Sa oled siin

Määrused ja seletuskirjad

Maaeluministeeriumi kureerida olevad ministri määrused seaduste kaupa. Võimalusel on määrustele lisatud ka seletuskirjad.

 

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (ATKEAS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Veterinaarteenuse osutamisel kasutatava piirituse kulunormid » 2003 nr 38 Seletuskiri (634.38 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 
Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu » 2004 nr 104  
Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded » 2002 nr 69  
Veini kohta aruande esitamise kord ja aruande vorminõuded » 2004 nr 183  

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (ELÜPS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus » 2015 nr 14 Seletuskiri (44.67 KB, DOCX)
Muudatus 2019-03-18 (28.93 KB, DOCX)
2018. aastal antavad riiklikud üleminekutoetused »

2018 nr 11

Seletuskiri (344.43 KB, PDF)
2018. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus » 2018 nr 1 Seletuskiri (270.32 KB, PDF)
2018. aastal "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused » 2018 nr 8 Seletuskiri (277.26 KB, PDF)
2017. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" ja "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused » 2017 nr 8 Seletuskiri (285.01 KB, PDF)
2016. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" ja "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused » 2016 nr 15 Seletuskiri (44.03 KB, PDF)
Muudatus 2016-08-11 (359.22 KB, PDF)
2015. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused » 2015 nr 13 Seletuskiri (49.22 KB, PDF)
Muudatus 2015-06-30 (45.6 KB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014-2020" raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord » 2015 nr 29 Seletuskiri (118.32 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (51.21 KB, PDF)
Muudatus 2017-03-15 (283.25 KB, PDF)
Muudatus 2018-03-20 (136.69 KB, PDF)
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seire ja hindamise kord » 2017 nr 24 Seletuskiri (86.63 KB, PDF)
Muudatus 2018-03-20 (136.69 KB, PDF)
Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele » 2018 nr 20 Seletuskiri (73.87 KB, PDF)
Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord »
vt ka: geograafilise tähise kaitse seadus »
2011 nr 86 Seletuskiri (59.72 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (51.21 KB, PDF)
Innovatsiooniklastri toetus » 2015 nr 84 Seletuskiri (171.86 KB, PDF)
Muudatus 2016-08-11 (472.8 KB, PDF)
Muudatus 2019-06-05 (289.29 KB, PDF)
Muudatus 2021-04-05 (501.91 KB, PDF)
Kanepi impordilitsentsi taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord » 2011 nr 63 Seletuskiri (210.75 KB, PDF)
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus » 2015 nr 51 Seletuskiri (252.13 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (338.79 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (345.72 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (331.83 KB, PDF)
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus » 2015 nr 49 Seletuskiri (262.38 KB, PDF)
Muudatus 2015-10-27 (73.73 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-22 (99.59 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (440.06 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (380.21 KB, PDF)
Muudatus 2018-04-12 (61.1 KB, PDF)
Muudatus 2018-13-12 (512.85 KB, PDF)
Muudatus 2019-08-29 (532.23 KB, PDF)
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord » 2010 nr 46  
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus » 2015 nr 50 Seletuskiri (333.15 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (338.79 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-22 (419.58 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (345.72 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (331.33 KB, PDF)
Muudatus 2018-13-12 (512.85 KB, PDF)
Muudatus 2019-08-29 (532.23 KB, PDF)
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus » 2015 nr 5 Seletuskiri (295.11 KB, PDF)
Muudatus 2016-10-27 (319.68 KB, PDF)
Muudatus 2017-10-09 (581.08 KB, PDF)
Kiviaia taastamise toetus » 2016 nr 2 Seletuskiri (355.76 KB, PDF)
Muudatus 2017-01-31 (362.15 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (345.72 KB, PDF)
Kiviaia taastamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord » 2010 nr 66 Muudatus 2010-11-11 (112.94 KB, PDF)
Muudatus 2012-01-11 (145.43 KB, PDF)
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus » 2015 nr 52 Seletuskiri (570.69 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (345.72 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (331.33 KB, PDF)
Muudatus 2019-08-29 (532.23 KB, PDF)
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord » 2010 nr 28  
Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus » 2015 nr 11 Seletuskiri (648.47 KB, PDF)
Muudatus 2017-10-26 (632.54 KB, PDF)
Koolikava toetus » 2017 nr 51 Seletuskiri (423.85 KB, PDF)
Muudatus 2021-02-05 (356.33 KB, PDF)
Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning lambarümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord »
Kehtetu! Vt määrust "Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord", 2018 nr 41
2015 nr 65 Seletuskiri (29.18 KB, PDF)
LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord » 2014 nr 85 Seletuskiri (340.72 KB, PDF)
Muudatus 2015-04-28 (204.86 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (21.72 KB, PDF)
Loomade heaolu toetus » 2015 nr 56 Seletuskiri (396.84 KB, PDF)
Muudatus 2015-10-27 (396.77 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-22 (419.58 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (345.72 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (331.33 KB, PDF)
