Teenetemärgid

Maaeluministeerium austab teenetemärgiga nii ministeeriumi teenistujaid kui ka valitsemisala valdkondades tegutsevaid inimesi silmapaistvate teenete või tulemusrikka koostöö eest.


Teenetemärke annab ministeerium välja alates 2007. aastast.

Aastatel 2007–2013 anti välja rukkililleõie kujulisi kuldseid, hõbedasi ja siniseid teenetemärke.

2013. aasta alguses võeti varasemate rukkilillekujuliste teenetemärkide asemel kasutusele peprede ja viljaterade kujutistega kuldsed ja hõbedased teenetemärgid. Praegused teenetemärgid on kandiga sõõrikujulised rinnamärgid, mille pepredega väljal moodustavad viis tera viljapea.

Teenetemärgi andmise taotluse võib esitada kantsler, asekantsler, osakonnajuhataja, ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuse või hallatava riigiasutuse juht ning ministeeriumi koostööpartner.

Teenetemärgid alates aastast 2013

Esimest korda anti uue kujundusega teenetemärke välja 25. jaanuaril 2013. aastal.

Andmise ja kandmise kord

Teenetemärke antakse üldjuhul kord aastas 24. veebruariks; samas võib teenetemärke anda ka muul ajal.

Teenetemärgi andmise otsustab minister, kes annab märgi üle ise või volitab selleks sobiva isiku.

Teenetemärgi andmise taotluse võib esitada kantsler, asekantsler, osakonnajuhataja, ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuse või hallatava riigiasutuse juht ning ministeeriumi koostööpartner.

Teenetemärki kantakse rinnal vasakul küljel.

Kuldne teenetemärk

Põllumajandusministeeriumi 2013. aastast alates antav kuldne teenetemärk

Maaeluministeeriumi kuldne teenetemärk on kullatud, kandiga sõõrikujuline rinnamärk, mille pepredega väljal moodustavad viis tera viljapea.

Kuldse teenetemärgiga autasustatakse inimesi silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel.

Hõbedane teenetemärk

Põllumajandusministeeriumi 2013. aastast alates antav hõbedane teenetemärk

Maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk on hõbedast, kandiga sõõrikujuline rinnamärk, mille pepredega väljal moodustavad viis tera viljapea.

Hõbedase teenetemärgiga autasustatakse inimesi tulemusrikka kootöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, valitsemisala asutuses või valdkonnas.

 

Teenetemärgid aastatel 2007–2013

Andmise ja kandmise kord

Aastatel 2007–2013 andis Põlluministeerium välja siniseid, hõbedasi ja kuldseid teenetemärke.
Teenetemärkide andmise ja kandmise kord oli kirjas põllumajandusministri käskkirjas nr 33, 15. veebruar 2007 (215.09 KB, PDF).

Kuldne teenetemärk

Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk aastatel 2007–2013 oli rukkilille õie kujuline rinnamärk, mille kuldsel südamikul oli neli kuldset stiliseeritud viljavihku, millest kolmandal oli ka kuldne ääris.
Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk anti silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel.
Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk 2007-2013
 

Hõbedane teenetemärk

Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk aastatel 2007–2013 oli rukkilille õie kujuline rinnamärk, mille hõbedasel südamikul olevatest stiliseeritud viljavihkudest kaks esimest ja neljas olid kuldsed ning kolmas oli hõbedane kuldse äärisega.
Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk anti ministeeriumivälisele isikule tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumi valitsemisala valdkonnas.
Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk 2007-2013

Sinine teenetemärk

Põllumajandusministeeriumi sinine teenetemärk aastatel 2007–2013 oli rukkilille õie kujuline rinnamärk, mille sinisel südamikul olevatest stiliseeritud viljavihkudest kaks esimest ja neljas olid kuldsed ning kolmas oli sinine kuldse äärisega.
Põllumajandusministeeriumi sinine teenetemärk anti ministeeriumi või tema valitsemisala riigiasutuse teenistujale silmapaistvalt hea teenistuskohustuste täitmise eest.
Põllumajandusministeeriumi sinine teenetemärk 2007-2013

 

Viimati uuendatud: 28. veebruar 2022