2015

Eesti Loomakaitse Selts

Eesti Maaülikool

 • Käsundusleping nr 58 (155.86 KB, PDF)
  2015-03-04
  Märja Katsefarmi rajamiseks võetud laenu katmine, esimeses järjekorras intressid ja ülejäänud osas põhiosamaksed.

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 • Leping nr 88 (24.85 KB, PDF)
  2015-03-31
  Kvaliteedimärgi Tunnustatud Maitse tutvustamine ajavahemikul 1. aprill – 9. detsember 2015. a

Eesti Põllumeeste Keskliit MTÜ

 • Käsundusleping nr 73 (41.89 KB, PDF)
  2015-03-23
  Põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi, kompetentside hindamise ja kutse andmisega seotud protseduuride väljatöötamine ning põllumajandusvaldkonna kutseeksamite korraldamine.
 • Käsundusleping nr 85 (35.06 KB, PDF)
  2015-03-27
  Ühistegevuse arendamise alase koostöö edendamine, koostöö ja ühistegevuse teemaliste nõustamis- ja teavitustegevuste elluviimine, ühistutevaheliste koostöö ning põllumajandustootjate ühistute ja põllumajandussaadusi töötlevate tööstuste koostöö edendamine, käsundisaaja ühistegevuse-alase kompetentsi suurendamine.
 • Käsundusleping nr 106 (33.4 KB, PDF)
  2015-04-17
  Teavitustegevused ja koostöö esindusorganisatsioonidega.
 • Käsundusleping nr 61
  2015-10-21
  Teavitustöö ja koostöö esindusorganisatsioonidega.

Eesti Rukki Selts MTÜ

 • Käsundusleping nr 15 (35.26 KB, PDF)
  2015-03-11
  Mitmesuguste ürituste korraldamine programmi "Rukkiaasta 2015" raames.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 • Käsundusleping nr 82 (27.82 KB, PDF)
  2015-03-27
  Eestimaa Spordiliidu Jõud tegevuse toetamiseks maaspordi arendamisel ja spordimängude korraldamiseks.

Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ

 • Käsundusleping nr 83 (30.91 KB, PDF)
  2015-03-27
  Põllumajandustootjate informeerimine ühistegevuse pakutavatest võimalustest ja praktilistest sammudest ühistulise tegevuse arendamisel, lühikeste turuahelate ja otseturustusvõrgustike edendamine ning selleks vajaliku teabe kogumine ja sektorisse edastamine, taastuvenergia tootmise võimaluste kohta informatsiooni kogumine ja oma liikmetele edastamine ning energiaühistute arengule kaasa aitamine.
 • Käsundusleping nr 95 (30.6 KB, PDF)
  2015-04-13
  Info levitamine elektrooniliselt ning väljaande Eesti Talu kaudu. Liikmesorganisatsioonide infopäevade korraldamine, organisatsiooni liikmete osavõtt konverentsidest ning nendele suunatud teavitustegevuste või täiendõppe korraldamine.
 • Käsundusleping nr 105 (32.96 KB, PDF)
  2015-04-17
  Teavitustöö.

Tartumaa Põllumeeste Liit

 • Käsundusleping nr 59 (29.59 KB, PDF)
  2015-03-09
  Tartus aadressil Jalaka tn 48 asuva hoone katuse vahetus, hoone pööningule käiguteede ehitus ja pööningu katmine puistevillaga.

Võrumaa Omavalitsuste Liit

 

Viimati uuendatud: 27. jaanuar 2016