Muudatus 2018-13-12 (512.85 KB, PDF)
Loomakasvatuse üleminekutoetus » 2017 nr 17 Seletuskiri (405.71 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (584.71 KB, PDF)
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus » 2015 nr 3 Seletuskiri (147.68 KB, PDF)
Muudatus 2017-08-09 (309.09 KB, PDF)
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded » 2015 nr 4 Seletuskiri (228.48 KB, PDF)
Muudatus 2016-02-22 (339.94 KB, PDF)
Muudatus 2016-12-27 (355.39 KB, PDF)
Muudatus 2017-11-14 (338.72 KB, PDF)
Muudatus 2019-10-16 (224.45 KB, PDF)
Muudatus 2020-03-27 (345.51 KB, PDF)
Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020 » 2015 nr 26 Seletuskiri (168.35 KB, PDF)
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord » 2015 nr 25 Seletuskiri (529.81 KB, PDF)
Muudatus 2015-06-12 (120.43 KB, PDF)
Muudatus 2016-07-15 (630.4 KB, PDF)
Muudatus 2017-08-04 (785.49 KB, PDF)
Muudatus 2017-10-09 (581.08 KB, PDF)
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus » 2015 nr 53 Seletuskiri (370.12 KB, PDF)
Muudatus 2015-10-27 (396.77 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-22 (419.58 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (345.72 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (257.6 KB, PDF)
Muudatus 2018-04-13 (68.12 KB, PDF)
Muudatus 2019-08-29 (532.23 KB, PDF)
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus » 2015 nr 59 Seletuskiri (141.27 KB, PDF)
Muudatus 2016-05-03 (474.79 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-13 (66.4 KB, PDF)
Muudatus 2018-03-26 (70.2 KB, PDF)
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus » 2015 nr 58 Seletuskiri (291.95 KB, PDF)
Muudatus 2016-05-27 (174.64 KB, PDF)
Muudatus 2017-06-01 (107.98 KB, PDF)
Muudatus 2017-10-09 (581.08 KB, PDF)
Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral » 2015 nr 37 Seletuskiri (26.09 KB, PDF)
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus » 2015 nr 42 Seletuskiri (137.9 KB, PDF)
Muudatus 2015-10-27 (396.77 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-22 (419.58 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (345.72 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (331.83 KB, PDF)
Natura 2000 erametsamaa toetus » 2015 nr 39 Seletuskiri (52.58 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-22 (111.37 KB, PDF)
Muudatus 2017-01-25 (421.26 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (65.75 KB, PDF)
Nõustajate koolitustoetus » 2015 nr 61 Seletuskiri (119.72 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (17.49 KB, PDF)
Muudatus 2016-10-26 (74.5 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-08 (268.11 KB, PDF)
Muudatus 2021-04-05 (501.91 KB, PDF)
Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus » 2017 nr 48 Seletuskiri (114.4 KB, PDF)
Muudatus 2018-02-21 (438.03 KB, PDF)
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus » 2015 nr 55 Seletuskiri (386.44 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (345.72 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (331.83 KB, PDF)
Muudatus 2019-08-29 (532.23 KB, PDF)
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord » 2010 nr 33  
Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus » 2015 nr 32 Seletuskiri (2.13 MB, PDF)
Muudatus 2016-04-15 (124.23 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (344.42 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (584.7 KB, PDF)
Muudatus 2018-04-23 (448.32 KB, PDF)
Muudatus 2019-06-20 (383.95 KB, PDF)
Piimalehma kasvatamise otsetoetus » 2017 nr 3 Seletuskiri (329.66 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (584.71 KB, PDF)
Piirkondlik mullakaitse toetus » 2015 nr 40 Seletuskiri (86.12 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-22 (99.6 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (440.07 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (380.22 KB, PDF)
Muudatus 2019-08-29 (532.23 KB, PDF)
Piirkondlik veekaitse toetus » 2018 nr 9 Seletuskiri (582.45 KB, PDF)
Muudatus 2018-04-12 (61.09 KB, PDF)
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus » 2015 nr 38 Seletuskiri (150.28 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-22 (99.6 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (440.06 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (380.22 KB, PDF)
Muudatus 2018-13-12 (512.85 KB, PDF)
Muudatus 2019-08-29 (532.23 KB, PDF)
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013 » 2010 nr 19  
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus » 2015 nr 33 Seletuskiri (237.78 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-19 (344.42 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (584.7 KB, PDF)
Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil » 2015 nr 81 Seletuskiri (143.45 KB, PDF)
Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ning tootjaorganisatsioonide liidu toetus » 2016 nr 37 Seletuskiri (233.02 KB, PDF)
Puuviljasektori erakorraline toetus » 2017 nr 65 Seletuskiri (227.2 KB, PDF)
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus » 2015 nr 76 Seletuskiri (196.14 KB, PDF)
Muudatus 2015-10-27 (44 KB, PDF)
Muudatus 2016-05-09 (61.31 KB, PDF)
Muudatus 2016-07-28 (210.19 KB, PDF)
Muudatus 2016-10-20 (77.12 KB, PDF)
Muudatus 2017-04-06 (123.12 KB, PDF)
Muudatus 2018-01-04 (555.98 KB, PDF)
Muudatus 2018-03-27 (88.65 KB, PDF)
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks » 2015 nr 63 Seletuskiri (99.89 KB, PDF)
Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus » 2017 nr 14 Seletuskiri (747.12 KB, PDF)
Seletuskirja lisa (355.74 KB, PDF)
Muudatus 2017-05-16 (37.55 KB, PDF)
Muudatus 2017-10-31 (73.9 KB, PDF)
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus » 2016 nr 53 Seletuskiri (174.08 KB, PDF)
