Sa oled siin

Tutvustus ja struktuur

Ministeeriumi ülesanded ja eesmärgid tulenevad Maaeluministeeriumi põhimäärusest.

Maaeluministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees. Ministeeriumi juhib maaeluminister, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

Maaeluministeerium

  • tegeleb maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika kavandamise ja elluviimisega
  • koordineerib looma- ning taimekaitsega seotud tegevusi
  • koostab põllumajanduslike rakendusteaduste riiklike programme ja korraldab nende täitmist ning mõju hindamist, lisaks osaleb riigi kutse- ja kõrghariduspoliitika kujundamisel
  • korraldab põllumajanduse teadus- ja arendustegevust ning põllumajandusharidust
  • koordineerib Eesti maaelupoliitikat ja viib ellu Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat ning Eesti maaelu arengukava
  • arendab põllumajandustootjate turule suunatust ning töötab põllumajandustootmise kestlikkuse tagamise nimel
  • kavandab ja viib ellu Eesti kalanduspoliitikat, mille eesmärk on arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet
  • kujundab Eesti söödaohutuse, loomatervise ning põllumajandusloomade aretuse valdkonda
  • korraldab toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamist
 

Maaeluministeeriumi struktuur

Maaeluministeeriumi organogramm (seisuga 1. september 2021)

 

 

Osakondade põhimäärused

Viimati uuendatud: 8. märts 2022