Sa oled siin

Nimetuse ’Vana-Võromaa sõir’ / ’Setomaa sõir’ registreerimine kaitstud geograafilise tähisena

Kuuest sõiratootjast koosnev Vana-Võromaa ja Setomaa piirkonna laiendatud huvirühm on esitanud Euroopa Komisjonile taotluse registreerida nimetus ’Vana-Võromaa sõir’ / ’Setomaa sõir’ kaitstud geograafilise tähisena.

Toote nimetuse registreerimine kaitstud geograafilise tähisena annab märku sellest, et toode pärineb kindlast piirkonnast ning sellel on omadused, mis tulenevad geograafilisest päritolust. Oluline on ka see, et vähemalt üks tootmisetapp toimub määratud geograafilises piirkonnas.

Kaitstud geograafiliste tähiste kava aitab anda tarbijale selget teavet toote omadustest, mis tõstavad selle väärtust, ning kindlustada tootjatele toodete kvaliteedi eest õiglast tasu.

Pärast nimetuse ’Vana-Võromaa sõir’ / ’Setomaa sõir’ registreerimist kaitstud geograafilise tähisena on neid lubatud kasutada vaid juhul, kui tootmisel on silmas peetud nimetuse tootespetsifikaadis ette nähtud tingimusi.

Registreeritav nimetus koosneb kahest võrdväärsest terminist, mis käivad sama toote kohta. Seega saab tootel kasutada nimetuse variante eraldi, s.t kas ’Vana-Võromaa sõir’ või ’Setomaa sõir’.

Registreerimistaotluse esitanud huvirühma kuuluvad Nopri Talumeierei OÜ, Metsavenna Turismitalu OÜ, FIE Klarika Hirv, MTÜ AIG, Taarka Tarõ OÜ ja Toomemäe OÜ.

Materjalid

 

Viimati uuendatud: 17. juuni 2019