Muudatus 2017-05-15 (39.56 KB, PDF)
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord » 2010 nr 68  
Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus » 2017 nr 33 Seletuskiri (485.65 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (584.71 KB, PDF)
Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine tulenevalt ministeeriumi nime muutmisega » 2015 nr 82 Seletuskiri (21.72 KB, PDF)
Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord »
vt ka: geograafilise tähise kaitse seadus »
2011 nr 67 Seletuskiri (63.08 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (51.21 KB, PDF)
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord » 2015 nr 7 Seletuskiri (55.52 KB, PDF)
Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks » 2016 nr 45 Seletuskiri (429.66 KB, PDF)
Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord » 2016 nr 63 Seletuskiri (128.51 KB, PDF)
Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord » 2015 nr 22 Seletuskiri (47.73 KB, PDF)
Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord »
Kehtetu! Vt määrust "Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord", 2018 nr 41
2015 nr 66 Seletuskiri (27.22 KB, PDF)
Teadmussiirde ja teavituse toetus » 2015 nr 68 Seletuskiri (206.23 KB, PDF)
Muudatus 2016-06-29 (616.51 KB, PDF)
Muudatus 2017-10-24 (231.35 KB, PDF)
Muudatus 2019-02-20 (277.44 KB, PDF)
Muudatus 2021-02-05 (281.8 KB, PDF)
Muudatus 2021-04-05 (501.91 KB, PDF)
Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus » 2015 nr 46 Seletuskiri (253.54 KB, PDF)
Muudatus 2017-08-21 (387.04 KB, PDF)
Muudatus 2018-05-28 (381.35 KB, PDF)
Muudatus 2021-04-05 (501.91 KB, PDF)
Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm » 2010 nr 77  
Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord » 2010 nr 51 Seletuskiri (101.85 KB, PDF)
Muudatus 2010-11-11 (112.94 KB, PDF)
Muudatus 2012-04-13 (127.52 KB, PDF)
Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus » 2016 nr 17 Seletuskiri (559.61 KB, PDF)
Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine » 2016 nr 38 Seletuskiri (235.41 KB, PDF)
Tootjarühma loomise ja arendamise toetus » 2017 nr 69 Seletuskiri (254.99 KB, PDF)
Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord » 2010 nr 49  
Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord » 2017 nr 52 Seletuskiri (335.92 KB, PDF)
Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus » 2015 nr 6 Seletuskiri (272.94 KB, PDF)
Muudatus 2016-01-19 (207.48 KB, PDF)
Muudatus 2016-11-16 (236.02 KB, PDF)
Muudatus 2017-10-09 (581.08 KB, PDF)
Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord » 2015 nr 44 Seletuskiri (165.96 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (338.79 KB, PDF)
Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine » 2017 nr 86 Seletuskiri (307.26 KB, PDF)
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus » 2015 nr 75 Seletuskiri (215.33 KB, PDF)
Muudatus 2016-07-29 (302.19 KB, PDF)
Muudatus 2021-04-05 (501.91 KB, PDF)
Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord » 2018 nr 41 Seletuskiri (445.32 KB, PDF)
Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord »
Kehtetu! Vt määrust "Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord", 2018 nr 41
2015 nr 67 Seletuskiri (31.83 KB, PDF)
Väikepõllumajandustootja toetus » 2015 nr 35 Seletuskiri (316.95 KB, PDF)
Muudatus 2017-01-10 (267.97 KB, PDF)
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord » 2015 nr 7 Seletuskiri (96.31 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus (GMOVS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamise ja käitlemise täpsustatud nõuded » 2012 nr 11 Seletuskiri (444.31 KB, PDF)
Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programm, tunnistuse saamiseks esitatavad nõuded, tunnistuse andmise kord ning täienduskoolituse sagedus » 2012 nr 9 Seletuskiri (229.56 KB, PDF)
Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise kord ning taotlusele lisatav dokument » 2012 nr 10 Seletuskiri (235.78 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Geograafilise tähise kaitse seadus (GTKS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord »
vt ka: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus »
2011 nr 86 Seletuskiri (59.72 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (51.21 KB, PDF)
Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord »
vt ka: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus »
2011 nr 67 Seletuskiri (63.08 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (51.21 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Kalandusturu korraldamise seadus (KTKS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
2022. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid 2022 nr 4 Seletuskiri (214.91 KB, PDF)
2021. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid 2021 nr 13 Seletuskiri (213.77 KB, PDF)
2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid » 2020 nr 1 Seletuskiri (215.09 KB, PDF)
2019. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid » 2019 nr 7 Seletuskiri (271.8 KB, PDF)
2018. aastal toetatavate "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" meetmed ja tegevuste liigid » 2018 nr 5 Seletuskiri (274.65 KB, PDF)
Muudatus 2018-10-24 (236.71 KB, PDF)
2017. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid » 2017 nr 25 Seletuskiri (202.92 KB, PDF)
2017. aastal toetatavad "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" meetmed ja tegevuste liigid » 2017 nr 11 Seletuskiri (274.95 KB, PDF)
2016. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid » 2016 nr 11 Seletuskiri (43.99 KB, PDF)
2016. aastal toetatavad "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" meetmed ja tegevuste liigid » 2016 nr 8 Seletuskiri (52.25 KB, PDF)
