Sa oled siin

Ministeeriumi juhtkond

Maaeluministeeriumi juhtkond koosneb maaeluministrist, kantslerist ja asekantsleritest, kellele alluvad osakonnajuhatajad.

Juhtkonna liikmete tööülesanded on sätestatud Maaeluministeeriumi  põhimääruses.

Maaeluministeerium juhib ja esindab maaeluminister, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul..

Ministeeriumi struktuuriüksuste (välja arvatud siseauditi osakonna) tööd juhib kantsler. Kantsler koordineerib ka ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ning korraldab ministeeriumi asjaajamist. Kantsleri ametisse nimetamiseks teeb ettepaneku minister.

Kantslerile alluvad asekantslerid, kes juhivad osakonnajuhatajate kaudu endale alluvate osakondade tööd. Maaeluministeeriumi koosseisus on neli asekantsleri ametikohta: halduse asekantsker, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler ning toiduohutuse asekantsler. Asekantslerid valitakse ametisse avaliku konkursi korras.

 
Halduse asekantsler Alo Aasma

Alo Aasma

Halduse asekantsler

Alo Aasma alustas asekantslerina tööd alates 19. oktoobrist 2020 ning juhib infotehnoloogia osakonna ja üldosakonna tööd.

Alo Aasma lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikoolis riigiteaduste bakalaureuseõppe ning omandas 2011. aastal Tartu Ülikoolis majandusteaduse magistrikraadi. Enne asekantsleri ametikohta töötas ta kaks aastat Terasman OÜ juhatajana, Järva maavanemana (2014–2017) ning Paide linnapeana (2013–2014). Lisaks on Alo Aasma töötanud SA Paide Haldus arendus- ja hankejuhina (2010–2013) ning Paide linnavalitsuse teabenõunikuna (2007–2011).

 Telefon: 625 6129
alo.aasma@agri.ee

 
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban

Marko Gorban

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

Marko Gorban alustas asekantslerina tööd alates 1. juunist 2016 ning juhib maaelupoliitika ja analüüsi osakonna, maakasutuspoliitika osakonna ning põllumajanduspoliitika osakonna tööd.

Marko Gorban lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna politoloogia erialal 2003. aastal ja töötas alates 2012. aastast Maaeluministeeriumi (varem Põllumajandusministeerium) maaelu arengu osakonna juhatajana. Varem on ta töötanud ministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja, maaelu poliitika büroo juhataja ning avalike ja välissuhete osakonna eurokoordinatsiooni büroo peaspetsialisti ametikohtadel (2003–2012).

 Telefon: 625 6129
marko.gorban@agri.ee

 
Toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk

Hendrik Kuusk

Toiduohutuse asekantsler

Hendrik Kuusk töötab toiduohutuse asekantslerina 5. juunist 2020. a ning juhib toiduohutuse osakonna ja taimetervise osakonna tööd.

Hendrik Kuusk lõpetas 1992. aastal Eesti Põllumajandusülikooli veterinaariateaduskonna, kus õppis veterinaararstiks. Enne asekantsleri ametikohta töötas ta Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhatajana (alates 2019. aastast) ning endise Põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonna juhatajana (2000–2011).

Lisaks on ta töötanud Gruusia Toiduametis Euroopa Komisjoni rahvusvahelise eksperdina (2013–2019), Veterinaar- ja Toiduametis peadirektori nõunikuna (1999–2000) ja peaveterinaararstina (1995–1998) ning ettevõttes Dimela AS müügidirektorina (1998–1999). Aastatel 1992–1995 oli Hendrik Kuusk õppejõud ja assistent Eesti Põllumajandusülikoolis.

 Telefon: 625 6105
hendrik.kuusk@agri.ee

 
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann

Siim Tiidemann

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler

Siim Tiidemann töötab kalanduspoliitika ja välissuhete asekantslerina 1. juulist 2018. a ning juhib kalamajandusosakonna, teadus- ja arendusosakonna ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna tööd.

 Telefon: 625 6105
siim.tiidemann@agri.ee

 

 

Viimati uuendatud: 13. mai 2022