Riigieelarvelised eraldised

Riigieelarves ministeeriumi valitsemisala täiendava eraldisena ettenähtud vahendite kasutamiseks sõlmitakse üldjuhul riigieelarve eraldise kasutamise leping riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel.

Riigieelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted ja arvutused on esitatud Rahandusministeeriumi kodulehel.

 

Teated

  • Praegu teateid ei ole.
 

Lepingud

Maaeluministeeriumi ja teiste poolte vahel sõlmitud riigieelarveliste eraldiste kasutamise lepingud aastate kaupa:

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Lepingud leiab numbri järgi üles ka elektroonilisest dokumendiregistrist, kus on võimalik lisaks lepingutele näha ka nende täitmise aruandeid ja muid seotud dokumente, juhul kui need on olemas.

 

Viimati uuendatud: 1. oktoober 2018