Algatusrühma koostöötegevused » 2016 nr 48 Seletuskiri (88.56 KB, PDF)
Muudatus 2018-12-20 (361.19 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-12 (228.58 KB, PDF)
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" tehnilise abi toetus » 2015 nr 2 Seletuskiri (82.77 KB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord » 2016 nr 22 Seletuskiri (36.32 KB, PDF)
Integreeritud mereseire arendamise toetus » 2017 nr 44 Seletuskiri (116.77 KB, PDF)
Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus » 2018 nr 37 Seletuskiri (541.28 KB, PDF)
Kalandusandmete kogumise toetus » 2015 nr 16 Seletuskiri (41.13 KB, PDF)
Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus » 2016 nr 7 Seletuskiri (45.81 KB, PDF)
Muudatus 2018-10-24 (236.72 KB, PDF)
Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine » 2015 nr 19 Seletuskiri (203.48 KB, PDF)
Muudatus 2018-10-24 (236.72 KB, PDF)
Muudatus 2018-12-20 (361.19 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-12 (232.31 KB, PDF)
Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus » 2019 nr 55 Seletuskiri (577.22 KB, PDF)
Kalapüügi innovatsioonitoetus » 2016 nr 70 Seletuskiri (262.14 KB, PDF)
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus » 2017 nr 15 Seletuskiri (413.17 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-12 (228.59 KB, PDF)
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu » 2015 nr 5 Seletuskiri (43.96 KB, PDF)
Muudatus 2017-11-20 (275.71 KB, PDF)
Muudatus 2018-10-24 (236.73 KB, PDF)
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus » 2018 nr 46 Seletuskiri (359.57 KB, PDF)
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus » 2017 nr 41 Seletuskiri (405.69 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-12 (228.6 KB, PDF)
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus » 2016 nr 31 Seletuskiri (87.32 KB, PDF)
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus 2020 nr 56 Seletuskiri (402.92 KB, PDF)
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus » 2016 nr 5 Seletuskiri (80.62 KB, PDF)
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus » 2015 nr 54 Seletuskiri (288.56 KB, PDF)
Muudatus 2018-12-20 (361.19 KB, PDF)
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus » 2015 nr 62 Seletuskiri (53.48 KB, PDF)
Muudatus 2018-12-20 (361.19 KB, PDF)
Kalapüügitoodete ladustamisabi » 2015 nr 20 Seletuskiri (52.99 KB, PDF)
Kalasadamate investeeringutoetus » 2018 nr 12  
Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus » 2017 nr 49 Seletuskiri (113.87 KB, PDF)
Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus » 2017 nr 22 Seletuskiri (325.61 KB, PDF)
Püügivahendi parendamise toetus » 2017 nr 34 Seletuskiri (471.49 KB, PDF)
Muudatus 2018-10-24 (236.71 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-12 (228.59 KB, PDF)
Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus » 2016 nr 56 Seletuskiri (375.85 KB, PDF)
Teadlaste ja kalurite koostöötoetus » 2015 nr 9 Seletuskiri (67.87 KB, PDF)
Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus » 2015 nr 10 Seletuskiri (47.64 KB, PDF)
Tootmis- ja turustamiskavade toetus » 2016 nr 18 Seletuskiri (87.5 KB, PDF)
Muudatus 2018-10-24 (236.72 KB, PDF)
Muudatus 2018-12-20 (361.19 KB, PDF)
Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse » 2020 nr 40 Seletuskiri (412.67 KB, PDF)
Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus » 2019 nr 56 Seletuskiri (576.83 KB, PDF)
Vesiviljeluse innovatsioonitoetus » 2016 nr 71 Seletuskiri (340.41 KB, PDF)
Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus » 2018 nr 35 Seletuskiri (608.54 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-12 (228.6 KB, PDF)
Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus » 2020 nr 52 Seletuskiri (404.6 KB, PDF)
Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus » 2020 nr 12 Seletuskiri (373.97 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Kalapüügiseadus (KPS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus » 2017 nr 79 Seletuskiri (64.95 KB, PDF)
Kutselise kalapüügi registri põhimäärus » 2017 nr 93 Seletuskiri (596.47 KB, PDF)
Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord » 2018 nr 30 Seletuskiri (350.23 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (KAOKS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Kinnisasja omandamise loataotluse vorm » 2012 nr 32 Seletuskiri (53.02 KB, PDF)
Muudatus 2017-11-27 (53.05 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus (LKVetJS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded » 2004 nr 125  
Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile kantavad andmed » 2007 nr 14  
Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded » 2011 nr 24  
Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord » 2004 nr 191 Seletuskiri (3.85 MB, PDF)
Muudatus 2014-06-26 (28.65 KB, PDF)
Muudatus 2017-06-21 (273.23 KB, PDF)
Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded » 2005 nr 55  
Nõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamisele ja karantiinikeskustele » 2007 nr 76  
Veterinaarnõuded hobuslastega kauplemisel » 2004 nr 103  
Veterinaarnõuded kauplemisel veise embrüotega » 2004 nr 89  
Veterinaarnõuded kodulindude ja nende haudemunadega kauplemisel » 2004 nr 101  
Veterinaarnõuded lammaste ja kitsedega kauplemisel » 2004 nr 109  
Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel » 2008 nr 99  
Veterinaarnõuded sea spermaga kauplemisel » 2004 nr 102  
Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel » 2004 nr 107  
Veterinaarnõuded veiste ja sigadega kauplemisel » 2004 nr 99  
Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta » 2008 nr 86  

