Sa oled siin

Ministeeriumi juhtkond

Maaeluministeeriumi juhtkond koosneb maaeluministrist, kantslerist ja asekantsleritest, kellele alluvad osakonnajuhatajad.

Juhtkonna liikmete tööülesanded on sätestatud Maaeluministeeriumi  põhimääruses.

Maaeluministeerium juhib ja esindab maaeluminister, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul..

Ministeeriumi struktuuriüksuste (välja arvatud siseauditi osakonna) tööd juhib kantsler. Kantsler koordineerib ka ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ning korraldab ministeeriumi asjaajamist. Kantsleri ametisse nimetamiseks teeb ettepaneku minister.

Kantslerile alluvad asekantslerid, kes juhivad osakonnajuhatajate kaudu endale alluvate osakondade tööd. Maaeluministeeriumi koosseisus on kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri ning halduse asekantsleri ametikoht. Asekantslerid valitakse ametisse avaliku konkursi korras.

 
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann

Siim Tiidemann

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

Siim Tiidemann töötab kalanduspoliitika ja välissuhete asekantslerina 1. juulist 2018. a ning juhib kalamajandusosakonna ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna tööd. Kantsleri ülesannetes on asekantsler Tiidemann alates 26. novembrist 2019.

 Telefon: 625 6105
siim.tiidemann@agri.ee

 
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban

Marko Gorban

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

Marko Gorban alustas asekantslerina tööd alates 1. juunist 2016 ning juhib maaelupoliitika ja analüüsi osakonna, maakasutuspoliitika osakonna ning põllumajanduspoliitika osakonna tööd.

Marko Gorban lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna politoloogia erialal 2003. aastal ja töötas alates 2012. aastast Maaeluministeeriumi (varem Põllumajandusministeerium) maaelu arengu osakonna juhatajana. Varem on ta töötanud Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja, maaelu poliitika büroo juhataja ning avalike ja välissuhete osakonna eurokoordinatsiooni büroo peaspetsialisti ametikohtadel (2003–2012).

 Telefon: 625 6129
marko.gorban@agri.ee

 
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai

Toomas Kevvai

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler

Toomas Kevvai töötab toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantslerina 1. aprillist 2013 ning juhib toiduohutuse osakonna, taimetervise osakonna ning teadus- ja arendusosakonna tööd.

Toomas Kevvai sündis 6. juunil 1964. aastal Raplas. Ta lõpetas 1987. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomi erialal. Põllumajandusministeeriumis (praeguses Maaeluministeeriumis) asus Toomas Kevvai tööle 14. juunil 1994. aastal.

 Telefon: 625 6105
toomas.kevvai@agri.ee

 

 

Viimati uuendatud: 26. november 2019