Sa oled siin

Ministeeriumi juhtkond

Maaeluministeeriumi juhtkond koosneb maaeluministrist, kantslerist ja asekantsleritest, kellele alluvad osakonnajuhatajad.

Juhtkonna liikmete tööülesanded on sätestatud Maaeluministeeriumi  põhimääruses.

Maaeluministeerium juhib ja esindab maaeluminister, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul..

Ministeeriumi struktuuriüksuste (välja arvatud siseauditi osakonna) tööd juhib kantsler. Kantsler koordineerib ka ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ning korraldab ministeeriumi asjaajamist. Kantsleri ametisse nimetamiseks teeb ettepaneku minister.

Kantslerile alluvad asekantslerid, kes juhivad osakonnajuhatajate kaudu endale alluvate osakondade tööd. Maaeluministeeriumi koosseisus on kolm asekantsleri ametikohta: kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler ning toiduohutuse asekantsler. Asekantslerid valitakse ametisse avaliku konkursi korras.

 
Kantsler Tiina Saron

Tiina Saron

Kantsler

Tiina Saron juhib Maaeluministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja korraldab ministeeriumi valitsemisala valitsus- ja riigiasutuste tegevust 9. jaanuarist 2020.

Tiina Saron lõpetas 1982. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia piimatehnoloogia osakonna insener-tehnoloogina ja 2002. aastal  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, kus omandas ärijuhtimise magistrikraadi.

Enne Maaeluministeeriumi kantsleriks kinnitamist oli Tiina Saron Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige, kus ta koordineeris koja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse, kaubanduse, ekspordi ja turunduse valdkonda. Varem on ta töötanud Eesti Piimaliidus tegevdirektorina (2003–2016), Eesti Põllumajandusministeeriumis loomse päritoluga toidu ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse büroo juhina (1997–2003),  Veterinaarametis peaspetsialisti (1994–1997) ja Tallinna Piimatoodete Kombinaadis mikrobioloogi ametikohal (1982–1994).

Tiina Saron on tegutsenud eksperdi ja konsultandina paljude rahvusvaheliste projektide juures, avaldanud publikatsioone ja ettekandeid Eesti toitu, toiduohutust ja toidutööstust puudutavates teemavaldkondades.

 Telefon: 625 6103
tiina.saron@agri.ee

 
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban

Marko Gorban

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

Marko Gorban alustas asekantslerina tööd alates 1. juunist 2016 ning juhib maaelupoliitika ja analüüsi osakonna, maakasutuspoliitika osakonna ning põllumajanduspoliitika osakonna tööd.

Marko Gorban lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna politoloogia erialal 2003. aastal ja töötas alates 2012. aastast Maaeluministeeriumi (varem Põllumajandusministeerium) maaelu arengu osakonna juhatajana. Varem on ta töötanud Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja, maaelu poliitika büroo juhataja ning avalike ja välissuhete osakonna eurokoordinatsiooni büroo peaspetsialisti ametikohtadel (2003–2012).

 Telefon: 625 6129
marko.gorban@agri.ee

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann

Siim Tiidemann

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler

Siim Tiidemann töötab kalanduspoliitika ja välissuhete asekantslerina 1. juulist 2018. a ning juhib kalamajandusosakonna ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna tööd.

 Telefon: 625 6105
siim.tiidemann@agri.ee

 

 

Viimati uuendatud: 31. märts 2020