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Loomakaitseseadus (LoKS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded » 2017 nr 53 Seletuskiri (613.81 KB, PDF)
Muudatus 2019-04-05 (200.8 KB, PDF)
Loomkatse raskusastmete määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid » 2012 nr 94 Muudatus 2019-04-11 (230.19 KB, PDF)
Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid » 2013 nr 3 Seletuskiri (208.04 KB, PDF)
Muudatus 2017-07-14 (313.42 KB, PDF)
Muudatus 2019-05-30 (333.22 KB, PDF)
Muudatus 2020-10-12 (392.51 KB, PDF)
Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta » 2013 nr 22 Muudatus 2019-05-22 (221.03 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Loomatauditõrje seadus (LTTS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord » 2009 nr 128 Muudatus 2014-06-25 (58.63 KB, PDF)
Muudatus 2016-03-30 (219.42 KB, PDF)
Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord » 2000 nr 5 Muudatus 2017-11-28 (56.02 KB, PDF)
Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded » 2005 nr 55 Muudatus 2014-06-20 (54.08 KB, PDF)
Muudatus 2014-10-07 (57.12 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-31 (52.1 KB, PDF)
Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri » 2003 nr 79 Muudatus 2011-05-26 (57.16 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-25 (55.1 KB, PDF)
Muudatus 2016-05-03 (68.09 KB, PDF)
Muudatus 2017-11-28 (56.02 KB, PDF)
Muudatus 2018-03-22 (73.23 KB, PDF)
Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele » 2004 nr 53 Seletuskiri (581.9 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-20 (48.06 KB, PDF)
Salmonellooside tõrje eeskiri » 2013 nr 39 Seletuskiri (82.16 KB, PDF)
Muudatus 2014-08-06 (56.65 KB, PDF)
Muudatus 2016-10-04 (204.56 KB, PDF)
Muudatus 2017-11-28 (56.02 KB, PDF)
Muudatus 2018-03-22 (73.23 KB, PDF)
Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri » 2004 nr 179 Muudatus 2014-10-07 (57.12 KB, PDF)
Muudatus 2015-04-08 (68.37 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-06 (59.87 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (51.21 KB, PDF)
Muudatus 2016-11-01 (228.28 KB, PDF)
Muudatus 2017-11-28 (56.02 KB, PDF)
Muudatus 2018-03-22 (73.23 KB, PDF)
Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded » 2014 nr 49
Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine » 1999 nr 34 Muudatus 2012-12-20 (208.41 KB, PDF)
Toorpiima käitlemise hügieeninõuded »
vt ka: toiduseadus »
2006 nr 71 Seletuskiri (212.94 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (MPKS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
2022. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused 2022 nr 1 Seletuskiri (335.82 KB, PDF)
2021. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused 2021 nr 6 Seletuskiri (329.62 KB, PDF)
2020. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused 2020 nr 3 Seletuskiri (331.63 KB, PDF)
2019. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused 2019 nr 4 Seletuskiri (335.61 KB, PDF)
2018. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused 2018 nr 3 Seletuskiri (340.02 KB, PDF)
COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale 2021 nr 22 Seletuskiri (430.57 KB, PDF)
Erakorraline toetus kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele 2018 nr 18 Seletuskiri (381.95 KB, PDF)
Mesilaspere toetus 2019 nr 12 Seletuskiri (383.2 KB, PDF)
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 2017 nr 37 Seletuskiri (138.38 KB, PDF)
Seletuskirja lisa (58.84 KB, PDF)
Muudatus 2019-07-11 (291.5 KB, PDF)
Põllumajanduskindlustustoetus 2015 nr 9 Seletuskiri (78.91 KB, PDF)
Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord 2016 nr 69 Seletuskiri (236.86 KB, PDF)
Muudatus 2017-05-05 (217.55 KB, PDF)
Põllumajandustootja asendamise toetus 2014 nr 84 Seletuskiri (103.46 KB, PDF)
Muudatus 2017-10-09 (439.15 KB, PDF)
Muudatus 2019-06-26 (289.85 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-08 (303.98 KB, PDF)

