Sa oled siin

Ministeeriumi juhtkond

Maaeluministeeriumi juhtkond koosneb maaeluministrist, kantslerist ja asekantsleritest, kellele alluvad osakonnajuhatajad.

Juhtkonna liikmete tööülesanded on sätestatud Maaeluministeeriumi  põhimääruses.

Maaeluministeerium juhib ja esindab maaeluminister, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul..

Ministeeriumi struktuuriüksuste (välja arvatud siseauditi osakonna) tööd juhib kantsler. Kantsler koordineerib ka ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ning korraldab ministeeriumi asjaajamist. Kantsleri ametisse nimetamiseks teeb ettepaneku minister.

Kantslerile alluvad asekantslerid, kes juhivad osakonnajuhatajate kaudu endale alluvate osakondade tööd. Maaeluministeeriumi koosseisus on neli asekantsleri ametikohta: halduse asekantsker, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler ning toiduohutuse asekantsler. Asekantslerid valitakse ametisse avaliku konkursi korras.

 
Kantsler Tiina Saron

Tiina Saron

Kantsler

Tiina Saron juhib Maaeluministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja korraldab ministeeriumi valitsemisala valitsus- ja riigiasutuste tegevust 9. jaanuarist 2020.

Tiina Saron lõpetas 1982. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia piimatehnoloogia osakonna insener-tehnoloogina ja 2002. aastal  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, kus omandas ärijuhtimise magistrikraadi.

Enne Maaeluministeeriumi kantsleriks kinnitamist oli Tiina Saron Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige, kus ta koordineeris koja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse, kaubanduse, ekspordi ja turunduse valdkonda. Varem on ta töötanud Eesti Piimaliidus tegevdirektorina (2003–2016), Eesti Põllumajandusministeeriumis loomse päritoluga toidu ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse büroo juhina (1997–2003),  Veterinaarametis peaspetsialisti (1994–1997) ja Tallinna Piimatoodete Kombinaadis mikrobioloogi ametikohal (1982–1994).

Tiina Saron on tegutsenud eksperdi ja konsultandina paljude rahvusvaheliste projektide juures, avaldanud publikatsioone ja ettekandeid Eesti toitu, toiduohutust ja toidutööstust puudutavates teemavaldkondades.

 Telefon: 625 6103
tiina.saron@agri.ee

 
Halduse asekantsler Alo Aasma

Alo Aasma

Halduse asekantsler

Alo Aasma alustas asekantslerina tööd alates 19. oktoobrist 2020 ning juhib infotehnoloogia osakonna ja üldosakonna tööd.

Alo Aasma lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikoolis riigiteaduste bakalaureuseõppe ning omandas 2011. aastal Tartu Ülikoolis majandusteaduse magistrikraadi. Enne asekantsleri ametikohta töötas ta kaks aastat Terasman OÜ juhatajana, Järva maavanemana (2014–2017) ning Paide linnapeana (2013–2014). Lisaks on Alo Aasma töötanud SA Paide Haldus arendus- ja hankejuhina (2010–2013) ning Paide linnavalitsuse teabenõunikuna (2007–2011).

 Telefon: 625 6129
alo.aasma@agri.ee

 
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban

Marko Gorban

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

Marko Gorban alustas asekantslerina tööd alates 1. juunist 2016 ning juhib maaelupoliitika ja analüüsi osakonna, maakasutuspoliitika osakonna ning põllumajanduspoliitika osakonna tööd.

Marko Gorban lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna politoloogia erialal 2003. aastal ja töötas alates 2012. aastast Maaeluministeeriumi (varem Põllumajandusministeerium) maaelu arengu osakonna juhatajana. Varem on ta töötanud ministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja, maaelu poliitika büroo juhataja ning avalike ja välissuhete osakonna eurokoordinatsiooni büroo peaspetsialisti ametikohtadel (2003–2012).

 Telefon: 625 6129
marko.gorban@agri.ee

 
Toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk

Hendrik Kuusk

Toiduohutuse asekantsler

Hendrik Kuusk töötab toiduohutuse asekantslerina 5. juunist 2020. a ning juhib toiduohutuse osakonna ja taimetervise osakonna tööd.

Hendrik Kuusk lõpetas 1992. aastal Eesti Põllumajandusülikooli veterinaariateaduskonna, kus õppis veterinaararstiks. Enne asekantsleri ametikohta töötas ta Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhatajana (alates 2019. aastast) ning endise Põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonna juhatajana (2000–2011).

Lisaks on ta töötanud Gruusia Toiduametis Euroopa Komisjoni rahvusvahelise eksperdina (2013–2019), Veterinaar- ja Toiduametis peadirektori nõunikuna (1999–2000) ja peaveterinaararstina (1995–1998) ning ettevõttes Dimela AS müügidirektorina (1998–1999). Aastatel 1992–1995 oli Hendrik Kuusk õppejõud ja assistent Eesti Põllumajandusülikoolis.

 Telefon: 625 6105
hendrik.kuusk@agri.ee

 
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann

Siim Tiidemann

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler

Siim Tiidemann töötab kalanduspoliitika ja välissuhete asekantslerina 1. juulist 2018. a ning juhib kalamajandusosakonna, teadus- ja arendusosakonna ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna tööd.

 Telefon: 625 6105
siim.tiidemann@agri.ee

 

 

Viimati uuendatud: 31. mai 2021