Sa oled siin

Strateegilised alusdokumendid

Pilt väljasirutatud peopesadest, milles hoitakse põldmarju. Foto: Monika de Oliveira

Maaeluministeerium panustab oma tegevustega riigi tegevuspõhise eelarvestrateegia tulemusvaldkonda “Põllumajandus ja kalandus”.

Tulemusvaldkonna juhtimiseks on Maaeluministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumiga koostanud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PõKa 2030).

Arengukava viiakse ellu programmidega, mida uuendatakse igal aastal ja mis on järgmised:

  • põllumajandus, toit ja maaelu;
  • kalandus (koos Keskkonnaministeeriumiga).

Programmid on PõKa 2030s seatud alaeesmärgi rakendamiseks vajalikke meetmeid ja tegevusi kirjeldavad dokumendid. Programme uuendatakse igal aastal. Nende eelnõud esitatakse Rahandusministeeriumile 1. juuniks ja programmid kinnitab minister pärast riigieelarve seaduse vastuvõtmist aasta lõpus.

Programmid annavad ülevaate, mis on Maaeluministeeriumi valitsemisala tegevused PõKa 2030 eesmärkide saavutamisel ja kui palju raha me selleks planeerime.

Iga aasta 31. maiks kinnitab maaeluminister eelmise aasta tulemusaruande. See annab ülevaate PõKa 2030 ja programmide eesmärkide täitmisest ja rahastamisest ning pikaajaliste strateegiliste sihtide poole liikumisest.

 

Dokumendid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2022-01-31 Põllumajandus, toit ja maaelu. Programm 2022–2025 (1.04 MB, PDF)
2022-01-31 Põllumajandus, toit ja maaelu. Programm 2022–2025. Rahastamiskava (193.35 KB, PDF)
2022-01-31 Kalandus. Ühisprogramm 2022–2025 (597.97 KB, PDF)
2022-01-31 Kalandus. Ühisprogramm 2022–2025. Rahastamiskava (115.21 KB, PDF)
2021-06-18 Maaeluministeeriumi 2020. aasta eelarve täitmine tulemusvaldkonnas "Põllumajandus ja kalandus" (418.32 KB, PDF)
2021-06-18 Põllumajanduse ja kalanduse tulemusvaldkonna 2020. aasta aruanne (716.06 KB, PDF)
2021-03-02 Põllumajandus, toit ja maaelu. Programm 2021–2024 (1.95 MB, PDF)
2021-03-02 Põllumajandus, toit ja maaelu. Programm 2021–2024. Rahastamiskava (495.41 KB, PDF)
2021-03-02 Kalandus. Ühisprogramm 2021–2024 (475.82 KB, PDF)
2021-03-02 Kalandus. Ühisprogramm 2021–2024. Rahastamiskava (320.13 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 2. veebruar 2022