Toidu ekspordivõimaluste edendamine
vt ka: kalandusturu korraldamise seadus

2018 nr 54 Seletuskiri (634.88 KB, PDF)
Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded 2008 nr 79
Turuarendustoetus 2018 nr 4 Seletuskiri (298.75 KB, PDF)
Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud 2017 nr 28 Seletuskiri (226.43 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Maaparandusseadus (MaaParS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Maaparanduse uurimistööle esitatavad nõuded » 2011 nr 75 Seletuskiri (825.45 KB, PDF)
Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord » 2008 nr 72 Seletuskiri (631.28 KB, PDF)
Muudatus 2009-12-08 (770.63 KB, PDF)
Muudatus 2010-11-11 (586.07 KB, PDF)
Muudatus 2010-12-08 (187.22 KB, PDF)
Muudatus 2015-04-23 (40.85 KB, PDF)
Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded » 2003 nr 75 Seletuskiri (4.86 MB, PDF)
Muudatus 2008-06-09 (318.24 KB, PDF)
Muudatus 2009-07-22 (1.36 MB, PDF)
Muudatus 2010-07-12 (254.13 KB, PDF)
Muudatus 2010-12-08 (187.22 KB, PDF)
Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded » 2009 nr 35 Seletuskiri (1.67 MB, PDF)
Muudatus 2010-12-08 (187.22 KB, PDF)
Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded » 2003 nr 56 Seletuskiri (2.67 MB, PDF)
Muudatus 2007-05-29 (262.31 KB, PDF)
Muudatus 2009-06-10 (168.34 KB, PDF)
Muudatus 2009-12-08 (770.63 KB, PDF)
Muudatus 2010-05-24 (328.02 KB, PDF)
Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse ning ehitusloa sisu- ja vorminõuded » 2003 nr 55 Seletuskiri (1.39 MB, PDF)
Muudatus 2006-05-08 (93.68 KB, PDF)
Muudatus 2009-12-08 (770.63 KB, PDF)
Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord » 2003 nr 69 Seletuskiri (485.77 KB, PDF)
Muudatus 2009-12-08 (770.63 KB, PDF)
Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded » 2005 nr 82 Seletuskiri (556.64 KB, PDF)
Muudatus 2008-06-12 (1.17 MB, PDF)
Muudatus 2009-05-06 (243.23 KB, PDF)
Muudatus 2009-12-08 (770.63 KB, PDF)
Muudatus 2010-11-11 (586.07 KB, PDF)
Muudatus 2010-12-08 (187.22 KB, PDF)
Muudatus 2011-08-05 (265.25 KB, PDF)
Maaparandussüsteemi ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord » 2003 nr 70 Seletuskiri (485.77 KB, PDF)
Muudatus 2009-12-08 (770.63 KB, PDF)
Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded » 2005 nr 113 Seletuskiri (243.94 KB, PDF)
Muudatus 2009-12-08 (770.63 KB, PDF)
Muudatus 2011-08-05 (265.25 KB, PDF)
Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemise kord » 2003 nr 57 Seletuskiri (1.19 MB, PDF)
Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid » 2005 nr 18 Seletuskiri (491.11 KB, PDF)
Muudatus 2007-10-31 (422.4 KB, PDF)
Muudatus 2008-05-16 (295.62 KB, PDF)
Muudatus 2009-07-15 (375.73 KB, PDF)
Muudatus 2010-12-08 (187.22 KB, PDF)
Muudatus 2011-05-26 (465.24 KB, PDF)
Maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded » 2013 nr 55 Seletuskiri (29.66 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Mahepõllumajanduse seadus (MPõS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Mahepõllumajanduse registri põhimäärus » 2019 nr 23 Seletuskiri (300.68 KB, PDF)
Mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutuste koodnumbrid » 2014 nr 37 Seletuskiri (21.69 KB, PDF)
Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid »
Kehtetu! Vt määrust "Mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutuste koodnumbrid", 2014 nr 37
2006 nr 106 Seletuskiri (153.43 KB, PDF)
Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord » 2009 nr 26 Seletuskiri (529.03 KB, PDF)
Muudatus 2013-06-21 (205.95 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-26 (65.32 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (82.82 KB, PDF)
Muudatus 2018-10-08 (283.53 KB, PDF)
Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord » 2006 nr 105 Seletuskiri (170.87 KB, PDF)
Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded » 2009 nr 25 Seletuskiri (862.44 KB, PDF)
Muudatus 2013-06-26 (48.39 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-26 (65.32 KB, PDF)
Muudatus 2017-02-21 (247.11 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-22 (82.82 KB, PDF)
Muudatus 2018-10-08 (283.53 KB, PDF)
Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded » 2017 nr 19 Seletuskiri (309.08 KB, PDF)
Muudatus 2018-10-08 (283.53 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Põllumajandusloomade aretuse seadus (PõLAS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise ning aretuseks sobivaks tunnistatud aretuslooma ja aretusmaterjali kasutamise alused » 2002 nr 86  
Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu » 2005 nr 118  

