Riigieelarvelised eraldised

Riigieelarves ministeeriumi valitsemisala täiendava eraldisena ettenähtud vahendite kasutamiseks sõlmitakse üldjuhul riigieelarve eraldise kasutamise leping riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel.

Riigieelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted ja arvutused on esitatud Rahandusministeeriumi kodulehel.

 

Teated

  • Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini üliõpilaste praktilise kliinilise õppe läbiviimiseks eesmärgiga parandada õpitu omandamist ja edaspidi konkurentsivõimet tööturul on Maaeluministeeriumil kavas sõlmida käsundusleping Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini üliõpilaste praktilise kliinilise õppe korraldamiseks 2016/2017. a kevad- ja 2017/2018. a sügissemestril. Tegemist on täiskasvanukoolitusteenusega ülikooli tasemel (kood 80430000-7).
  • Maaeluministeeriumil on kavas sõlmida käsundusleping  (CPV kood 75112100-5 arendusprojektide haldusteenused) Eesti Maaülikooliga teadustöö materiaalse baasi tagamiseks (Märja katsefarmi arendus, kaudu), kaasaegse kompleksse teadusliku teenuse osutamiseks ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse õppekavade rahvusvahelisel tasemel akrediteeringu säilitamiseks. Leping sõlmitakse 18.12.2007.a. allkirjastatud Põllumajandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Maaülikooli ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ühiste kavatsuste protokolli täitmiseks.
 

Lepingud

Maaeluministeeriumi ja teiste poolte vahel sõlmitud riigieelarveliste eraldiste kasutamise lepingud aastate kaupa:

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Lepingud leiab numbri järgi üles ka elektroonilisest dokumendiregistrist, kus on võimalik lisaks lepingutele näha ka nende täitmise aruandeid ja muid seotud dokumente, juhul kui need on olemas.

 

Viimati uuendatud: 13. jaanuar 2017