) pakub eraõiguslikus vormis põllumajandustootjatele ja teistele toidukäitlejatele üleriigilist loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise teenust. Aktsiaseltsi tegevus on vajalik toidu- ja söödaahela ohutuse kaitseks ning inimeste ja loomade terviseriskide vältimiseks.

Kokkuleppel jäätmevaldajaga võib Vireen võtta kahjutustamiseks vastu ka teisi bioloogilisi jäätmeid. Vireen arendab oma tegevust reoveepuhastuse ja taastuvenergia suunal.

Riigi osalus AS-is Vireen on 100%. AS Vireeni aktsiaid valitseb Maaeluministeerium ning nõukogu liikmed määrab maaeluminister.

Maaeluministeerium maksab 75% põllumajandustootjate hukkunud mäletsejaliste põllumajandusloomade kokkuveo ja kahjutustamise kuludest.

Abi suunatakse personaalselt tootjatele Vireeni kaudu halduslepingu alusel, mida rahastatakse riigieelarvest riigieelarvelise eraldisena.

Nõukogu koosseis

Seisuga 1. detsember 2017

  • Tanel-Taavi Bulitko
  • Toomas Kevvai
  • Tõnis Virovere

Majandusaruanded

Aeg Pealkiri
2018-09-05 Majandusaasta aruanne 2017 (162.7 KB, PDF)
2017-12-27 Majandusaasta aruanne 2016 (150.55 KB, PDF)
2016-08-16 Majandusaasta aruanne 2015 (139.24 KB, PDF)
2015-08-26 Põllumajandusministeeriumi siseauditi osakonna aruanne AS-i Vireen erikontrolli tulemuste kohta (202.31 KB, PDF)
2015-05-05 2014. aasta aruanne (143.23 KB, PDF)
  2013. aasta aruanne (144.24 KB, PDF)
  2012. aasta aruanne (41.82 KB, PDF)
  Põllumajandusministeeriumi siseauditi osakonna aruanne AS Vireen erikontrolli tulemuste kohta (97.9 KB, PDF)
  2011. aasta aruanne (57.7 KB, PDF)
  2010. aasta aruanne (49.71 KB, PDF)
  2009. aasta aruanne (24.19 KB, PDF)
  2008. aasta aruanne (98.5 KB, DOC)
  2007. aasta aruanne (115.5 KB, DOC)
  2006. aasta aruanne (62.5 KB, DOC)
  2005. aasta aruanne (64 KB, DOC)
  2004. aasta aruanne (60.5 KB, DOC)

 

Viimati uuendatud: 5. september 2018