 

Tagasi lehekülje algusesse »

 
Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud » 2009 nr 5
Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord » 2005 nr 21 Muudatus 2011-01-31 (34.3 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 
Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Ametliku kontrolli käigus söödast proovide võtmise kord » 2014 nr 20 Seletuskiri (135.14 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-18 (21.44 KB, PDF)
Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta » 2008 nr 60 Seletuskiri (17.38 KB, PDF)
Muudatus 2009-02-05 (16.37 KB, PDF)
Muudatus 2010-10-05 (17.75 KB, PDF)
Muudatus 2011-04-29 (17.43 KB, PDF)
Muudatus 2014-02-05 (42.89 KB, PDF)
Muudatus 2015-03-11 (26.79 KB, PDF)
Lemmiklooma segasööda märgistusel avaldatavate söödamaterjalide rühmade nimetused ja nende rühmade kirjeldused » 2010 nr 96 Seletuskiri (17.26 KB, PDF)
Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle ametliku kontrolli teostamise täpsem kord » 2007 nr 70 Seletuskiri (38.87 KB, PDF)
Muudatus 2010-10-05 (18.89 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-19 (26.85 KB, PDF)
Muudatus 2017-06-21 (273.23 KB, PDF)
Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu » 2008 nr 50 Seletuskiri (16.94 KB, PDF)
Muudatus 2010-10-05 (19.5 KB, PDF)
Muudatus 2013-03-28 (25.63 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-18 (21.44 KB, PDF)
Muudatus 2014-12-22 (16.21 KB, PDF)
Muudatus 2018-05-23 (44.6 KB, PDF)
Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba » 2014 nr 31 Seletuskiri (24.84 KB, PDF)
Muudatus 2017-06-22 (50.66 KB, PDF)
Muudatus 2020-06-11 (419.03 KB, PDF)
Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord » 2010 nr 98 Seletuskiri (21.3 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-12 (21.22 KB, PDF)
Ravimsööda käitlemise nõuded » 2007 nr 150 Seletuskiri (24.72 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-25 (19.34 KB, PDF)
Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid » 2007 nr 72 Seletuskiri (35.63 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-21 (206.39 KB, PDF)
Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus » 2014 nr 100 Seletuskiri (35.31 KB, PDF)
Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas » 2007 nr 66 Seletuskiri (19.53 KB, PDF)
Muudatus 2009-03-25 (24.17 KB, PDF)
Muudatus 2009-06-29 (25.53 KB, PDF)
Muudatus 2010-06-28 (36.15 KB, PDF)
Muudatus 2011-09-15 (23.58 KB, PDF)
Muudatus 2012-10-04 (23.5 KB, PDF)
Muudatus 2015-03-11 (26.79 KB, PDF)
Muudatus 2020-06-16 (272.6 KB, PDF)
Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende turuleviimise nõuded » 2007 nr 64 Seletuskiri (15.49 KB, PDF)
Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord » 2007 nr 149 Seletuskiri (26.42 KB, PDF)
Muudatus 2010-10-05 (18.6 KB, PDF)
Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord » 2007 nr 28 Seletuskiri (29.85 KB, PDF)
Muudatus 2009-01-26 (18.75 KB, PDF)
Muudatus 2013-07-03 (22.47 KB, PDF)
Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord »
vt ka: veterinaarkorralduse seadus »
2010 nr 108 Seletuskiri (16.04 KB, PDF)
Muudatus 2011-02-23 (49.6 KB, PDF)
Muudatus 2011-10-11 (55.5 KB, PDF)
Muudatus 2015-01-28 (24.8 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-27 (70.6 KB, PDF)
Muudatus 2017-02-20 (206.67 KB, PDF)
Muudatus 2017-11-28 (56.01 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-06 (61.67 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus (TPSKS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded » 2006 nr 47 Seletuskiri (517.89 KB, PDF)
Muudatus 2018-08-13 (323.63 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.89 KB, PDF)
Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded »
Kehtetu! Vt määrust "Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded", 2012 nr 49
2006 nr 51 Seletuskiri (372.68 KB, PDF)
Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded » 2012 nr 49 Seletuskiri (230.26 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.91 KB, PDF)
Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded » 2006 nr 60 Seletuskiri (336.17 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.91 KB, PDF)
Nende taimeliikide loetelu, mille kaitsealuse sordi seemet ja paljundusmaterjali võib väikeses mahus kasvatada » 2006 nr 37 Seletuskiri (171.5 KB, PDF)
Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded » 2006 nr 80 Muudatus 2016-12-27 (46.15 KB, PDF)
Muudatus 2017-06-08 (271.67 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.91 KB, PDF)
Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded » 2006 nr 52 Seletuskiri (347.47 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.89 KB, PDF)
Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded » 2016 nr 76 Seletuskiri (195.18 KB, PDF)
Muudatus 2018-06-14 (237.35 KB, PDF)
Muudatus 2018-12-13 (220.66 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Muudatus 2020-03-12 (216.21 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.91 KB, PDF)
Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2018. aastaks » 2017 nr 81 Seletuskiri (431.42 KB, PDF)
Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded » 2006 nr 58 Seletuskiri (355.31 KB, PDF)
Muudatus 2015-06-29 (67.74 KB, PDF)
Muudatus 2017-06-08 (271.67 KB, PDF)
Muudatus 2018-12-13 (220.66 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.91 KB, PDF)
Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord » 2006 nr 17 Seletuskiri (162.03 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded » 2006 nr 38 Seletuskiri (456.68 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded, importimise loa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord » 2006 nr 83 Seletuskiri (279.68 KB, PDF)
Sordiregistri põhimäärus » 2019 nr 22 Seletuskiri (310.48 KB, PDF)
Sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded » 2006 nr 46 Seletuskiri (143.01 KB, PDF)
Säilitussegu turustamise loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord » 2012 nr 19 Seletuskiri (166.96 KB, PDF)
Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded » 2006 nr 56 Seletuskiri (330.85 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.91 KB, PDF)
Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded » 2006 nr 55 Muudatus 2017-06-08 (271.67 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.9 KB, PDF)
Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad » 2006 nr 48 Muudatus 2018-02-06 (286.66 KB, PDF)
Muudatus 2019-02-27 (279.55 KB, PDF)
Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord » 2006 nr 15 Seletuskiri (172.51 KB, PDF)
Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded » 2006 nr 53 Seletuskiri (393.27 KB, PDF)
Muudatus 2019-03-20 (243.48 KB, PDF)
Muudatus 2020-05-13 (244.9 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Taimekaitseseadus (TaimKS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord » 2006 nr 110 Seletuskiri (265.25 KB, PDF)
Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad » 2005 nr 132 Muudatus 2008-06-12 (147.04 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-30 (148.03 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-14 (587.29 KB, PDF)
Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord » 2004 nr 98 Muudatus 2005-02-01 (477.54 KB, PDF)
Muudatus 2005-10-01 (472.58 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-14 (587.29 KB, PDF)
Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja viis » 2013 nr 62 Seletuskiri (80.69 KB, PDF)
Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded » 2005 nr 50 Seletuskiri (659.99 KB, PDF)
Muudatus 2017-03-21 (272.03 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-14 (587.29 KB, PDF)
Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lihtsustatud kord » 2005 nr 95 Muudatus 2008-05-05 (201.11 KB, PDF)
Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil » 2004 nr 118 Muudatus 2017-12-14 (587.29 KB, PDF)
Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile » 2008 nr 63 Seletuskiri (607.12 KB, PDF)
Muudatus 2010-09-16 (120.63 KB, PDF)
Muudatus 2013-04-29 (21.68 KB, PDF)
Ohtlike taimekahjustajate nimekiri » 2004 nr 116 Muudatus 2017-12-14 (587.29 KB, PDF)
Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud » 2007 nr 74 Muudatus 2013-10-08 (64.5 KB, PDF)
Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded » 2005 nr 87 Seletuskiri (968.53 KB, PDF)
Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded » 2006 nr 111 Seletuskiri (302.22 KB, PDF)
Muudatus 2010-08-12 (387.07 KB, PDF)
Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld » 2004 nr 94 Muudatus 2017-12-14 (587.29 KB, PDF)
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral » 2007 nr 112 Muudatus 2017-12-14 (587.3 KB, PDF)
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli » 2004 nr 97 Muudatus 2017-12-14 (587.29 KB, PDF)
Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord » 2014 nr 32 Seletuskiri (134.15 KB, PDF)
Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse nõuded » 2013 nr 67 Seletuskiri (53.5 KB, PDF)
Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded » 2006 nr 49 Seletuskiri (386.43 KB, PDF)
Muudatus 2013-04-29 (21.68 KB, PDF)
Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord » 2005 nr 51 Seletuskiri (454.04 KB, PDF)
Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded » 2011 nr 90 Seletuskiri (142.73 KB, PDF)
Muudatus 2015-05-13 (35.15 KB, PDF)
Muudatus 2018-09-19 (308.95 KB, PDF)
Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2018. aastal » 2017 nr 87 Seletuskiri (285.79 KB, PDF)
Taimetervise registri põhimäärus » 2019 nr 21 Seletuskiri (231.35 KB, PDF)
Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord » 2006 nr 21 Muudatus 2017-12-14 (587.29 KB, PDF)
Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2018. aastal » 2017 nr 85 Seletuskiri (289.62 KB, PDF)
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord » 2004 nr 96 Muudatus 2017-12-14 (587.29 KB, PDF)
Täpsemad nõuded katseüksuse tunnustamise taotlemise kohta, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord » 2012 nr 1 Seletuskiri (375.51 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 
Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Analüüsimise meetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidus » 2014 nr 108 Seletuskiri (21.81 KB, PDF)
Džemmi, želee, marmelaadi ja magustatud kastanipüree koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded » 2014 nr 95 Seletuskiri (26.68 KB, PDF)
Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded » 2016 nr 43 Seletuskiri (207.39 KB, PDF)
Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded toidu väikesemahulisel käitlemisel 2021 nr 21 Seletuskiri (288.98 KB, PDF)
Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded » 2021 nr 59 Seletuskiri (479.26 KB, PDF)
Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded 2021 nr 19 Seletuskiri (297.59 KB, PDF)
Kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded » 2014 nr 96 Seletuskiri (26.65 KB, PDF)
Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid » 2014 nr 111 Seletuskiri (24.89 KB, PDF)
Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded » 2014 nr 103 Seletuskiri (18.3 KB, PDF)
Kondenspiimade ja piimapulbrite koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded, kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide võtmise ja proovide analüüsimise meetodid » 2014 nr 113 Seletuskiri (25.35 KB, PDF)
Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded » 2006 nr 74 Seletuskiri (233.5 KB, PDF)
Muudatus 2010-05-03 (117.27 KB, PDF)
Muudatus 2014-05-20 (17.58 KB, PDF)
Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid » 2003 nr 1 Muudatus 2014-06-25 (23.21 KB, PDF)
Muudatus 2014-11-25 (28.92 KB, PDF)
Mahlatoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded » 2014 nr 92 Seletuskiri (20.72 KB, PDF)
Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning selle toidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded » 2016 nr 42 Seletuskiri (66.98 KB, PDF)
Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded » 2014 nr 104 Seletuskiri (44.3 KB, PDF)
Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded » 2015 nr 24 Seletuskiri (40.18 KB, PDF)
Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba » 2014 nr 63 Seletuskiri (29.59 KB, PDF)
Muudatus 2016-06-21 (321.5 KB, PDF)
Nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord » 2007 nr 20
Piiripunkti ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord » 2009 nr 129 Seletuskiri (18.34 KB, PDF)
Proovide võtmise meetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidus » 2014 nr 99 Seletuskiri (21.02 KB, PDF)
Suhkrutoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded ja analüüsimise meetodid » 2014 nr 102 Seletuskiri (18.69 KB, PDF)
Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks » 2005 nr 128 Seletuskiri (469.46 KB, PDF)
Muudatus 2006-06-15 (149.64 KB, PDF)
Muudatus 2009-12-22 (93.37 KB, PDF)
Muudatus 2014-10-07 (28.59 KB, PDF)
Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid » 2014 nr 90 Seletuskiri (18.36 KB, PDF)
Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2018. aastaks »
vt ka: veterinaarkorralduse seadus »
2017 nr 80 Seletuskiri (52.97 KB, PDF)
Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodid » 2014 nr 93 Seletuskiri (22.43 KB, PDF)
Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded » 2014 nr 100 Seletuskiri (28.63 KB, PDF)
Toidupartii tähistamise nõuded » 2014 nr 109 Seletuskiri (21.74 KB, PDF)
Toorpiima käitlemise hügieeninõuded »
vt ka: loomatauditõrje seadus »
2006 nr 71 Seletuskiri (212.94 KB, PDF)
Toorsuhkru meritsi veo hügieeninõuded » 2015 nr 41 Seletuskiri (19.09 KB, PDF)
Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord » 2007 nr 88
Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded » 2006 nr 72 Seletuskiri (246.69 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Veterinaarkorralduse seadus (VetKS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus » 2015 nr 30 Seletuskiri (74.67 KB, PDF)
Muudatus 2015-08-29 (51.21 KB, PDF)
Muudatus 2016-03-15 (15.66 KB, PDF)
Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2018. aastaks »
vt ka: toiduseadus »
2017 nr 80 Seletuskiri (52.97 KB, PDF)
Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teatamise kord » 2014 nr 118 Seletuskiri (71.65 KB, PDF)
Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord »
vt ka: söödaseadus »
2010 nr 108 Seletuskiri (16.04 KB, PDF)
Muudatus 2011-02-23 (49.6 KB, PDF)
Muudatus 2011-10-11 (55.5 KB, PDF)
Muudatus 2015-01-28 (24.8 KB, PDF)
Muudatus 2016-04-27 (70.6 KB, PDF)
Muudatus 2017-02-20 (206.67 KB, PDF)
Muudatus 2017-11-28 (56.01 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-06 (61.67 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Väetiseseadus (VäetS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Nõuded väetise koostisele väetise liikide kaupa » 2014 nr 101 Seletuskiri (33.29 KB, PDF)
Muudatus 2018-07-05 (218.82 KB, PDF)
Nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele » 2009 nr 77 Seletuskiri (151.32 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-30 (15.12 KB, PDF)
Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord » 2003 nr 83 Seletuskiri (495.05 KB, PDF)
Muudatus 2014-06-17 (15.09 KB, PDF)
Väetiseregistri põhimäärus » 2019 nr 25 Seletuskiri (287.4 KB, PDF)
Väetisest proovide võtmise kord ja proovide analüüsi meetodid » 2014 nr 66 Seletuskiri (20.73 KB, PDF)
Väetiste nomenklatuur » 2014 nr 78 Seletuskiri (21.23 KB, PDF)
Muudatus 2017-12-21 (210.56 KB, PDF)
Muudatus 2019-01-14 (206.67 KB, PDF)

Tagasi lehekülje algusesse »

 

Üleliigse laovaru tasu seadus (ÜLTS)

Määrus Aasta ja nr Fail(id)
Põllumajandustoote deklareerimise nõuded » 2004 nr 66

Tagasi lehekülje algusesse »

Viimati uuendatud: 2. veebruar 2022